1. Chwilówki online >
  2. Po?yczka pod zastaw domu

Po?yczka pod zastaw domu

Lucjanna
2017-11-15 11:43:33
Witam. Potrzebuj? po?yczki w wysoko?ci 80 tys. z?otych. Wiem wiem,?e du?o ale posiadam mieszkanie, które jest warte na dzie? dzisiejszy 130 tys. z?otych. Czy w sytuacji po?yczki pod zastaw jaka? firma zdecydowa?aby si? udzieli? takiej po?yczki? Kto? si? orientuje? Bardzo prosz? o odpowied?.
2017-11-17 13:22
Musisz mie? kilka rzeczy je?li chcesz zastawi? nieruchomo??: akt notarialny, ksi?g? wieczyst?, by? w?a?cicielem. Albo te? mie? zgod? na u?yczenie. Jesli chcesz wzi?? po?yczk? gotówkowa pod zastaw mieszkania to op?aca si? to jedynie na bardzo krótki czas. Powtarzam jeszcze raz: na bardzo krótki czas. Koszta takiej pozyczki s? wysokie.
2017-12-04 08:14
Zaplo albo Hapipo?yczka. Obie firmy udzielaj? po?yczek pod zastaw domu.
2017-12-18 13:17
Orientujecie si? czy przy takich po?yczkach dodatkowo trzeba podpisywa? weksel? Czy wystarczy jedynie podpisa? umow? o zastawie domu?
2017-12-21 07:44
A orientujesz si? na jakiej podstawie wyceniaj? dom? Jesli na przyklad domjest wart 300 tys. z?otych to na ile mo?na uzyska? po?yczk??
2018-01-01 11:04
Pewnie po?owe. Albo jeszcze mniej. Dla Ciebie dom jest wart 300 tys z?otych. Ale ju? dla firmy mo?e byc warty mniej.
2018-01-04 09:32
Nie mam do?wiadczenia w temacie po?yczke pod zastaw domu ale zastawia?em kiedy? samochód w lombardzie. I po?yczyli mi pieni?dze w wysoko?ci 1/3 warto?ci samochodu.Do tego trzeba by?o jeszcze doliczy? odsetki. Drogo ale nie mia?em wyj?cia (nie mog?em wzi?? innej po?yczki ni? ta pod zastaw bo nie mam zdolno?ci kredytowej). Tak wie? pewnie z domem b?dzie w tym przypadku podobnie.
2018-01-11 08:14
Jakie konkrenie firmy udzielaj? takich po?yczek?
2018-01-12 07:22
No i niestety firmy wymagaja podpisania weksla. Wiele osob które podpisuj? weksel nawet nie wie czym to grozi. Jednak je?li nie b?d? sp?acali rat i je?li firma zechce wyegzekwowa? swoje nalezno?ci to po prostu idzie z tym wekslem do s?du i ca?a procedura jest u?atwiona. S? od razu skieruje spraw? do komornika z nakazem splaty. Czyli je?li ju? si? na co? takiego decydujecie to z postanowieniem,ze NA PEWNO b?dziecie w stanie t? po?yczk? sp??ci?. W innych sytuacjach nie polecam.
2018-03-07 08:52
Nad tak? po?yczk? warto jest si? jendak dobrze zastanowi?. Wiele osob traktuje tak? po?yczke jako ostatni? desk? ratunku jednak jednoczesnie po?yczka mo?e by? przekle?stwem. Bo je?li nie b?zdiemy jej sp?acali to bardzo ?atwo mo?emy straci? mieszkanie. Zwykle kwota do sp?aty po?yczki jest o wiele wi?ksza ni? t? któr? si? pozyczy?o. A to ju? s? otwarte drzwi do przej?cia mieszkania (które jest zawsze wyceniane o wiele mniej ni? jest jego prawdziwa warto??). Dla instytucji po?yczkowej to jedynie czysty zysk.
2018-03-12 07:44
Orientujecie si? czy jaka? firma udzieli po?yczk? na firm?, ale pod zastaw nieruchomo?ci prywatnej? Firma to spólka z oo.
2018-03-14 10:19
Mam pytanie. Mianowicie interesuje mnie po?yczka pod zastaw mieszkania. MIeszkanie nie jest jednak jedynie moje. Moja jest po?owa Druga po?owa nale?y do mojej zony, która obecnie ze mn? nie mieszka poniewaz jeste?my w separacji. Czy pomimo tego mog? zaciagan? taki kredyt? Czy moze firma b?dzie wymaga?a zgody ma??onki? Niestety ale takiej zgody nie b?d? w stanie uzyska?.
2018-07-23 13:30
Podejrzewam ,ze zgoda ?ony b?dzie wymagana. Bo jednak w po?owie jest to jej mieszkanie.A nie tylko Twoje.
2018-08-07 12:37
Witam. Czy ktos mi doradzi gdzie znajde uczciwa pozyczke pod zastaw domu? Czas realizacji szybki. Wpadlam w petle chwilowek Potrzebuj? tutaj po?yczk? o niewielkim oprocentowaniu na d?u?szy czas na sp?at? pozosta?ych zobowi?za?. Bo przy obecnej racie to si? po prostu nie wyrabiam finansowo!
2018-10-08 08:18
Je?li pod zastaw domu to moim zdaniem jedynie bank wchodzi w gr?.
2019-01-07 12:26
Lombardy w moim mie?cie równie? udzielaj? po?yczek pod zastaw domu. Ciekaw jestem na jakiej podstawie wyliczaja warto?? domu.
2019-02-15 07:29
Orientujecie si? jak? po?yczk? mog? dosta? pod zastaw domu o warto?ci 200 000 z??
2019-03-25 13:41
W lombardach wiem, ?e udzielaj? takich po?yczek. Podejrzewam jeszcze, ze w skokach je?li kto? nie ma odpowiednich dochodów.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>