1. Chwilówki online >
  2. Po?yczka w banku bez bik

Po?yczka w banku bez bik

Piosenkarz
2017-10-31 07:40:03
Czy s? jakie? banki, które udziel? po?yczki bez BIK? Czy to w ogóle mo?liwe? Pytam sie poniewa? znajoma powiedzia?a, ?e jej kolega dosta? po?yczke w banku bez bik i ze mia? wpisy w krd. Nie wiem czy nie kr?ci i nie gada mi g?upot. Jak to z tym jest?
2017-11-06 12:07
Mo?e my?la?a o czym? takim jak in bank 😉 Ewentualnie bank pocztowy, który ostatnio równie? daje mo?liwos? wzi?cia po?yczek 😉 Ale tak serio to nie ma mo?liwosci wzi?cia po?yczki czy kredytu w banku je?li masz jakie? negatywne wpisy w bik. Banki raczej nie b?d? si? na to pisa?y bo nie chc? tutaj ryzykowa?.
2017-11-13 07:53
Nie ma opcji :0 Bank nie udzieli jak sie ma wpisy w bik. Oraz w krd Sama mia?am takie wpisy przez jeden niezap?acony mandat i lipa. Nie dali mi w banku nawet g?upiej pozyczki na 1000 z?.
2018-01-25 13:40
Chcia?bym wziac kredyt na mieszkanie.Zdolno?? kredytow? mam bez zarzutu. Rok temu wzi??em raty na zakup pralki. Wszystko sp?acone o czasie tak wiec to równie? by?by du?y plus. Jednak problemem jest moja ?ona. 3 lata temu mia?a chwilówk?, której nie sp?aca?a ( nie by?a wtedy moj? ?on?). Przez to wpisali ja do bik. Czy to mo?e rzutowac na to czy dostaniemy po?yczk? czy nie?
2018-02-05 09:17
Jesli razem bierzecie to mo?e byc problem. Jesli bierzesz sam to ju? nie.
2018-02-07 08:01
Jesli chcecie wzi?? po?yczk? razem to pewnie,?e b?dzie to rzutowa?o. Musicie albo pisa? do firmy o usuni?cie wpisu w bik ( czesto firma si? zgadza). Albo poczeka? 2 lata a? wpis w bik zniknie. Wpisy w bik s? przechowywane przez 5 lat. Je?li bank zobaczy,ze macie wpis w bik to lipa, nie dostaniecie kredytu poniewa? dla banku nie b?dziecie rzetelnym kredytobiorc?. Wiem bo sama mia?am tak? sytuacj? jak chcia?am po?yczy? pieni?dze na samochód.
2018-05-24 07:17
I uda?o Ci si? usun?? wpis? Mnie kiedy? wpisa? Vivus i próbowa?em wiele razy do nich pisa? o usuni?cie wpisu i nie da rady. Dalej jest.
2018-05-29 09:51
A my?licie,ze w takim przypadku co? mog?aby zdzia?ac firma odd?uzaj?ca? Maja jakie? wieksze wtyki w firmach po?yczkowych?
2018-06-15 12:46
Raczej nie ma, ale maj? tam dobrych negocjatorów oraz znaja sie na tym jak pisa? odpowiednie pisma do firm.Tak wiec firma taka mo?e w Twoim przypadku wynegocjowa? o wiele lepsze warunki sp?aty po?yczki. Wiedz jednak,?e s? dwa minusy.Mianowicie po pierwsze to kosztuje i musisz ponie?? oprocz kosztu pozyczki dodatkowy koszt za firm? odd?u?aj?c?. Po drugie tak naprawd? nie masz tutaj pewno??i czy co? sensownego uda si? zdzia?a?. Tak wi?c je?li ju? wybierasz tak? firm? to jedynie sprawdzon?!
2018-06-22 07:20
Firma nie ma wiekszych wtyk. Na pewno nie Jednak potrafi? sie za to po prostu zabrac. Proponuj? firmie ugod? wysy?aj? pisma. Które d?u?nik móg?by wprawdzie wys?a? sam ale nie wysy?a bo nie ma wiedzy, nie ma czasu, nie ma przygotowania. W wielu przypadkach firma idzie na ugod? bo zale?y im na sp?aceniu pieni?dzy i na przyk??d rezygnuj? z cz??ci odsetek. Na tym w?a?nie polega praca firm odd?u?aj?cych.
2018-07-11 11:39
A jak to jest jak sie ma wpis w krd? Czy taki wpis ca?kowicie neguje mozliwosc wzi?cia po?yczki?
2018-11-16 07:20
No niestety tak. W zasadzie to znam jedynie jedna firme, która daje pozyczki z wpisami w krd. Jest to firma kredyt zen. Nie wiem czy jest jakakolwiek inna firma, ktora zdecyduje si? na danie CI po?yczki w sytuacji jak masz takie wpisy. Wyj?tkiem pewnei s? po?yczki prywatne udzielane przez prywatne osoby, ewentualnie mozna wybra? si? do lombardu i poprosi? ich o udzielenie po?yczki pod zastaw. Taka po?yczka jednak zupelnie nas tutaj nie urz?dza z uwagi na to, ?e mo?emy straci? to co zastawili?my. No a w przypadku prywatnych p?acimy weksel.
2018-11-19 08:27
S? firmy, które daja pozyczki nawet jak jeste? w krajowym rejstrze d?ugów. Je?li chodzi o chwilówki to po?yczka zen. Je?li chodzi o ratalne to moneyguru. Z tego co jednak wiem to moneyguru mo?e wymagac podania por?czyciela, który Ci taka pozyczk? por?czy. Jeszcze jest opcja dotycz?ca po?yczek prywatnych. Zwykle osoby po?yczajace tak pieni?dze maj? o wiele mniejsze wymagania. Minusem tutaj jest jednak konieczno?? podpisania weksla.
2018-11-19 14:14
Tak i to nie tylko w banku, ale równie? w wiekszo?ci firm prywatnych.
2018-11-22 07:55
A czy orientujecie si? jak to jest z po?yczka w skoku jak ma sie wpisy w bik? Bo jaki? czas temu obi?o mi sie o uszy, ze mo?na si? tam postara? o po?yczke nawet jak ma si? w?a?nie takie wpisy i skok wiekszych problemow nie bedzie robi?. Jak to jest z prawd? w tym zakresie? Czy po prostu mo?e by? to jedynie firma reklamy na ulotce a tak naprawd? firma mo?e nie by? ch?tna w takim udzielaniu pozyczek?
2018-12-12 08:15
Pono? Skok stefczyka daje takie po?yczki ale nie wiem na jakie kwoty.Jesli ktos dosta? to ch?tnie przeczytam.
2018-12-13 08:04
Ano w?asnie rozmawia?em ze znajom? na temat tej po?yczki. Znajoma ma wpisy w biku,stare ale s? i utrudnia?y jej wzi?cie po?yczki w banku.Dosta?a ulotk? skoku ( z tego co wiem by? to skok stefczyka) i na niej by?o napisane,ze daja po?yczki równiez bez bik. I faktycznie nie by? problemem dla nich wpis w bik ale znajoma musia?a dostarczy? za?wiadczenie o zarobkach a jak pokaza?a obecne zarobki to odmowili bo uznali, ze s? zbyt niskie.Tak wi?c nie wystarczy tutaj jedynie czysta baza.Aby dosta? tak? po?yczk? trzeba mie? niez?e dochody.
2019-02-22 12:42
Mam wpisy w bik i nie mog?am wzi?? po?yczki w skoku. Nawet nie chc? mi da? prywatnie 🙁
2019-03-25 07:05
A nie masz przypadkiem dodatkowo jeszcze wpisów w krd? Bo w przypadku wpisów w bik to faktycznie tam po?yczki nie we?miesz ale jak ma sie wpisy w krd to jest ju? taka mo?liwo??.
2019-04-23 08:51
Nie wiem na ile jest to prawda a na ile nie ale ostatnio skok stefczyka reklamuje si?, ze daje konsolidacj? osobom zad?u?onym Które maja nawet komornika. Bez zabezpieczenia nieruchomo?ci? mozna u nich po?yczy? kas? do 30 000 z? (pewnie zabezpieczenie jest w postaci weksla bo nic na stronie nie wspominaj? o por?czycielach). Je?li mamy zabezpieczenie nieruchomosci? to daj? do 70% warto?ci nieruchomo?ci. Trzeba jednak mie? na wzgl?dzie, ze firmy bardzo cz?sto zani?aj? warto?? nieruchomo?ci. Tak aby warunki by?y dla nich korzystniejsze, niekoniecznie dla nas.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>