1. Chwilówki online >
  2. Praca w po?yczkach

Praca w po?yczkach

Agata
2017-09-12 13:36:08
Pisz? na forum o chwlówkach troch? z innej strony. Mo?e kto? z Was pracowa? w pozyczkach? Jaki? doradca ?:) Mianowicie dosta?am propozycj? pracy w Providencie Troch? si? jednak obawiam tego jak ta praca mia?aby wygl?da?. Czy ludzie, do których przychodzi?abym po zwrot pieni?dzy do domu nie byliby niemili?
2017-09-13 13:21
Nie wiem osobi?cie czy podj??abym si? takiej pracy. Sama osobiscie nie pracowa?am ale moja znajoma sie czym? takim zajmowa?a i w ko?cu zrzygnowa?a. Mówi?a,?e ludzie byli rózni, ale z reguly by?o jej ich szkoda. Jak musiala do nich chodzi? po kas? a w domu zastawa?a biede. My?l?,ze trzeba by? bardzo silnym psychicznie. Co innego je?li siedzisz w biurze i udzielasz chwilówek. NIe masz wtedy kontaktu z tyloma osobami. Musisz sama zdecydowac czy si? do tego nadajesz.
2017-09-15 11:25
Nie jest to praca dla ka?dego, ale praca jak praca. Nie ma si? czego wstydzi?. Powiem Ci,?e bez znaczenia w jakich kredytach b?dziesz pracowa?a, czy s? to kredyty bankowe czy w firmie prywatnej to musisz mie? pewne cechy Je?li jeste? otwarta oraz nie masz zahamowa? w kontaktach mi?dzyludzkich, umiesz rozmawia? to zarobisz du?o. Na pewno nie jest to praca dla nie?mia?ych i niepewnych siebie osób.... B?dziesz równie? musia?a wykonywa? dziennie wiele telefonów. No i praca jest cz?sto prowizyjna. Tyle zarobisz ile kredytów udzielisz.
2017-09-17 11:33
ja znam jedn? starsz? pani? co pracuje w providencie w terenie. 2 razy w tygodniu obje?d?a wszystkich potrzebuj?cych i rozdaje kaske, a tam gdzie ma odebra? odbiera. lokalnie wszyscy j? znaj? i szanuj?. jak jest jaki? problem ze sp?at? to stara si? pomóc, doradzi? jak najtaniej wyd?u?y?. i bardzo sobie chwali prace blisko ludzi...
2018-02-12 06:59
No to szacunek.....Bo trzeba mie? czasami zelazne nerwy do niektórych ludzi.
2018-02-16 08:17
Pracowa? kto? mo?e w Vivusie? Jak opinie?
2018-02-22 07:44
Ja pracowa?am ale na infolinii. Niestety ale zwolni?am si? poniewa? nie wytrzyma?am presji. Oraz zachowania klientów, którzy czasami dzwonili do mnie i wy?ywali si? na mnie podczas gdy we wszystkich przypadkach to co im si? przytrafi?o nie by?o moj? win?. Jasne, ?e zdarza?y sie osoby mi?e ale praktycznie codziennie bywal jaki? wariat, który nie sp?aca? po?yczki i z pretensj? dzwoni? czemu firma wysy?a mu przypomnienia. Albo osoby, które co 3 minuty do mnie dzwoni?y z pytaniem kiedy kasa b?dzie na koncie. Na infolinii du?o si? nie zarabia a jest to bardzo wymagaj?ca praca , na pewno nie dla ka?dego. Przynajmniej nie dla mnie.
2018-02-22 13:58
Ja kiedys pracowa?em w firmie windykacyjnej. Jesli Was ten dzia? interesuje to ?mia?o pytajcie si?. Ch?tnie odpowiem na wszystkie niejasno?ci. Dodam jednak, ze ten zawód bardzo cz?sto jest bardzo demonizowany a w rzeczywisto?ci nie jest wcale tak strasznie. Po pierwsze w wielu przypadkach jest to po prostu negocjacja z d?u?nikiem. W niektórych przypadkach ludzie po prostu zapominaj? o sp?acie d?ugów i wystarczy im jedynie przypomnie?. Ekstremalne sytuacje o których wi?kszo?? osób pisze to jedynie marginalne zdarzenia. Prowadzone przez nieprofesjonalne firmy windykacyjne.
2018-03-23 07:01
Przemys?aw a czy by?o Ci kiedys kogo? szkoda windykowa?? W sensie jakas biedn? osob??
2018-04-10 10:31
Witam.Zastanawia?am si? nad podj?ciem pracy w firmie Provident. Polega?aby na tym, ze odbiera?abym pieniadze od osób zad?u?onych. Nie jest to moja pierwsza praca w po?yczkach bo wcz?sniej pracowa?a na infolinii ( ale w innej firmie) i tak si? zastanawiam czy decydowa? si? na t? prac? czy lepiej sobie odpu?cic? Mo?e kto? pracowa? w tej firmie i napisze mi czy by? zadowolony czy nie? Jak reakcje osób, którzy s? zad?u?eni?
2018-04-16 08:13
Ja nie podoba?a?m presji. Pracowa?am w firmie ale reakcje osob s? czasami straszne. Wydzieranie si? albo nieotwieranie drzwi 🙁
2018-05-14 10:11
No to niestety by?o wiadome od samego pocz?tku. Ludzie potrafi? sie zachowywac tak w wielu sytuacjach i odnosi? tak nie tylko do pracowników firm po?yczkowych ale i do znajomych od których wcze?niej po?yczyli pieni?dze 😛 Bywaja wprost okropni. Jesli masz jakie? sytuacje z pracy w po?yczkach to opisz je tutaj Chetnie poczytam.
2018-06-08 08:23
Sam mam równie? kilka pyta? poniewaz zastanawiam si? nad podj?ciem pracy w tej firmie: Jak si? pracuje w Providencie, to w jaki sposób ? Czyta?em, ?e nie mo?na tam dosta? umowy o prac?, przynajmniej nie na tych ni?szych i ?rednich stanowiskach, wi?c na jakiej zasadzie pracuj? te ca?e "do?y" - przedstawiciele Providenta ? Czy oni musz? mie? swoj? w?asn? dzia?alno?? gospodarcz?, czy mo?e maj? z Providentem umowy o dzie?o, albo inne umowy.Orientujecie sie?
2018-09-18 13:41
Nie polecam Du?o nie zarobisz a stresu jest co nie miara. Sama pracowa?am w punkcie stacjonarnym. Wiekszo?c ludzi jaka tam przychodzi?a by?a normalna, jednak trafialy si? osoby wkurzone na ca?y ?wiat, pretensjonalne ( g?ównie z powodu odmowy udzielenia po?yczki). Zrezygnowa?am, aktualnie pracuj? gdzie? indziej i pewnie bym sie na tak? prace ponownie nie zdecydowa?a. Jeszcze gorzej maj? na pewno osoby które chodza po domach i zbieraj? pieni?dze od d?uzników.
2018-12-19 08:15
Du?o zale?y od tego w jakiej firmie pracujesz. Sama pracowa?am w Providencie ale nie mog? tutaj napisa?. ze by?am z tej pracy zadowolona bo nie by?am. Kazali mi szukac klientów i mia?am jakie? dziwne zadania do spe?nienia, ktorych nie by?am w stanie spe?nic. Aktualnie pracuj? w bocianie i jestem o wiele bardziej zadowolona. Mniejsze wymagania, lepsza atmosfera w firmie i mam wra?enie,ze o wiele mniej stresu. Bior? pod uwage, ze moze to po prostu dotyczy danej placówki....
2019-01-03 08:13
A jakie sa zarobki jak sie pracuje i chodzi po domach i zbiera kas??
2019-01-18 08:52
Moja siostra pracowa?a i z tego co wiem miesi?cznie wyci?ga?a oko?o 2500 z?. netto. Niby nie tak niewiele ale stres j? zjada? i zrezygnowa?a.
2019-01-23 12:32
Chyba nie tak ?le skoro w ostatnim czasie provident dosta? sporo pochwa? za to jak traktuje swoich pracowników.
2019-03-12 12:49
Provident mo?e dobrze traktowa? ale ju? ludzie, ktorzy s? zad?u?eni i do których przychodzi osoba po sp?at? d?ugu ju? nie 😛
2019-03-18 14:13
Oj to s?abo tam p?ac?. Wydawa?o mi si?, ?e w firmie p?ac? wi?cej.
2019-03-27 14:53
Zastanawiam si? nad prac? w punkcie doradcy klienta w providencie. Czy w firmie jest jaka? obowi?zkowa ilo?? kredytów jak? si? udzieli czy nie?
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 2
>>
>