1. Chwilówki online >
  2. Po?yczki w Zaplo i Vivus

Po?yczki w Zaplo i Vivus

Ania34
2017-08-16 08:08:42
Witam. Mam problem. Mianowicie rok temu wzi??am pierwsz? darmow? po?yczk? w Vivusie. Wszystko sp?aci?am w terminie. Teraz postanowi?am wzi?? darmow? po?yczk? w Zaplo poniewaz oferta wyda?a mi si? ciekawa Teraz wchodz? sobie na ich panel po 3 tygodinach od wzi?cia i co mi si? pojawia? Ano naliczone oprocentowanie. Skontaktowa?am si? z zaplo i mowi?,?e skoro bra?am po?yczk? w Vivusie to nie mog? skorzysta? z darmowej oferty u nich z racji tego,ze jest to ta sama firma 🙁 Jestem zdruzgotana. Czy firmy mog? tak robi?? Nie widzia?am wcz?sniej informacji na stronie. Poza tym min??o juz 14 dni wypowiedzenia....
2017-08-24 08:52
Jest to ta sama grupa kapita?owa. Tak bywa, mieli prawo nie przyzna? Ci pierwszej darmowej po?yczki. Wszystko jest w regulaminie, którego widocznie nie doczyta?a? ( wiem wiem,ze czasami sie nie chce tego robi? ale warto). Przed po?yczka o takie rzeczy trzeba si? dopyta? telefonicznie. Teraz juz po ptokach. Powinna? to sp?aci?. I masz nauczk? na nast?pny raz.
2017-08-25 07:57
Dwie firmy to tak naprawd? jedna firma 😉 Firmy cz?sto zbieraj? si? w kilka i jest to jedna grupa.Tak wie? trzeba sprawdza? to dok?adnie. Sama równie? si? raz tak nacie?am ale uda?o mi si? zorientowa? przed up?ywem 14 dni. I zwróci? pieni?dze.
2017-09-06 12:42
No ale firmy nie powinny same informowa? o tym? A nie potem wychodza takie kwiatki.....?????
2017-12-19 09:06
Nie informuj?. Nie maja takiego obowi?zku. Trzeba wcze?niej samodzielnie sprawdzi?. A jak sie na to natniesz to ten plus,ze po?yczke mo?esz wypowiedzie? w ci?gu 14 dni. Raz mia?em tak? sytuacj?, tyle,ze nie z vivusem.
2018-01-09 08:35
Wi?kszo?? firm to nie jedna firma ale kilka firm. Rozdrabniaj? si? aby zmniejszyc konkurencj?.
2018-01-25 06:53
Ale warunki ustalaj? sobie takie same czy mo?e ró?ne?
2018-02-23 08:04
Ró?ne Przecie? to kilka ró?nych firm a jedynie jedna grupa finansowa.
2018-03-06 08:51
Korzysta?em raz z vivusa i wszystko by?o wporz?dku po?yczke faktycznie otrzyma?em na dowód online pieni?dze pojawi?y si? na koncie po 2 dniach sp?aci?em j? do 30 dni i nie by?o ?adnych prowizji natomiast jak chcia?em wzi??? kolejn? to ju? by?o oporcentowanie.
2018-05-25 07:23
No bo czego si? spodziewa?e?? Praktycznie w ka?dej firmie darmowa po?yczka nie jest dla sta?ych klientów ale dla nowych klientów. Nigdzie nie dostatniesz dwóch darmowych po?yczek bo jakby firma udziela?a jedynie pozyczek za darmo to nic by nie zarobi?a. We? sobie to u?wiadom Powiniene? si? cieszy?,?e przynajmniej co? takiego oferuj?. Bo wiele firm w przeciwie?stwie do vivusa i zaplo nie ma praktycznie ?adnych promocji.
2018-06-12 07:34
Orientujecie si? jeszcze jakie firmy nale?? do tej grupy? Wiem, ?e na pewno zaplo, vivus i recredit.
2018-09-04 08:01
Raczej ju? ?adna. No chyba,ze co? nowego w ostatnim czasie powsta?o. Ale raczej tylko te 3.
2018-09-25 12:15
Te 3. Ale chyb tylko Vivus ma dobr? ofert?. Cenowo zaplo i recredit to dla mnie jedna wielka pora?ka cenowa.
2018-10-03 07:25
Generalnie ro?nica jest Niby jedna firma a warunki ca?kiem ró?ne. Korzysta?am z Vivusa i przyznam, ?e pomimo obaw wszystko posz?o zgodnie z planem, pierwsza po?yczka to jako?e odda?am w terminie nie naliczyli prowizji 😀 Super! Jednak potem sk?ada?am podanie o po?yczk? w zaplo i ostatecznie nie wzi??am jak wczyta?am sie w warunki pozyczki. O wiele mniej korzystne ni? w Vivusie.W sumie to nie wiem kto si? na to nabiera bo jest normalnie w swiecie drogo.
2018-10-18 07:03
Ale to dwie inne firmy. Recredit to pozyczka na sp?at? innych pozyczek.Zaplo to typowa po?yczka ratalna. Chocia? przyznaj?,ze s? tutaj firmy, które maja o wiele lepsze oprocentowanie.
2018-10-18 07:03
A jakie polecisz?
2018-10-19 12:41
Vivus jest super,ale jak dla mnie zaplo to jedna wielka pora?ka. Mega drogo,warunki kijowe.Nie wiem kto z nich korzysta. Jakie? naiwniaki.
2018-10-22 07:19
Nie ka?da firma tak ma. Mozecie wierzy? albo nie ale s? firmy, które maj? dobre oferty po?yczek d?ugoterminowych.Mo?e nie s? po prostu tak reklamowane.
2018-11-12 09:44
Najlepsza je?li chodzi o po?yczki d?ugoterminowe jest moim zdaniem zakra ( ?rednie oprocentowanie 9%).
2018-11-23 12:54
Vivus ma w?asn? windykacje czy oddaje spraw? zewn?trznej windykacji?
2018-12-04 08:32
A we?cie z tym Zaplo... Mega wysokie koszta i nie wiem w sumie kto tam chce po?ycza? kas?. Jesli bierzemy po?yczk? w wysoko?ci 2500 z?, z terminem sp?aty w ci?gu 6 miesi?cy to trzeba sie liczy? z totalnym zdzierstwem – Zaplo zap?acisz 3573,40 z?, a w Hapi Po?yczki 3 566,10 z?otych. O wiele taniej b?dzie na przyk?ad w przypadku Mini Capital czy chociazby moneyman na raty.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 2
>>
>