1. Chwilówki online >
  2. Po?yczka bez bik i w 24 godziny

Po?yczka bez bik i w 24 godziny

Mam pytanie
2017-10-18 07:56:45
Czy jest taka firma? Która jednocze?nie udziela pozyczek bez bik i daje je w miar? szybko? To znaczy w ci?gu 24 godzin? Bo ostatnio bra?em w vivusie. Niby obiecywali,?e po?yczka bedzie tego samego dnia ale przesune?o si? do poniedzia?u ( t?umaczyli to tym,ze bra?em po?yczk? w sobot?, ale bez przesady, taka du?a firma powinna mie? szybkie przelewy a nie przelewa? kase normalnym przelewem.....).
2017-10-20 11:30
Mo?e po prostu nie by?a to wina Vivusa, ale wina Twojego banku? Zorientuj si? czy Twój bank realizuje takie przelewy ekspresowe, bo sam kiedy? bra?em po?yczk? w weekend i nie mia?em takich problemów. Pieni?dze przysz?y bardzo szybko. Bez zb?dnego oci?gania si?. Wydaje mi sie,ze najszybsze s? firmy rapida i net credit Bra?em chwilówk? w wielu firmach ale tam kaska by?a na koncie rzeczywi?cie w kilkana?cie minut. Nie wiem jednak jak jest z bikiem ( sam nie mam ?adnych wpisów tak wiec si? o to nie obawiam).
2017-10-31 07:43
Najprostsza sprawa. Wejd? sobie na Vivus Wype?nij wniosek ( ale zwracaj uwag? na to aby wszysttkie punkty by?y poprawne i dane jakie podajesz we wniosku zgadza?y si? z tym co masz napisane w danych w banku). Potem przelew weryfikacyjny 1 gr. Wszystko powinno zaj?? nie wiecej niz 15 minut.A? mnie to zdziwi?o jak bra?em tam pierwsza po?yczk? 🙂 Tak wiec jak najbardziej polecam!
2018-02-16 12:40
Vivus mo?e i daje po?yczki szybko ale jest pewien problem. Mianowicie nie s?dz? aby dali pieniadze osobie, która ma wpisy w bik. Akurat oni zwracaj? uwage na takie rzczy tak wiec cz?sto je?li ma si? nawet jeden drobny wpis to jest sie u nich skre?lonym. Bik nie sprawdzaj? takie firmy jak: monedo, netcredit czy aforti finanse. Z tych, które tutaj wymieni?em najszybszy jest chyba Netcredit.
2018-04-13 12:09
Niestety nie. przetestowa?am to na sobie. Kiedy? mia?am nieprzyjemn? przepraw? z firm? Provident, która mnie wpisa?a do rejstru bik i nie chcia?a mnie z niego wypisac. Sprawi?o to,ze ?adna firma po?yczkowa prywatna ( w tym równie? i vivus) nie chcia?a da? mi pozyczki. My?l?,?e du?o tutaj równie? znaczy?y moje dochody na papierze, które nie by?y wysokie ( pracowa?am na umow? na pol etatu...., reszt? dostawa?am pod sto?em ale to si? przecie? nie liczy). Ostatecznie uda?o mi si? po?yczy? pieniadze w lombardzie.Ale pod zastaw kina domowego.
2018-04-24 11:51
Owszem jest. Chyba zapomnieli?cie tutaj o szybkiej gotówce. Bez bik i w 2 godziny 🙂
2018-05-22 08:37
Polozyczka tak samo, bardzo szybko, bez bik i dosta?am nawet szybciej ni? Ty bo w 30 minut.
2018-07-12 12:59
Lendon pono? sprawdza bik ale tak naprawd? uda?o mi si? tam dostac po?yczk? pomimo wpisów 🙂 Mo?ecie próbowa?. Nie wiem jak z wy?szymi kwotami ale 500 z? mozna dosta? bez problemu.
2018-07-16 12:46
Orientujecie si? czy jest jakikolwiek bank, ktory udziela po?yczki osobom, które maja wpisy w bik?
2018-07-18 13:37
Nie ma ?adnego. Musisz prosi? firm? aby Cie wykre?li?a z bik albo czeka? 5 lat (wtedy wpis sam jest anulowany)
2018-07-24 09:38
Czeka si? 5 lat na wykre?lenie. O ile nie masz obecnych zobowi?za? to nie ma znaczenia jakiej wysoko?ci by? d?ug. Po 5 latach wszystko jest zerowane.Oczywi?cie tak jak tutaj kolega powy?ej pisze mozna stara? sie o wcze?niejsze wyzerowanie ale to czy Cie wyzeruj? czy nie zale?y ju? jednak od firmy jaka Cie wpisa?a. Czasami da si? dogada?. A jak nie to nic nie zrobisz. Nie ma czego? takiego jak cudowne czyszczenie bik jak to niektóre firmy obiecuj?.
2018-10-02 11:58
Banku raczej nie ma, ale niektóre skoki udzielaja po?yczek nawet jak ma sie wpis w bik. No i sa w sumie podobne do banków je?li chodzi o obs?ug?.
2018-10-23 11:42
Czy przypadkiem przy takiej po?yczce z bik skok nie wymaga podania por?czyciela?
2018-10-26 07:06
Nie wymaga por?czyciela. Nie wiem czy aktualnie jakakolwiek firma czy bank wymagaja por?czyciela. Raczej odesz?o to do lamusa.
2018-12-06 10:14
Nie ale je?li chodzi o wpisy w bik to mozna liczy? na naprawd? niewysok? po?yczk?.
2018-12-20 12:38
Niekoniecznie, jest wiele firm które nie sprawdzaj? bik.Wystarczy jedynie poszuka?.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>