1. Chwilówki online >
  2. Po?yczki lombardowe

Po?yczki lombardowe

Corbic
2017-11-09 07:16:10
Wiem, ze takie firmy oferuj? po?yczki pod zastaw z?ota, elektroniki czy samochodów.Jak jest jednak z nieruchomo?ciami? Czy jest mo?liwo?? wzi?cia pozyczki pod zastaw nieruchomo?ci?
2017-11-10 07:31
Pewnie,ze tak.Te wi?ksze lombardy udzielaj? jak najbardziej po?yczek pod zastaw nieruchomo?ci. Po prostu wysy?aj? osob?, która oceni warto?? nieruchomo?ci ( niestety zwykle ocenia na o wiele mniejsz? warto?? ni? nieruchomo?? jest warta). Potem udziela Ci po?yczki. Nie jestem tego na 100% pewien ale wydaje mi si?,?e b?d? wymagali od Ciebie podpisania weksla. Chodzi tutaj o du?? sum? i pewnie b?dzie im zaleza?o na zabezpieczeniu.
2017-11-11 11:18
Jest opcja. Ale w tych wiekszych lombardach.Z tego co wiem to Loombard co? takiego oferowa?. Ale jest wiele firm po?yczkowych, które daj? po?yczki pod zastaw nieruchomo?ci. Na przyk?ad: inwestum, zaplo, actius..... I inne.
2018-01-25 13:36
A cenowo to gdzie si? bardziej op?aca?
2018-02-05 09:17
Zale?y.Czasami lombard ma lepsz? opcj? kredytow?. Czasami firma po?yczkowa. Musia?abys sobie porówna?. Tylko raz w zasadzie bra?em po?yczk? w lombardzie. Sp?aci?em o czasie tak wi?c odzyska?em telefon. Jednak mój znajomy mia? tak? sytuacj?,ze spó?nil si? zaledwie jeden dzie? i lipa. Przepad?o to co zastawi?.Tak wiec w przypadku lombardów trzeba si? pilnowa? je?li chodiz o terminy. I to bardzo .
2018-02-13 08:19
Cenowo to bardziej op?aca si? wzi?? po?yczk? za darmo. Lombardy takich promocji raczej nie miewaj?.
2018-05-28 11:22
Tyle,?e jak ktos ma wpisy w bik i krd to za nic nie dostanie po?yczki w firmie po?yczkowej ale w lombardzie ju? tak jak co? zastawi. O ile jeszcze mozna dosta? po?yczke jak ma sie bik ale jak jest si? wpisanym do krd to ?adna firma takiej po?yczi nie udzieli ( no mo?e kredyt zen ale dla mnie jest to nieznana firma tak wi?c nie wiem czy chcia?bym korzysta?). Do lombardu po prostu idziesz z czym? warto?ciowym, zastawiasz i nikogo nie interesuje czy masz jakie? wpisy czy nie.
2018-06-05 09:40
Orientujecie si? ile po?yczki moze udzieli? lombard w przypadku nieruchomo?ci wartej 200 000 z??
2018-06-06 08:08
Oj nie zgadzam si? tutaj z tym co napisa?e?. Kredyt zen to jedna ze starszych firm.Po prostu nie sa tak rozreklamowani.
2018-06-06 10:58
No ale minus te? jest. Je?li nie sp?acisz kasy w terminie to tracisz to co zastawi?e?. To równie? nie jest takie dobre....
2018-08-14 11:55
Orientujecie si? czy jak w lombardize zastawie jak?? cenn? rzecz i w razie czego jakbym nie mia? za co jej wykupi? to czy mog? przed?uzy? termin wykupu tej rzeczy? Potrzebuj? kasy,niestety ale próbowa?em w wielu firmach po?yczkowych i ?adna nie chce mi dac kasy bo mam wpisy w krd. I zastanawiam sie nad lombardem. Nigdy jednak z takich us?ug nie korzysta?em tak wiec wole si? tutaj dopyta?.
2018-10-17 07:19
Mozna ale najlepiej jest to zg?osi? odpowiednio wcze?nie. Tak aby w lombardize nie sprzedali tej rzeczy. Poza tym takie przed?u?enie jest p?atne i nie mo?na rownie? przed?u?a? w nieskonczono??. Poza tym je?li lombard nie bedzie chcia? tego przed?uzy? to mo?e odmówi?. I nic z tym nie mo?esz zrobi?. Jesli sprzedadz? t? rzecz po terminie sp?aty to równie?, nie masz mo?liwo?ci odzyskania jej. Dlatego te? trzeba si? 10 razy zastanowi?, zanim co? zdecydujesz si? zastawi? w lombardzie.
2018-11-14 12:34
Mam problem z lombardem. Mianowicie po?yczy?am tam pieniadze i zastawi?am tam pewn? rzecz. Mia?am termin sp?aty do przedwczoraj. Wczoraj wybra?am si? aby sp?aci? i okaza?o sie, ?e lombard j? sprzeda?. Czy firma ma prawo sprzeda? t? rzecz w tak krótkim czasie? Czy nie ma uregulowa? prawnych? Bo jeden dzie? spó?nienia to moim zdaniem nie jest praktycznie ?adno spó?nienie i firma nie powinna sie tak zachowa?.
2018-11-15 12:03
Na jakiej zasadzie odbywa sie oddanie samochodu w zastaw do lombardu? Zostawiamy go na ich parkingu czy co?
2018-12-19 12:54
Dokladnie tak jak piszesz. Przecie? nie b?dziesz sobie w tym czasie tym autem je?dzi? bo mo?esz na przyk?ad wzi?? sobie kask? i pojecha? sobie za granic? i lombard nigdy nie zobaczy ani pieni?dzy ani samochodu. Tak wiec musz? sie jako? zabezpieczy? i na parkingu przez nich wskazanym zostawiasz auto. Potem albo sp??casz po?yczk? i odbierasz samochód w czasie albo po prostu zostawiasz ( co si? zupe?nie nie opyla bo lombard zwykle wycenia samochód du?o poni?ej jego aktualnej warto?ci).
2019-01-08 12:27
S?uchajcie, aktualnie mam zastawion? w lombardzie cenna dla mnie rzecz, za tydzien up?ywa termin sp?aty po?yczki. Ale wiem, ze nie b?de mia?a kasy bo przelew z firmy dostaj? dopiero kilka dni po tym terminie. Powinnam kontaktowa? si? z lombardem czy sobie odpu?ci?? Nie s?dz? aby od razu znalaz? si? kupiec ch?tny na kupno tej rzeczy ( jest to element bi?uterii, a przeciez nie ka?demu mo?e si? to podoba?). Czy jest jednak ryzyko, ze lombard to sprzeda? No i orientujecie sie ile b?dzie w lombardzie kosztowa?o ewentualne przed?u?enie terminu sp?aty i czy tak si? da? Po?yczy?em w taki sposób 1500 z?.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>