1. Chwilówki online >
  2. Provident czy daj? pieni?dze do r?ki

Provident czy daj? pieni?dze do r?ki ?

tomek
2017-10-25 10:06:55
Zastanawiam si? nad po?yczk? w providencie. S?ysza?em jednak, ?e nie jest teraz mo?liwe po?yczenie od nich pieni?dzy, które daj? praktycznie do reki. Orientujecie si? czy rzeczywi?cie tak jest? Nie ma opcji aby po?yczy? u nich kas? w ten sposób? Bardzo mi na tym zale?y bo nie mam konta w banku.
2017-10-27 07:54
Nie daj? do r?ki. Reklamuj? sie jako po?yczka od r?ki. Ale to dlatego,?e jest to szybka decyzja kredytowa 😉 Wystarczy wniosek, dowód osobisty.Podpis. I przelewaj? kas? na konto. Kiedy? dawali kask? u nich w oddziale. Aktualnie takiej opcji nie ma.
2017-11-08 13:37
nie wiem w czym problem. co za ró?nica. chcesz pieni?dze to czy b?d? na koncie czy nie i tak musisz stan?? w kolejce przed kas?. dosta?am nieoprocentowan? po?yczk? raiffeisen na 2 lata nawet ich nie widzia?am, zrobi?am konkretny zakup zap?aci?am kart? i po sprawie. teraz sobie ogl?dam wielki telewizor a mi?dzyczasie sp?acam raty.
2017-11-14 20:24
Provident daje pieni?dzy do r?ki, je?li p?aci? b?dziesz tygodniowo. Przynosz? do domu.
2018-03-27 13:52
Nie p?aci? ale sp?aca? kas?. MO?NA ODDAWA? DO R?KI. A nie bra?. Jest to jednak zasadnicza róznica. Tak poza tym to zupe?nie nie op?aca sie korzystanie z mo?liwo?ci sp?aty przez konsultanta poinewa? jest to bardzo drogie. Porównajcie sobie koszta chocia?by na stronie providenta. W przypadku sp?aty przelewem na konto jest ponad 30% taniej. jak dla mnie ró?nica jest bardzo du?a.
2018-04-12 13:02
G?upoty piszecie. Dzwoni?am wczoraj do Providenta i powiedzieli aby zg?osi? si? do oddzialu i dadz? kask? do r?ki. O ile oczywi?cie spe?ni sie warunki dostania po?yczki. Swoja drog? to by?am zaskoczona jak profesjonalnie podeszli do sprawy. Dzwoni?am do nich ale nie chcia?o mi si? rozmawia? z automatem. Ale prakycznie od razu kto? do mnie oddzwoni? 🙂
2018-04-16 12:21
Oho mi?o wiedzie?. A kaske to daj? tak w oddziale czy moga przynie?? do domu?
2018-04-30 11:59
Wydaje mi si?, ?e mog? udzieli? po?yczki w domu. Umawiasz si? wtedy przez telefon i pracownik firmy przychodzi do Ciebie z pieni?dzmi i z umow? (swoj? drog? to musz? by? odwa?ni ludzie). Jedna je?li b?dziesz stara? sie o po?yczenie wi?kszej kwoty, to najlepiej jest dopyta? si? w oddziale.
2018-06-05 12:33
Odwa?ni to s? Ci którzy nie id? do kogo? z kas? ale Ci, którzy id? po zwrot kasy 😀
2018-08-14 11:58
No dobra ale mam takie pytanie. Mianowicie mam pozyczke w providencie i do niedawna jeszcze sp?aca?am j? regularnie bo ma?am kase.Ale w tym miesi?cu wyskoczy?o mi kilka powaznych wydatków i wiem juz na 200%, ?e nie b?de mia?a z czego sp?acic. Osoba z providenta przychodzi do mnie 20 sierpnia. 21 sierpnia dostaj? przelew od by?ego m??a za alimenty i z tego przelewu planuj? odda? zaleg?? sum?. Czy je?li nie otworz? pracownikowi providenta to co? sie stanie? Czy obci??? mnie jakimi? sumami?
2018-12-17 09:36
Daj? chocia? ja osobi?cie firmy nie polecam z uwagi na przykre do?wiadczenia z nimi. Po?yczki w tej firmie dost?pne s? w dwóch pakietach do wyboru: przelew i gotówka. W pakiecie przelew (którego doradcy nie chc? udziela?) koszt ca?kowity jest ZBLI?ONY do po?yczki bankowej. W pakiecie gotówka, oddaje si? prawie 2 razy wi?cej
2018-12-27 14:15
fruta nie pisz tutaj g?upot. Jasne, ze przelew jest bardziej op?acalny ni? po?yczka do r?ki ale na pewno koszt nie b?dzie tutaj zbli?ony do pozyczki bankowej. B?dzie dro?ej bo jednak provident to nie bank. Mam jednak wra?enie, ze provident w ostatnim czasie w?a?nie bardziej stawia na po?yczki przez internet bo jest to dla nich wygodniejsze. Fakt zarobi? mniej ale nie musz? zatrudnia? takiej ilo?ci konsultantów, którzy musza chodzi? od domu do domu i nie wiedz? nawet czy kto? im danego dnia otworzy.
2019-01-09 09:21
Orientujecie si? czy jakas stacjonarna placówka Providenta w Warszawie pracuje weekendy i mo?na tam po?yczy? w weekend?
2019-01-29 07:50
Z tego co widzia?em to maj? swoj? najwieksz? placówk? Budynek A, Inflancka 4a, 00-189 Warszawa i na tygodniu pracuj? do godziny 21 W soboty równie? od 10 do 15 z tego co widz? ale nie ma nic napisanego o niedzieli tak wiec nie wiem czy pracuj?. Zreszt? nie spotka?em si? jeszcze z firm? po?yczkow?, która by pracowa?a w niedziele ( no chyba, ze przez internet ale to co innego). Jedyna opcja po?yczenia pieni?dzy z r?ki do r?ki w niedziele to lombardy, bo wiele z nich pracuje i w niedziel?. Wszystko zale?y tutaj od w?a?ciciela.
2019-01-30 08:58
No i zdecydowa?em si? na wzi?cie pozyczki u nich! Du?y pozytyw dla firmy jesli chodzi o ?atwo?? wzi?cia kasy i rzeczywi?cie mo?na dosta? kas? prosto i bezproblemowo z r?ki do r?ki jak obiecuj?. . Skusi?a mnie reklama w TV i ogólna rozpoznawalno?? marki. Bo doszed?em do wniosku, ze jak firma duza i sprawdzona to na pewno nie b?da kombinowali. I postanowilem nie szuka? dalej Mi bardzo pasuje ich podej?cie i przy po?yczkach na krótki czas wcale nie jest tak drogo.
2019-02-06 08:01
Dno. Drogo. Czytajcie co podpisujecie. Provident jest strasznie drogi w stosunku do innych firm!
2019-02-15 13:01
A ta ich pierwsza promocyjna po?yczka to jest jedynie przez internet czy z r?ki do r?ki?
2019-02-20 09:16
Niekoniecznie. Ich po?yczka z r?ki do reki jest faktycznie do?? droga, jednak je?li po?yczasz kas? przez internet to nie ma dramatu Raczej standard je?li chodzi o koszta po?yczki.
2019-03-08 07:19
Tylko internet. Provident z r?ki do reki jest drogi tak wiec na pewno Ci si? to nie opyli.
2019-03-29 11:28
W takim razie dla kogo jest taka po?yczka? Provident nie daje po?yczek osobom z komornikiem na koncie, tak wi?c nie widz? sensu decydowania si? na sp?at? po?yczki przez konsultanta.
2019-04-24 08:44
Zylion, szybko i bezproblemowo. Ale jedynie na konto a nie do r?ki.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>