1. Chwilówki online >
  2. Po?yczka ok

Po?yczka ok

B?a?ej
2017-07-03 12:29:34
Szukam informacji na temat tej pozyczki. Mianowicie nie widze w sieci ?adnych negatywnych opinii a intersuje mnie kilka rzeczy 1. przy której racie s? wzywania do sp?aty, przy jakim opó?nieniu 2. czy mo?na tam wzi?c 2 po?yczki naraz 3. Czy je?li z?o?? wniosek o po?yczk? to czy b?d? mia? pieni?dze jeszcze tego samego dnia?
2017-07-05 10:46
Wezwania do sp?aty pojawiaj? si? praktycznie od razu przy opó?nieniu. Pocz?tkowo po kilu dniach dostaniesz smsa przypominaj?cego, potem pisma. Mo?esz równie? dostawa? maile. Wszystko p?atne ale firmy nie licz? zwyklke wi?cej ni? kilka z?otych za przypomnienie. Procedura windykacyjna pojawia si? przy opó?nieniu rz?du 2-3 miesi?cy. I to jest ju? o wiele dro?sza zabawa. Z tego co wiem to nie ma opcji wzi?cia naraz 2-3 chwilówek. Jedynie jednej. Przelewy po?yczka ok realizuje szybko o ile we?miesz po?yczk? na tygodniu. W weekendy dzia?a to o wiele d?u?ej.
2017-07-17 07:18
Bra?am kilka razy po?yczk? w po?yczce ok. I wszystko jest ok. Od rozpatrzenia wniosku do udzielenia po?yczki nigdy nie min??o d?u?ej ni? te 2-3 godziny. Dobrze b?dzie do nich zadzwoni? i dopyta? sie o to co chcesz dowiedzie? si? na stronie. S? do?c ogarni?ci. Nie wiem jak wyglada procedura w sprawie braku sp?aty po?yczki. Jednak nie jest mo?liwe branie tam 2 czy 3 po?yczek naraz. Wiem bo chcia?am tak kiedy? wzi?? i nie by?o to mozliwe.
2017-07-18 08:18
A ja nie polecam. Nie oszukujmy si? - oprocentowanie w tej firmie do najta?szych nie nale?y. Wiadomo, ?e kasa nie le?y na ulicy i firma musi zarabia? jednak je?li porównacie sobie oferty innych firm daj?cych chwilówki, to b?d? one o wiele ta?sze od oferty tej firmy... Raz wzi??am tam po?yczk? i nie wezm? po raz kolejny.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>