1. Chwilówki online >
  2. Po?yczka chwilówka bez zgody ?ony

Po?yczka chwilówka bez zgody ?ony

castillo
2017-06-14 09:58:33
Jestem w powa?nych tarapatach finansowych. Potrzebuj? pieni?dzy w ci?gu najbli?szych 3 dni.Nie jestem w stanie skorzystac z pomocy znajomych w tym zakresie. Czy mog? liczy? na to,?e jaka? firma udzieli mi chwilówki? Dodam,?e bardzo mi zale?y na tym aby zona si? o tym nie dowiedzia?a. Z tego co wiem to w banku wymagana jest zgoda wspó?ma?zonka. Czy w przypadku firm chwilówkowych równie? tego wymagaj??
2017-06-22 11:28
Firmy prywatne nie wymagaj? takiej zgody. Nie wiem jak jest w bankach, ale jeszcze nie spotka?em sie z sytuacj?, w której firma po?yczkowa kaza?aby Ci donie?? zgode wspólma??onka. ?ona mog?aby sie jedynie zabezpieczy? intercyz?.... Znam swoj? drog? pewne ma??e?stwo, które si? przez chwilówk? prawie rozpad?o. Ona wzi??a po?yczk? na ponad 20 tys. z?otych i w ciagu tygodnia wyda?a na g?upoty, jakie? zakupy. On o tym zupe?nie nie wiedzia? ! Wysz?o jak zacze?y przychodzi? pisma z windykacji poniewa? po?yczka nie by?a przez ?on? sp?acana.
2017-07-12 08:27
Jak si? mo?na przed czym? takim zabezpieczy?? Intercyza? A je?li si? takiej intercyzy nie podpisze to co? Odpowiadam jako ?ona czy jako m?? za wszystkie d?ugi wspó?ma??onka?
2017-12-20 08:11
Witam.Moj ma? nabra? po?yczek i teraz firmy windykacyjne si? do mnie zg?aszaj?. Dodam,?e mam intercyz? ale nie wiem czy wzi?l po?yczki przed podpisaniem czy ju? po podpisaniu .Gdzie co? takiego mog? sprawdzi?? Prosz? o odpowied? bo jestem n?kana codziennie 🙁
2018-01-08 09:31
Aniu, a nie mo?esz po prostu porozmawia? szczerze z m??em? Niech powie ile nabra? tych po?yczek i spróbujcie razem rozwi?za? sytuacj?.
2018-02-06 13:25
Niestety nie poniewa? nie ?yjemy ju? razem. Od wielu lat.Ale teraz dopiero dowiedzia?am sie o jego d?ugach.
2018-05-24 07:16
Ale nabra? tych po?yczek przed rozwodem czy po rozwodzie?
2018-05-29 09:50
Niestety tego nie wiem. Jak mog? si? dowiedzie??
2018-06-22 07:18
Od m??a W s?dzie Mo?esz równie? sprawdzi? swój bik - bazy otwarte s? dla wszystkich
2018-07-04 08:31
Czy przypadkiem firmy wymagaja zgody ma?zonka? Bo jak po?yczalem ostatnio tysiaka w providencie to nie wymagali ?adnego takiego podpisu.
2018-07-16 12:48
Bo nie wymagaja. Zgoda cz?sto jest wymagana ale przez banki. I to nie zawsze w przypadku kredytow gotowkowych ale tych wiekszych kredytów. Na samochód albo na mieszkanie. Kiedy jedna osoba nie ma odpowiedniej zdolnosci kredytowej do wzi?cia kredytu ale dwie osoby to ju? co? innego ( licza sie zarobki obojga osób). Firmy po?yczkowe nie wymagaj? absolutnie zgody. Do takiego providenta po prostu idziesz i bierzesz kas?. Albo sk??dasz podanie przez internet. Najcz??ciej pieni?dze masz w ci?gu 2 godzin na koncie.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>