1. Chwilówki online >
  2. Problem z chwilowkami

Problem z chwilówkami

nikito
2017-10-19 08:57:38
Witam. Bardzo prosz? o porad? poniewa? nie radz? sobie ze sp?acaniem chwilówek, które nabra?em. Mam mianowicie niewielki zasi?ek, jestem osob? która stara si? o rent?. Aktualnie mam kilka chwilówek, ale nie nad??am ze sp?acaniem rat. I bior? kolejne chwilówki aby sp?aci? stare. Bardzo boj? si? windykacji. Wpadam w coraz wi?ksze d?ugi, a bank nie chce mi udzieli? kredytu poniewa? jestem osob? z niewielkim dochodem. B?agam o informacj? co mam robi?.
2017-10-20 07:35
Dowiadywa?e? sie w bankach o mo?liwo?? wzi?cia kredytu konsolidacyjnego? Mo?e bylaby mo?liwo?? wziecia kredytu na d?u?szy okres ale z mniejsz? rat?. Banki udzielaj? tego je?li nie masz opó?nien w sp?atach oraz kiepskich wpisów w bik. Druga opcja jak? tutaj widz? to upad?o?? konsumencka. Radz? skontaktowa? si? z prawnikiem i dowiedzie? si? jakie s? na to szanse.
2017-10-26 12:49
Jest mozliwa konsolidacja pod zastaw nieruchomo?ci. Czy posiadasz jakie? mieszkanie jakie moglaby? zastawi?? Taka opcja znacznie zwi?ksza Twoje mo?liwo?ci. A i dowiadywa?as si? czy mo?e mozna by?oby refinansowa? te po?yczki? Pisz podania do firm w których masz po?yczki. Która? z nich moze pójdzie Ci na r?k?.
2018-03-27 11:42
S?uchajcie sama mam równie? taki problem. Mianowicie mam chwilówki w prawie 10 firmach i nie jestme w stanie tego sp??ca?. Odzywa si? ju? windykacja. Wysy?aj? maile, wysy?aja listy ale sama tego nie odbieram. Tak samo telefonów. Wiem,?e to g?upie ale stara sie do siebie nie dopuszcza? informacji,ze jestem w takiej trudnej sytuacji. Moje zad?u?enie si?ga 50 000 z?. Czy mozna wyj?? z takich d?ugów? Czy jest to w ogóle mo?liwe??????
2018-04-06 10:30
Berta ja tutaj tylko upad?o?? osobist? widz?.
2018-04-11 09:53
No to ciekawe.Czy upad?o?? osobist? mo?na og?osi? jak ma si? chwilówki? Nie wydaje mi si?.
2018-04-13 08:10
Czyta?am ale jest to trudne i nie wiem czy sama sobie poradz?. A na prawnika mnie nie sta? 🙁
2018-04-19 08:37
Urzad miasta udost?pnia pomoc prawn? co jaki? czas za darmo.Zorientuj si? czy co? takiego jest w Twoim mie?cie. Prawnik prywatnie troch? kosztuje, ale czasami lepiej jest zap??ci? aby móc czerpa? wi?cej korzy?ci w przysz?o?ci. W sieci s? równie? informacje jakie dokumenty mo?na z?o?y? sk?adaj?c wniosek o upad?o?? osobist?. Mo?esz zrobi? to przecie? sama.
2018-04-26 11:19
Postaram si?. Dodam,?e chodzi tutaj o d?ugi nie tylko moje ale równie? mojego partnera ( wzi?li?my oboje po?yczk?). Partnera te d?ugi nie obchodz? poniewa? nie jeste?my juz razem, a on uciek? za granic?. Juz sama si? zastanawiam nad podj?ciem jakiej? pracy za granic?. Czy jesli dla przyk?adu uda mi si? sp?aci? t? po?yczk? to czy b?de mog?a w przysz?osci ?ada? od niego s?dowo zwrotu pieni?dzy za ten sp?acony kredyt?
2018-05-21 12:49
B?dziesz mog?a.Jednak z do?wiadczenia znajomego wiem,?e takie sprawy s? do?? trudne i potrafi? trwa? wieki.I nawet je?li dostaniesz nakaz s?dowy egzekucji danej osoby, to niekoniecznie odzyskasz pieni?dze. Mo?e si? w koncu ukrywa? przed komornikiem (szczególnie je?li piszesz ?e jest za granic?). Albo nie pokazywa? ?adnych dochodów i maj?tku jaki mo?na by jej zabra?. Napisz jak rozwi?za?a si? sytuacja i czy uda?o Ci si? porozmawia? z prawnikiem.
2018-05-28 08:28
Prawnik powiedzia?,?e jedyne dwie opcje jakie mog? wzi?c pod uwag? to albo wyjazd za granic? co w mojej sytuacji nie wchodzi w gr? bo nawet nie wiem jakbym sie odnalaz?a za granic?. Albo upad?o?c osobista. powiedzia?,ze wtedy b?de ca?kowicie czysta od d?ugow i tak jakby b?d? mia?a zupe?nie now? histori? kredytow?. Czy to prawda?
2018-06-06 08:09
Tak, jest to prawd?. Twoja ca?a historia d?ugów to b?dzie jedna bia?a kartka Ale wychodzisz z s?du maj?c jedynie to co masz na sobie. Niczego wi?cej.
2018-06-14 08:10
No no ju? si? tak nie zap?dzaj. Bardzo trudno jest og?osi? upad?o?? i nie ka?dy moze.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>