1. Chwilówki online >
  2. Provident Zmiana kosztów pozyczki

Provident - zmiana kosztów po?yczki

wiola
2017-10-26 08:47:55
Witam. Wzi??am po?yczk? w Provident na 3 miesi?ce na kwot? 2000 z?. Na stronie mia?am informacje o kosztach po?yczki. By?y korzystne. Potem mog?am wybra? czy chc? sp?aca? przelewem na konto albo u pracownika Providentu. Wybra?am drug? opcj?, bo wyda?a mi si? wygodniejsza. Okaza?o si? jednak, ?e koszt po?yczki znacznie wzrós? 🙁 Czy Provident mnie oszuka??
2017-10-31 07:55
Je?li nie masz informacji o tym w umowie, któr? podpisywa?a? mo?esz pisac do nich podanie o zwrot kasy. I o odszkodowaie. Je?li jednak te koszta by?y uwzgl?dnione w umowie to raczej niczego nie zdzia?asz. Z tego równie? co wiem to sp?ata przez konsultanta w Providencie jest o wiele dro?sza ni? sp?ata na konto. Mo?esz to jednak w ka?dym momencie zmieni?.
2017-10-31 10:18
Je?li nie masz informacji o tym w umowie, któr? podpisywa?a? mo?esz pisac do nich podanie o zwrot kasy. I o odszkodowaie. Je?li jednak te koszta by?y uwzgl?dnione w umowie to raczej niczego nie zdzia?asz. Z tego równie? co wiem to sp?ata przez konsultanta w Providencie jest o wiele dro?sza ni? sp?ata na konto. Mo?esz to jednak w ka?dym momencie zmieni?.
2017-12-06 08:50
Mia?am tak samo. Niestety za b??dy si? p?aci. Dodatkowo zdarzy?o si?,ze tak ?e mia?am trudny okres w pracy, nie dosta?am wyp?aty na czas i musialam jednoczesnie sp??ci? po?yczk?, nie mia?am nawet z czegoProvident zamiast da? mi czas na to abym si? ogarn??a wys?a? przypomnienie, które ksoztowa?o mnie 100 z?. Tak wi?c trzymajcie si? z dala od tej firmy ;(
2018-01-18 09:59
Mam podobn? sytuacj?. Ale w czasie brania po?yczki pracownik firmy mnie o tym nie poinformowa?. Czy w takiej sytuacji mog? wymówi? po?yczk?? Dodam,?e mine?o ju? te ustawowe 14 dni.
2018-04-05 08:04
Pawlos nic nie mo?esz zrobi?. Trzeba by?o czyta? regulamin. Na wypowiedzenie po?yczki masz tak poza tym tylko 2 tygodnie.
2018-05-16 13:59
Zawsze mo?na si? powo?a? na to,?e pracownik firmy ?le go poinformowa?. Ale nie wiem czy da si? tak co? uzyska?.
2018-05-29 09:54
Czy przypadkiem provident nie nagrywa rozmów telefonicznych?
2018-06-08 10:29
Nagrywa, ale oni maja nagrania. I nie maja obowi?zku Ci takich nagra? przedstawi?.
2018-09-14 12:27
Nic z tym raczej nie zrobisz. Mo?esz si? s?dzi? z firm? po?yczkow? ale takie s?dzenie si? raczej nic Ci nie da....
2018-10-16 07:02
Nagrywa. Ale nie musi udost?pni? nagra?. Samodzielnie warto jest nagrywa?. Poza tym wydaje mi si?, ze raczej tutaj duzo winy jest w autorze. Nie dos?ysza? o warunkach po?yczki a teraz ma pretensje,ze jest jak jest. Ka?dy kto wczyta si? w strone providenta to wie, ze sp?ata po?yczki z r?ki do reki jest o wiele wy?sza ni? sp??ta po?yczki na konto. Nawet jest z tego co widz? na stronie kalkulator, tak wie? wszystko mo?na sobie wyliczy?.
2018-11-20 08:11
A jaka obecnie firma nie nagrywa? Ka?da, poza tym dostajesz taka informacj? na pocz?tku.
2018-12-07 09:05
Nagrywa ale jak na nagraniu znajdzie si? cos co jej nie pasuje to mo?e Ci takiego nagrania nie dac.
2018-12-20 07:33
Nie ma obowi?zku i mo?e powiedzie?,ze nagranie zagin??o je?li co? im nie b?dzie si? podoba?o. Jest to zabezpieczenie dla firmy a nie dla osoby po?yczaj?cej w firmie pieni?dze tak wiec polecam na wiele si? tutaj nie nastawia?. Je?li ju? to samodzielnie nagrywaj to co mówi? w firmie.No i trzeba czyta? umowy a wydaje mi si?, ze temat powsta? z tego powodu,ze autorka po prostu tej umowy nie przeczyta?a i teraz ma z tym problem.
2019-01-25 12:32
S?uchajcie, provident to du?a firma tak wiec na pewno by si? tak nie zachowywali. Skoro nie czytacie umowy po?yczki to mo?ecie miec pretensje jedynie do siebie.
2019-02-04 08:03
Nie rozumiem o co tyle szumu, ze firma niby oszukuje. Po?yczaja na takich a nie innych zasadach.Czytajcie regulaminy to nie b?dzie takich niespodzianek, ale pewnie liczy si? dla Was jedynie to, ?e po?yczka dawana szybko i bezproblemowo. A co b?dzie to b?dzie, potem si? pomy?li. Tak nie jest bo na pocz?tku ju? trzeba si? zastanowi? czy b?dziecie mieli z czego kas? sp?aci?. D?ug nie rozp?ynie si? tak po prostu w powietrzu.
2019-02-08 13:58
Oczywi??ie, ?e mo?na wyg?osi? opini?. Skoro firma oferuje zdradzieckie oprocentowanie to czemu mamy nie narzeka?.
2019-03-08 12:36
Nie no bez przesady.... Na tle innych firm po?yczkowych to provident wcale nie jest tak drogi jak tutaj piszecie.
2019-03-20 13:57
Wzi??am pozyczk? w firmie Provident. Czy provident mo?e zmieni? jej oprocentowanie w trakcie trwania?
2019-03-27 06:58
Nie mo?e zmieni?. Mo?e za to podwy?szy? op?aty je?li b?dziesz si? spó?nia?a ze sp?ata. Ale to równie? jest w regulaminie.
2019-04-25 08:16
Nie nie mo?e zmieni? oprocentowania w trakcie trwania po?yczki i w zasadzie ?adna firma tego nie zrobi bo nie jest to legalne. Jednak moze przekszta?ci? po?yczke w przypadku problemów ze sp?at? oraz opó?nieniami. NIe wiem jak to jest w providencie ale niektóre firmy automatycznie po?yczki refinansuj?, niekoniecznie na korzystnych dla po?yczaj?cego warunkach. Nie wiem jak to jest w Providencie ale na pewno robi tak Vivus ( proponuje refinansowanie do recredit). Polecam poczytac sobie umow? oraz zobaczy? jakie op?aty firma b?dzie Ci narzuca?a je?li spó?nisz si? z rat?.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>