1. Chwilówki online >
  2. Po?yczka na raty na 24 miesiace

Po?yczka na raty na 24 miesiace

Staszek
2017-08-21 09:17:22
Witam. Szukam po?yczki w kwocie 5000 z? roz?o?onej na 24 miesi?ce. Niestety z racji formy zatrudnienia nie jestem w stanie dosta? po?yczki w banku ( pracuj? na 1/4 etatu, oczywi?cie reszta kasy pod sto?em) Czy kto? móglby mi napisa? jakie firmy prywatne polecacie? I jaki by?by mniej wi?cej orientacyjny koszt samej po?yczki?
2017-08-23 09:03
Ferratum, ewentualnie Provident. Oprocenowanie raczej bedzie spore Kilkadziesiat procent rocznie.... Jak to przy po?yczce ratalnej. Niemniej mo?esz probowa? negocjowa?.
2017-09-04 11:10
Orientujecie si? czy jest jaka? firma, w której mo?na sobie samodzielnie ustala? ilo?? rat? Bo równie? rozgl?dam si? za po?yczk? rataln? ale patrz? sobie w poszczególnych firmach i oferuj? takie po?yczki na konkretna ilo?? rat Na 6 , 12, 24 raty. A mi odpowiada?oby na 15 rat, na 1,5 roku.
2017-09-05 13:05
Z tego co wiem to tak? opcje oferua na pewno retina i rapido. Ale nie wiem jak jest z innymi firmai. Pono? Wonga ma jeszcze niez?e pozyczki ratalne ale tam chyba jest okre?lona liczba rat. Musia?by? si? popytac.. Wydaje mi si?,ze w wi?kszo?ci firm mo?na negocjowa? o na ile rat bierzesz takie zobowiazanie.
2018-07-24 13:08
Orinetujecie si? jak w przypadku igotówki? Czy mo?na t? po?yczk? zaci?gn?? na wi?cej ni? rok?
2018-07-25 07:16
W hapi po?yczki mo??a dosta? po?yczk? nawet na 2 lata i bez wychodzenia z domu.
2018-08-06 09:42
Cigareto orientujesz si? jakie jest rrso w skali roku w tej firmie? Ile b?dzie kosztowa?o tam po?yczenie 10 000 z? na dwa lata?
2018-08-16 08:27
Leniuszek z Ciebie. Wystarczy przecie? wej?? sobie na ich stron?. I na niej wszystko jest opisane.Kiedys byly suwaki, aktualnie ich nie ma ale wystarczy napisa? do nich maila z pro?b? o ofert? albo do nich zadzwoni? i powinni Ci powiedzie? jaki b?dzie koszt wzi?cia takiej pozyczki.
2018-10-12 07:04
igotówka cenowo jest bardziej op?acalna ni? hapipo?yczki.
2018-10-12 07:05
To na pewno ale hapi po?yczki przynajmniej nie robi? problemów ze zdolno??ia kredytow?. Jak nawet ma sie kiepsk? zdolno?? to nie wyklucza to mo?liwo?ci po?yczenia u nich kasy.
2018-10-18 07:17
Wcale nie. Przy pozyczaniu na d?u?szy okres wychodzi o wiele dro?ej.
2018-10-25 07:04
Czy firmy po?yczkowe maj? narzucone jakie? najwy?sze oprocentowanie? Orientujecie si??
2018-10-26 11:59
A ja zdecydowani nie polecam hapipo?yczki i dziwi mnie tutaj wychwalanie tej firmy bo nie ma czego wychwala?. Co wy za g?upoty na forum piszecie? je?li oferta typu 15000 na 36 miesi?cy z rat? miesi?czn? 858,22 z? jest wed?ug Was op?acalna to ja nie wiem jaka oferta jest Waszym zdaniem droga. .Zaiste oferta tania jak barszcz... We?cie sobie porównajcie to najlepiej z innymi firmami to Wam si? skrystalizuje ten koszt.
2018-12-10 12:42
Na tle innych firm nie jest tak ?le. Poza tym podlicz sobie po?yczki jakie ostatnio zaoferowa? Alior bank. Tutaj równiez nie jest tak weso?o a po?yczki jakie oferuje ten bank wcale nie s? takie tanie. Oprocentowanie z prowizj? jest wysokie jak w niejednej firmie prywatnej. Sam równie? nie wzi??bym po?yczki ratalnej prywatnie i wol? zdecydowanie bardziej stawia? na po?yczki typu chwilówki. Rozumiem jednak osoby bior?ce po?yczki ratalnie bo niekiedy nie mamy szansy na po?yczk? w bankku a jest potrzebna wi?ksza suma ( jak przyk??dowo prowadzimy firm? a mamy kiepskie wpisy w big).
2019-01-14 09:11
Maj?. Wed?ug ustawy antylichwiarskiej i musz? si? tego trzyma?.
2019-02-14 07:23
Je?li szukacie krótszej po?yczki ratalnej tak do 4 miesi?cy i na mniejsz? kwote to polecam provident z uwagi na to, ?e obecnie mo?na tam otrzyma? w ramach takiej po?yczki 1500 z? pozyczone na 4 miesi?ce. Jesli jednak chcecie po?yczy? wi?ksz? sum? to poleci?bym w jaki? sposób zwi?kszy? swoj? zdolno?? kredytowa i spróbowa? wzi?? po?yczk? w banku. Getin bank obecnie nie ma a? takich du?ych warunków kredytowych.
2019-03-18 14:14
A jakies opinie o firmie udzielaj?cej po?yczek Loan Players? Ogólnie warunki wydaj? si? spoko i si? nad ni? zastanawiam ale jeszcze o niej nie s?ysza?em wcze?niej.
2019-03-28 14:41
Udzielaj? po?yczek od 18 roku ?ycia ale na maksymalnie 15 000 z?. Na 3 lata. No i maj? do?? wysokie rrso w skali roku. Finansowo o wiele lepsz? ofert? od nich ma firma Tak to finanse. Bo po pierwsze mo?esz po?yczy? tam o wiele wiecej, firma udziela po?yczek na 25 000 z?. Po drugie oprocentowanie w skali roku jest o 1/3 ni?sze ni? w przypadku Loan players. Obie firmy po?yczkowe po?yczaj? pieni?dze osobom ju? od 18 roku ?ycia.
2019-03-29 11:24
Z tego co wiem to nie ma tam du?ych problemów z otrzymaniem po?yczki, jednak je?li chodzi o cen? po?yczki to wcale nie jest tak op?acalnie oraz mo?na znale?? o wiele bardziej op?acalne i o wiele korzystniejsze opcje po?yczkowe. Sam ostatnio rozgl?da?em sie za po?yczk? rataln? bo szukam czego? na 10 000 z? i jak na razie najlepsz? ofert? mia?a firma Tak to finanse. Z uwagi na ni?sze oprocentowanie. Jak na razie do tej pory nie znalaz?em lepszej oferty od nich, no chyba, ze si? myl? tutaj i kto? jest w stanie poleci? co? innego i lepszego. Jakie? propozycje?
2019-04-15 14:49
Szukam po?yczki prywatnej na raty. Najlepiej na 18 albo 24 raty w kwocie 8000 z?. Moje wynagrodzenie miesi?czne to 2500 z? na r?k?.Niestety ale nie jestem w stanie tego wynagrodzenia udokumentowa?. Nie mam równie? por?czyciela ale je?li b?dzie konieczno?? to jestem w stanie podpisa? weksel. Mam czysty bik oraz inne bazy. Prosz? o informacj? w jakich firmach warto jest takiej po?yczki szuka?. I na jakie raty miesi?cznie mog? sie nastawi? przy sp?acie.
2019-04-16 08:25
Hapi po?yczki maj? dobr? ofert? po?yczek ratalnych jednak nie jestem pewien czy po?ycz? tam bez za?wiadczenia o dochodach. Ewentualnie spo?eczno?ciowe
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 2
>>
>