1. Chwilówki online >
  2. Problem ze sp?at? chwilówek

Problem ze sp?at? chwilówek

Lutek
2017-11-06 12:04:36
Mam problem. Mianowicie troch? sobie zniszczy?em ?ycie przez zak?ady bukmacherskie i hazard. Wydawa?em swego czxasu na te dwie rozrywki naprawd? duze pieni?dze. 🙁 I obecnie mam problem ze sp?at? po?yczek, które zaci?ga?em na gr?.Wpad?em w p?tl? kredytow?. Aktualnie dzwoni? do mnie z windykacji od Vivusa i od Alior banku. Czy mog? nas?a? na mnie komornika? Moja ?ona nic o tym nie wie i boj? si? jej o tym powiedzie? bo mnie chyba zabije.
2017-11-08 12:10
Je?li nie b?dziesz sp?aca? chwilówki to jak najbardziej. Mog? nas?a? na CIebie komornika. W przypadku d?ugotrwa?ego uchylania sie od p?atno?ci sprawa cz?sto trafia do s?du. A s?d daje nakaz sp?aty. Polecem nie doprowadzi? do czego? takiego bo jest to drogie i bardzo problematyczne. Jesli nie moz?sz sp?aci? ca?ej sumy po?yczki to spróbuj przela? tyle ile mo?esz. No i pogadaj z chwilówk? i z bankiem i wyt?umacz im swoj? sytuacj?. Mam nadziej? rówine?,ze przesta?e? gra?? Sorry ale hazard to chyba najdurniejszy sposób na wydanie swojej kasy ze wszystkich jakie znam.
2018-01-23 07:47
Proponuj? jako? si? z nimi dogada?. Sam mia?em tak? sytuacj?,?e mia?em d?ugi i pocz?tkowo olewalem sobie. I ?a?uj? bo przez to d?ug urós? mi do bardzo du?ych wielko?ci. Jakbym wcz?sniej pomy?la? o sp??cie i sobie to roz?o?yl na raty to by?oby to o wiele mniejsze.A tak placi?em za swoje b??dy. Nie powelaj ich D?ugi nie znikn?. Pr?dzej czy pó?niej b?dziesz musia? je wszystkie sp?aci?.
2018-02-06 13:22
Vivus zaproponowa? mi przeniesienie po?yczki do recredit Co o tym s?dzicie? Co do aliora to faktycznie uda?o sie roz?oz? pozyczk? na pewien czas (tyle dobrze). Rozmawia?em z vivusem rownei? o kosztach windykacji jak? mnie obarczy? bo okaza?o si?,?e ka?da informacja w formie listu czy smsa by?a p?atna. I nie chc? tych op?at anulowa?. Czy maja prawo obracza? mnie takimi op?atami? Ile w koncu zajmuje wys?anie takiego smsa. Praktycznie nic.
2018-08-22 11:48
Nie chc? tutaj zak??dac kolejnego tematu ale równie? mam du?y problem ze sp??t? chwilówek. Aktualnie mam kilka po?yczek w Wondze oraz w Vivusie i netcredit. I kredyt na samochód ktory wzi??em 2 lata temu w Aliorze ale ju? ko?cze sp??cac bo jest rok do sp?aty i akurat ten kredyt sp?acam regularnie.Ale je?li chodzi o chwilówki to zad?uzenie aktualnie jest na poziomie 15 000 z? I musia?bym p?acic rat? miesi?czn? 2000 z? ale tyle nie mam. Co robi??
2018-09-06 13:37
Nie masz mo?liwo?ci wzi?cia kredytu gotówkowego, którym by? skonsolidowa? te chwilówki?
2018-09-11 09:14
Niestety nie.Pyta?em si? w Aliorze i powiedzieli mi, ?e nie mam odpowiedniej zdolno?ci kredytowej do wzi?cia kredytu.
2018-09-25 07:36
Jeszcze dobra warunki maja tutaj bank pocztowy i getin bank
2018-10-15 13:55
A tym bankom nie b?dzie przeszkadza?o to,ze ktos ma po?yczone pieniadze w chwilówce ? Sam troch? si? zapl?ta?em, mianowicie wzi??em kilka chwilówek ( niektóre z nich darmowe, niestety ale musia?em potem przedluzyc termin sp??ty i nagle okaza?o sie,ze po?yczki s? ca?kiem drogie....). Aktualnie rata wszystkich tych pozyczek jest bardzo wysoka. Sp?acam regularnie ale jest mi ci??ko. czy pomimo to mam szans? na kredyt w banku?
2018-10-18 07:18
Bank pocztowy mia? dobre warunki, aktualnie wygrywa alior no i wspomniany getin Ale najlepiej to i tak dogada? si? z doradc? i niech doradca przedstawi nam mozliwo?ci. Generalnie zad?u?enie jest przykr? spraw? i cz?sto kiepsko jest bra? kolejn? po?yczk? na sp??t? kolejnej. Nigdy tak nie robi?em ale znam osoby, które niestety ale mia?y takie do?wiadczenia.
2018-10-19 07:06
Je?li regularnie sp?acasz oraz masz dochód to nie powinno.
2018-10-22 12:37
Bank pocztowy nie lubi miesza? chwilówek do swoich interesów, ale je?li sp?aca si? regularnie, to raczej problemu z wzieciem po?yczki nie b?dzie.
2018-10-23 08:10
Poza tym bank mo?e wymaga? innego rodzaju zabezpiecze?.Dla banku pierwszym zabezpieczeniem mo?e by? por?czyciel, drugim mieszkanie.
2018-10-26 07:23
Z tego co wiem to banki ju? nie wymagaj? por?czenia. Kiedy? wymaga?y, obecnie ju? raczej nie
2018-11-19 08:28
No pewnie, ze wymagaja.Ostatnio brat bra? kredyt studencki i bez por?czenia nie chcieli mu po?yczy?.
2018-12-05 08:12
Z tego co wiem to niektóre hipoteczne równiez wymagaja por?czenia. Jestem na grupie budowa domu na facebooku i pewna kobieta pyta?a sie jaki bank nie wymaga por?czenia do brania kredytu hipotecznego. Tak wiec co? takiego nadal istnieje skoro sie ja zapytali. My?le,ze najwa?niejsze tutaj sa zarobki i zabezpieczenie. Jesli nie zarabiamy duzo i nie jestesmy w stanie zapewni? bankowi odpowiedniego zabezpieczenia to musimy si? liczy? z tym, ?e b?da wymagali od nas podania por?czyciela....
2018-12-05 12:26
No i wla?nie trzeba si? tutaj zastanowic czy osoba, która nie mo?e wzi?c kredytu bez por?czyciela powinna ten kredyt wzi??... Czy b?dzie j? sta? na sp?ate.
2019-01-10 13:39
Ró?nie bywa. W niektórych sytuacjach bez por?czyciela ani rusz. Na przykl?d w przypadku kredytu studenckiego. Je?li student nie pracuje,to ?aden bank nie da mu pieni?dzy i por?czycielem w tej sytuacji zostaj? najcz??ciej rodzice. Podobnie bywa w przypadku osob pracuj?cych na czarno albo prowadz?cych swoja dzia?alno??. Niekiedy dochody jakie dokumentuj? na papierze s? kiepskie, ale jednocze?nie maj? du?e dochody pod sto?em. W takiej sytuacji osoba b?dzie spokojnie mog?a sp?aci? po?yczk?, ale równie? musi szuka? por?czyciela.
2019-01-28 08:49
Mam spory problem. Mianowicie zapl?ta?am si? w sp?acie po?yczek i mam ich tyle, ze nie jestem w stanie poradzi? sobie z rat?. Dzwoni do mnie wiele firm, przesta?am ju? odbiera? telefony. Poza tym nie odbieram listów poleconych do mnie i zastanawiam si? co robic. Moje zad?u?enie to 20 tys. w chwilówkach ( vivus, polo?yczka,wonga,kredyt zen). Poza tym mam kredyt mieszkaniowy z rat? 600 z?, jeszcze mam 15 lat do sp?aty i kredyt na auto z rat? 500 z? miesi?cznie. Z m??em mamy w sumie 5000 z? miesi?cznie.Niby nie jest to ma?o ale mamy dwoje dzieci, oboje chodza do przedszkola prywatnego i wydatki nas dobijaj?.Co robi??
2019-02-13 13:54
Czy macie wpisy w bik i krd?Czy wszystko czyste? Bo widz? tutaj dwie opcje. Pierwsza to je?li macie czyste bazy wzi?cie po?yczki gotówkowej w banku. Niewielkie wymagania co do kredytobiorców ma na przyk?ad Getin bank. Druga opcja to po prostu sp?acanie wszystkich chwilówek niewielk? kwot? aby co? si? na koncie pojawia?o oraz stopniowe sp?acanie poszczególnych firm. Kredyt mieszkaniowy tutaj jest najwa?niejszy. Polecam go na pewno nie rusza? i je?li chodzi o niego to sp?aca? go regularnie i pilnowa?.
2019-03-14 14:10
No ale problem jest jak si? d?ug sp?aca ale z miesi?ca na miesi?c robi si? coraz wy?szy. Bo i takie sytuacje si? zdarzaj?.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 2
>>
>