1. Chwilówki online >
  2. Opó?nienie w sp?acie chwilówki

Opó?nienie w sp?acie chwilówki

LENA
2017-08-17 07:40:02
Aktualnie mam chwilówk? w firmie Filarium. Czy Wam równiez naliczyli tak wysokie koszta za opó?nienie w sp?acie Bo nie do??,ze mi naliczyli odsetki to jeszcze i op?at? za przypomnienie smsem i wys?anie listu ;/ A to tylko 5 dni Wcze?niej mia?am po?yczk? w firmie Wonga i niczego takiego nie by?o Czy to normalne dla tej firmy czy po prostu Wonga jest wyj?tkiem i wszystkie inne naliczaj??
2017-08-22 11:59
Mieli prawo przypomniec i naliczyc. Wszystko jest w umowie. To czy firma to zrobi czy nie zale?y ju? jedynie od firmy oraz od tego kiedy si? upominaj?. Z do?wiadczenia jednak wiem,?e robi? to do?? szybko i skutecznie.Tak wiec je?li decydujesz si? ju? na po?yczk? tego typu to najlepiej jest pilnowa? si? terminu sp?aty. Tak wi?c teraz sp?a? po?yczke z odsetkami. I miej nauczk? na przysz?o??.
2017-08-28 07:25
Normalne. To i tak pó?no Ci wys?ali to przypomnienie.... s? firmy, które by pewnie wys?a?y to po jednym czy dwóch dniach opó?nienia. Masz nauczk?.
2018-09-07 07:32
Lena to az 5 dni. Sama mia?am sytuacj? kiedy firma mi grozila windykacj? ju? na drugi dzie? po niesp?aceniu po?yczki.Tak wi?c tutaj takiej tragedii nie ma, uwierz mi. Lepiej to sp?a? i to jak najszybciej bo monity jednak s? bardzo drogie i nie ma sensu ich p?aci?....
2018-09-10 08:19
Raz czytalem, ze pewna firma w regulaminie mia?a mo?liwo?? wys?ania ponaglenia go??biem pocztowym :O Ciekawe jakby ten list wys?ali 😛
2018-09-17 08:19
Ogólnie by?a sprawa ostatnio na wykopie kiedy znale?li w zapisie jednej firmy te go?ebie pocztowe. Nie wiem kto to wstawi? ale by? chyba szalony na umy?le.Prawda jest taka,ze chwilówki trzeba sp?aca? w terminie bo koszta takich po?yczek moga byc niesamowicie wprost wysokie i powinien sie z tym liczy? praktycznie kazdy kto decyduje si? na taka w?a?nie po?yczke. Sam bra?em kilka razy ale jedynie je?li wiedzia?em ?e b?d? móg? spl?cic. A wiele osob które bior? po?yczki my?li,ze pewnie jako? to b?dzie ehh.....
2018-10-02 12:02
Chyba czytali?my ten sam wpis na wykopie o tych go??biach pocztowych 😉 Zaczynam si? tutaj zastanawiac czy przypadkiem nie by? to jaki? ?mieszek 😉
2018-10-11 13:15
Obawiam si?, ?e aby wys?a? wiadomo?? go??biem, przysz?y odbiorca wiadomo?ci musi najpierw dostarczy? nadawcy go??bia nauczonego wraca? do niego do domu. Czyli je?li klient parabanku wcze?niej nie wytresuje go??bia i nie dostarczy go do parabanku to parabank nie wy?le mu monitu go??biem. Jak dla mnie jest to totalnie martwy przepis 😛
2018-11-14 12:36
Wy si? tutaj nie ?miejcie. Sama kiedy? zapomnia?am na ?mier? o sp?acie pewnej pozyczki a mianowicie ostatniej raty. Wyjecha?am wtedy na wakacje i jak wracam do Polski to masa powiadomie? na mailu, kilka listow a tak?e kilka telefonów, które odebra?a moja mama (mieszkamy razem). No i zgadnijcie kto musia? za to zap?aci?. Ja. Po?yczk? musa?am sp??ci? bo kontaktowa?am sie z prawnikiem i ten powiedzia?, ze firma robi?a to legalnie bo wszystko by?o napisane w regulaminie jaki wcze?niej sama podpisa?am. Ogólnie trzeba sie z tym pilnowa?.
2018-11-21 13:13
Burke ale czego oczekiwa?a?? ?e firma nie naliczy Ci ?adnych kosztów? Nie ma znaczenia czy to by?a po?yczka w firmie prywatnej czy w banku.Bank równiez naliczy?by Ci odsetki za opó?nienia. Gdyby firmy godzi?yby si? na p?atno?ci od klienta kiedy klient chce to nie wiem czy duzo by na takich po?yczkach zarobi?y. Trzeba zawsze pilnowa? terminu bez znaczenia w jakiej firmie masz po?yczk?. Sam mam kilka rat w chwili obecnej ale ustalam sobie powiadomienia na telefonie i telefon sam mnie informuje kiedy mam taka rat? zap?aci?.
2018-11-22 12:45
Mnie w Vivusie opó?nienie dzienne w sp??cie pozyczki kosztowa?o prawie 2 stówki tak wi?c ten tego.... Lepiej si? nie spó?nia? 😛
2018-11-27 07:34
Po jakim czasie od terminu splaty po?yczki kontaktowa?a si? z Wami windykacja?
2018-12-03 13:45
Zale?y.Mia?am dwie takie sytuacje. Obie inne ale nie naleza?y do przyjemnych tak wie? aktualnie pilnuj? si? w sp?acie po?yczki w terminie. Pierwsza taka sytuacja dotyczy?a po?yczki prywatnej. Spó?ni?am si? ze sp?at? 2 dni, musia?am zap?aci? s?ono za przypomnienie o sp??cie a windykacja odezwa?a si? do mnie w bardzo nieprzyjemny sposób. Druga sytuacja by?a z play , zapomnia?am o zap?acie raty za telefon ( 10 z? chyba) do mnie zadzwonili po..... 3 miesiacach i dodatkowo z pretensjami. Dlatego zrezygnowa?am z ich sieci i przenios?am si? do innej bo mnie niesamowicie wprost zdenerwowali.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>