1. Chwilówki online >
  2. Przed?u?enie terminu po?yczki w Zaplo

Przed?u?enie terminu po?yczki w Zaplo

Bacha
2017-10-16 07:17:11
Aktualnie posiadam po?yczk? w Zaplo. Niestety ale mam problemy z jej sp?ata. Przed?u?a?am termin sp?aty po?yczki ju? 2 razy. No i w?asnie ostatnio wyczyta?am,?e nie jest to zgodne z prawem bo moga przed?u?a? jedynie raz. Orientujecie si? czy mog? do nich napisa? aby te przed?u?enia które zap?aci?am mogli mi policzy? na poczet jednej raty po?yczki?
2017-10-23 12:40
Wszystko zale?y od firmy. Ale raczej nie b?dzie to mo?liwe poniewa? rz?d zabroni? tak zwanego rolowania po?yczki. I firma mo?e Ci nie przed?u?y? terminu sp?aty. Za to mo?esz dowiedzie? si? czy jest opcja restrukturyzacji po?yczki. Polega to na tym,?e pozyczka zostanie roz?o?ona na wi?cej rat i dzieki temu miesi?czna rata b?dzie ni?sza. Ale to czy firma sie na to zgodzi? czy nie zale?y ju? tylko od niej.
2017-10-31 10:20
Ja bym si? tutaj stara?a o restrukturyzacj? kredytu Pro?ciej pisz?c jest to zmiana jego warunków: zostaje on roz?o?ony na mniejsze raty ale na d?uzszy czas. Tak wi?c z 3 rat moz?a zrobic 12 rat. Ostatecznie oczywi?cie zap?acisz o wiele wi?cej, ale za to b?dzie Ci znacznie ?atwiej t? po?yczk? sp?aci?.
2018-02-15 07:41
No ale pytanie czy Zaplo na to pozwoli......
2018-02-19 12:56
Mi przed?u?yli. Podejrzewam,?e wygodniej dla nich jest przed?u?y? ni? buja? si? z windykacj?, na której oni równie? trac?. Nie wiem czy jest sens gdyba? tutaj na forum. Ale najlepiej b?dzie si? ich bezpo?rednio zapyta?. Jak si? zgodz?. Jak si? nie zgodz? to trudno.Nie jest to koniec ?wiata. Jak ju? zapytasz si? to napisz tutaj. Jak niewyjdzie z przedlu?eniem po?yczki to b?dziemy zastanawiali si? tutaj co robic dalej. I g?owa do góry! Zad?u?enie to nie koniec ?wiata. Mozna wyj?? z ka?dych d?ugów.
2018-02-23 08:03
Bacha. By?em w bardzo podobnej sytuacji jak Ty. Wzia?em po?yczk? na 5 miesi?cy w sytuacji kiedy mia?em prac? i by?em pewienze uda mi si? sp?aci?. Jednak ?ycie pisze ró?ne scenariusze. Straci?em prac? dodatkowo dosz?y problemy osobiste. Dodzwoni?em si? do nich, z sercem na ramieniu ale po uzgodnieniu uda?o si? przed?u?y? po?yczke do 24 miesi?cy.Sp?ac? oczywi?cie wi?cej ale raty s? takie,?e jako? jestem w stanie to sp?acac. Najlepiej bedzie jak si? skontaktujesz z nimi i g?owa do góry. Uda si?!
2018-03-12 07:43
My?le,?e wszystko zale?y od konkretnej sytuacji. Musicie wiedzie?, ?e po wej?ciu w ?ycie ustawy antylichwiarskiej firmy chwilówkowe nie moga sobie ot tak przed?uza? chwilówek poniewa? jest to tak zwane rolowanie po?yczki.A ustawa rolowania zabrania. Mog? z tego co wiem jedynie raz przed?u?y?. Ewentualnie zaproponowac drug? pozyczke, któr? sp?acicie t? pierwsz? ( jest to bardzo drogie rozwi?zanie poniewa? koniec ko?ców zaplacicie o wiele wiecej ni? po?yczy?y?cie).
2018-05-29 08:37
Czyli maj? wybór. Albo przed?u?enie albo roz?o?enie na raty?
2018-05-30 07:12
Tak. Maj? wybór. Jednak ze swojej strony proponowa?bym nie przedlu?a? w firmie po?yczkowej poniewa? oprocentowanie i koszta s? w takiej sytuacji bardzo wysokie. I o wiele bardziej op?aci si? wzi?cie kredytu w banku. Albo po prostu po?yczenie od rodziny. Nie jestem przeciwny po?yczkom ale ludzie.... Jak bierzecie po?yczki to wbijcie sobie w g?ow?, ?e trzeba bedzie to sp??ci?. A nie liczy? na szcz??cie i los, ?e jakos to b?dzie....
2018-06-07 10:39
Jakie s? koszta przed?u?enia 1000 z? w zaplo?
2018-06-13 11:32
Jakie? 300 z?. Bardzo du?o moim zdaniem.
2018-06-14 11:40
Ja mam jeszcze jedno pytanie.Czy samodzielnie ustalamy harmonogram sp?aty czy firma nam go ustala i narzuca?
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>