1. Chwilówki online >
  2. Sp?acona po?yczka a s?d

Sp?acona po?yczka a s?d

Moniek
2017-11-07 07:31:30
Mia?em problem ze sp?at? po?yczki w monedo.Jednak uda?o mi si? j? sp?aci? ostatecznie. Niestety ale dzisia dosta?em list z s?du o konieczno?ci sp?aty po?yczki w monedo. Co mam teraz robi?? Pisa? do s?du,ze sp?aci?em po?yczk?? Czy pisa? konkretnie do Monedo?
2017-11-10 07:33
Mozesz dok?adniej tutaj opisa? sytuacj?? Bo mo?e si? okaza?, ?e Monedo skierowa?o spraw? do s?du jeszcze przed sp?at? przez CIebie ostatniej raty.Polecam po pierwsze skontaktowa? si? z firm? Monedo i zapyta? si? ich czy uznali p?atnos? ostatniej raty i czy jeste? na czysto. Czy jednak s? jeszcze dodatkowe koszta s?dowe ( a te jak najbardizej mog? by?). Teoretycznie móg?by? sie z firm? s?dzi?. W praktyce tego nie polecam poniewa? ma?? szansa na to,?e wygrasz. S?d raczej by?by w tej sytuacji po stronie monedo.
2017-11-13 11:20
Sp?aci?e? po?yczke przed oddaniem sprawy do s?du przez monedo czy po? Bo je?li przed to jest to b??d monedo i wystarczy si? z nimi dogada?. Jesli jednak sp?acile? po oddaniu sprawy do s?du to pewnie czekaj? Ci? jakie? karne odsetki. Nie masz informacji o tym na swoim koncie w monedo? Napisz do nich, ewentualnie zadzwo?. Powinni Ci powiedzie? jak to mniej wiecej wygl?da....
2018-02-12 09:56
No w?asnie nadal mam problem. Okaza?o si?,?e s?dz? si? ze mn? o odsetki. Czy mog? taki proces wygra?? Bo moim zdaniem narzucili je bezpodstawnie. W koncu sp?aci?em po?yczk?. Odda?em im pieniadze z odsetkami jakie by?y nale?ne. Ale oni jeszcze dorzucili koszta windykacji plus dodatkowe odsetki. No i wymagaj? oddania kasy za ca?y proces s?dowy tak wie? okazuje si?, ?e op?aty b?d? o wiele wi?ksze ni? ca?a po?yczka Co mog? w takiej sytuacji zrobi?? Bardzo prosz? o odpowied? bo jestem dos?ownie pod ?cian?.
2018-05-28 11:24
Je?li narzucili odsetki bezpodstawnie to sprawa jest do wygrania. Jednak kontaktowa?e? si? z prawnikiem w tej sprawie?
2018-06-12 07:32
Ostatecznie sp?aci?em odsetki. Wszystko by?o w regulaminie.Kontaktowa?em si? z prawnikami ale oni powiedzieli, ?e nic nie ugram.
2018-06-19 08:15
No niestety tak i powiedzia? mi ,ze musz? te odsetki zap?aci?. ?e raczej nie wygram 🙁
2018-06-26 09:57
I jak sie rozwiaza?a sprawa?
2018-07-09 08:07
Tak jak pisa?em. Musia?em wszystko zap?aci? 🙁 Uda?o mi si? po?yczy? pieniadze w rodzinie. Ale gdyby nie pomogli to by?bym w czarnej d.....
2018-08-06 12:28
Aktualnie mam taki problem z firm? Wonga. Mam w niej d?ug w wysoko?ci 4000 z?.Firma z?ozy?a wniosek do sadu. W?a?nie dzisiaj przysz?o mi wezwanie. Je?li za?o?my dzisiaj sp?ate ca?y ten d?ug to czy b?de musia? i?c do s?du czy wszystko si? anuluje? I jak z oplatami s?dowymi? S?ysza?em,?e jak s? rozprawy to op?aty sa bardo drogie 🙁 Czy musz? je sp?aci??
2018-08-28 09:16
Niestety ale je?li przegrasz spraw? to p?acisz op?aty s?dowe, a podejrzewam, ?e raczej przegrasz.
2018-10-05 12:29
A nie jest przypadkiem tak , z? sp??ca si? tylko sam? kwot? po?yczki plus odsetki ale ju? oplat s?dowych nie?
2018-10-17 13:52
Jesli wina jest po naszej stronie, to p?acimy te? koszta s?dowe.
2018-10-25 07:04
Plus jeszcze koszta komornika dodam od siebie.
2018-12-04 12:51
Niestety nie , p?acimy za wszystko a sama egzekucja komornicza do tanich nie nale?y. Zwykle jednak daje sie dogada? z firma przed sama egzekucj?.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>