1. Chwilówki online >
  2. Po?yczka od r?ki. Gdzie dostac?

Po?yczka od r?ki. Gdzie dosta??

Kategor
2017-08-22 08:59:29
Cze??. Potrzebuje kasy na dzisiaj, maksymalne na jutro. Nie chc? si? bawi? w te wszystkie us?ugi internetowe. Interesuje mnie firma, do której wchodz?, podpisuj? co trzeba i dostaj? te 1000 z? do r?ki. Bez sprawdzania czegokolwiek. Za miesi?c b?d? mia? kas? aby to sp?aci?. Gdzie mog? co? takiego dosta??
2017-08-23 12:29
Provident. Jest to chyba najbardziej popularna firma tego typu gdzie mozesz wzi?c po?yczke praktycznie od r?ki. Czyli tak jak sie tutaj pytasz. Ewentualnie w Lendon. Widzia?em ostatnio reklam? w google, ?e równiez reklamowali t? opcj?. Sam jednak bra?em u nich po?yczk? dwa miesi?ce temu i sobie takiej mo?liwo??i nie przypominam. Musia?by? si? dopyta?.
2017-08-24 08:50
Od r?ki nie dostaniesz nigdzie, no chyba, ?e w providencie ( chocai? s?ysza?em,?e provident chcia? si? przerzuc?c równie? tylko na przelewy internetowe). Pytaj si? w mniejszych firmach. Mo?e tam jest taka mo?liwo??.
2017-08-25 07:52
Provident.Tylko nie jestem pewna czy tam nie jest tak,?e po?yczk? przelewaj? na konto i potem jedynie do r?ki si? sp?aca.
2018-05-28 12:39
Nie. Mo?na dosta? u nich pieni?dze do reki równiez w oddziale. Nie robi? z tym problemu.
2018-05-29 08:35
Potwierdzam provident. Bra?am w taki sposób w tym miesi?cu.
2018-05-30 07:17
Provident, wiele jest równie? po?yczek stacjonarnych, spo??czno?ciowych Tam ludzie równie? wydaj? pieni?dze do r?ki ale trzeba si? nastawi? w takim przypadku na konieczno?? podpisania weksla, co równie? nie jest moim zdaniem takie bezpieczne... Jeszcze pewn? opcj? daje lombard, ale tam trzeba mie? co zastawi? Pier?cionek, sprzet rtv, samochód czy mieszkanie. We? jednak pod uwag?, ?e wyceni? Ci je na niewysok? kwot? i dadz? niewiele kaski.
2018-06-07 10:37
Wejd?cie sobie na stron? providenta. Praktycznie od razu mo?na dostac po?yczk?. Nigdy nie spotka?em sie z firm?, która tak szybko reagowa?aby na pro?b? o po?yczke.
2018-06-11 08:50
A tak porównuj?c oprocentowanie to co ma korzystniejsze? Lombard czy firmy prywatne?
2018-06-13 11:33
Zale?y. Moim zdaniem lepiej dogada? si? prywatnie. Ewentualnie skorzysta? z firmy takiej jak Finansowo. Samo w sobie finansowo nie udziela po?yczek, ale po?redniczy pomi?dzy osobami chc?cymi da? po?yczk? i firmami a osobami staraj?cymi sie o po?yczk?. Dzi?ki temu nawet je?li nie orientujesz si? w temacie, s? w stanie zaoferowa? najlepsze oprocentowanie. Napisz wniosek na ich stronie, nie szkodzi si? dopyta?.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>