1. Chwilówki online >
  2. Po?yczka ratalna na 25 tys. z?otych

Po?yczka ratalna na 25 tys. z?otych

Andrew
2017-09-08 13:39:20
Nie mam szans na wzi?cie po?yczki w banku, tak wiec chcia?bym wzi?? po?yczke w jakiej? firmie prywatnej. Chodzi mi tutaaj o minimum 25 tys, z?otych, a najlepiej jakby by?a mozliwo?? dostania 30 tys. Nie posiadam udokumentowanych dochodów. Nie mam jednak negatywnej historii. Gdzie si? zg?osi?? Mog? da? auto w zastaw.
2017-09-11 13:08
Zalezy jakie auto. Jak jakis stary gracik to ?adna firma nie we?mie tego w zastaw. Jesi jest to jakie? sensowne auto to mo?esz si? stara?. Na Twoim miejscu uderza?bym do Mogo. Mog? Ci za darmo wyceni? auto i powiedzie? na jak? kwote mo?esz wzi?? po?yczke. Tak wi?c niczego w takiej sytuacji nie tracisz.
2017-09-14 13:21
Polecam 3 dobre firmy: Retino, Hapi pozyczki oraz ratkomat. Wprawdzie na ich stronkach nie jest opisane, ?e mo?na ta po?yczy? kas? pod zastaw samochodu, jednak my?l?, ?e b?dzie mozna si? dogada? w taki sposób z ka?d? firm? 🙂
2018-02-12 09:59
Aktualnie najlepsze warunki procentowe ma Credissimo. Ma?o znana firma ale ostatnio bra?am u nich po?yczk? i jestem ogólnie bardzo zadowolona z warunków.
2018-02-20 07:44
Kanapka a jakie jest roczne oprocentowanie w tej firmie?
2018-05-30 07:23
Reprezentatywny przyk?ad dla po?yczki Credissimo Plus. W przypadku po?yczki Credissimo Plus o warto?ci 5000 z? z terminem sp?aty 24 miesi?cy. Roczna stopa procentowa jest sta?a i niezmienna (10.00%) - odsetki za ten okres i kwot? 537.28 z?, ??czne op?aty administracyjne i wydatki to 3962.61 z? (Op?ata administracyjna – 3170.09 z?, Op?ata za zatwierdzenie – 792.52 z?). Ca?kowita kwota do zwrotu wynosi 9499.89 z?, a Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla podanego przyk?adu – 99.64%. Bez ukrytych op?at – nie wymagamy ?adnych op?at przy wnioskowaniu, ani op?at za przelewy bankowe. *op?aty s? ustalone na podany okres i kwot? Przekopiowa?am to z ich strony. Moim zdaniem nie jest wcale tak ?le jak na po?yczk? prywatn?.
2018-06-11 08:47
Co s?dzicie o firmie vippo i ich po?yczkach ratalnych?
2018-08-06 12:32
Niby firma jest bez haczyków. I faktycznie mo?e i tych haczyków nie ma ale jest drogo. Bo z tego co widze to jak po?yczysz 1000 z? na 6 miesi?cy to b?dziesz mial do sp?acenia ponad 1400 z?.
2018-10-02 12:00
Kiepsko. Drogo, poza tym czepiaj? si? dokumentów.Musisz im udowodni?, ?e zarabiasz.
2018-10-18 07:04
Dzi?kuje za odpowiedzi. Nadal szukam.Jaka w takim razie polecicie?
2018-10-22 07:20
Zale?y jaka kwota. Jak niewielka, to niczego nie musisz udowadnia?.
2018-11-12 09:44
Wiesz co sam ostatnio zainteresowa?em si? po?yczkami w firmie zakra oraz moim zdaniem warto jest skorzysta?. Zerknij sobie, firma po?redniczy w pozyczkach pomi?dzy osobami prywatnymi i dzieki temu oprocenotwanie takich po?yczek jest bardzo niskie. ?rednie oprocentowanie takiej po?yczki to jakie? 9% czyli o wiele mniejsze ni? oprocentowanie kredytów gotowkowych w bankach. Jednocze?nie nie trzeba tutaj mie? takiej duzej zdolnosci kredytowej jak do brania kredytu w banku. Dziwi? si?,ze nie jest to takie popularne.
2019-01-25 07:24
Je?li kto? szuka po?yczki ratalnej na krócej, tak mniej wi?cej na 6 miesi?cy to polecam kredyt ok. Bardzo przyzwoite i niskie raty. Swietna obs?uga. BOK serio byl milym zaskoczeniem dla mnie. I nie by?o problemów z daniem kasy.
2019-02-13 07:19
A sprawdzaja bik?
2019-03-13 13:17
No niestety tak i to nie tylko bik ale wszystkie mo?liwe bazy do sprawdzenia bo firma sprawdza; BIK – Biuro Informacji Kredytowej; KRD – Krajowy Rejestr D?ugów; Rejestr D?u?ników ERIF; BIG Infomonitor; Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej; Poza tym o ile sama po?yczka jest do?? op?acalna na tle innych to zupe?nie nieop?acalne jest uchylanie si? od p?atno?? rat bo jest to bardzo drogie. Trzeba liczy? si? tutaj z wysokimi kosztami karnych odsetek jakie naliczaj? (14%).
2019-03-21 07:50
Czy macie jakie? opinie na temat future capital? Jeszcze interesuje mnie firma finansowo.
2019-03-21 14:17
Wszystko sprawdzaj?. Ogólnie to niewiele jest firm ratalnych, które nie sprawdzaj? baz.
2019-03-22 11:18
Szukam po?yczki ratalnej w kwocie 30 000 z? roz?o?onej najlepiej na 36 miesi?cy. Jakie? sugestie?
2019-03-28 14:35
Tak to Finanse Po?yczysz tam wprawdzie nie 30 tys. ale 25 tys. ale za to mo?esz roz?o?y? sp?at? na te 3 lata, poza tym maj? dobre warunki finansowe.
2019-04-29 12:30
Najwygodniej sk?ada? wniosek nie stacjonarnie ale przez neta Mo?na ca?y proces weryfikacji klienta oraz sporz?dzenia umowy znacznie przyspieszy?, dzi?ki czemus takiemu. B?dzie to szybsze nie tylko w banku ale równie? i w firmach prywatnych. No i dodatkowo ka?dy który zdecyduje si? na takie rozwi?zanie, czekaj? ró?nego rodzaju bonusy i promocje. Wiele firm stacjonarnie nie ma promocji darmowej pozyczki ale ju? przez neta ma. Co do po?yczki ratalnej to polecam dwie firmy. Lendon na raty albo Moneyman na raty. Sprawdzone du?e firmy tak wiec nie kombinuj? je?li chodzi o warunki po?yczek.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>