1. Chwilówki online >
  2. Umowa po?yczki prywatnej pod hipotek?

Umowa po?yczki prywatnej pod hipotek?

Rados?aw
2017-09-11 13:07:04
Witam. Nie mam zdolnosci kredytowej, pozxa tym mam kiepski bik i jestem wpisany w krajowym rejestrze d?ugów. Czy pomimo to jakas firma prywatna moglaby mi udzieli? po?yczki w wysoko?ci 30 tys. z?otych ale pod hipotek?? Mog? zastawi? mieszkanie.
2017-09-12 07:33
My?l?, ?e tak. Je?li jednak jeste? w krd oraz masz d?ugi to czy b?dziesz w stanie sp?aca? kolejn? po?yczk?? Jesli nie sp?acisz to firma zabierze Ci mieszkanie. Czy warto jest tak ryzykowa??
2018-02-27 07:18
Witam.Czy jeszcze pan szuka po?yczki? Jestem w stanie jej udzieli?.
2018-03-05 10:58
Ja szukam. Interesuje mnie kwota 20 tys z?otych.
2018-03-08 10:34
Tylko o jednej rzeczy trzeba pami?ta?, ?e po?yczki hipoteczne s? dosy? ryzykowne, z tego wzgl?du, ?e jakie? problemy finansowe oraz wynikaj?ce z tego opó?nienia lub nawet zaniechanie sp?aty mog? przyczyni? si? do wygenerowania sporych problemów, ??cznie z odebraniem przedmiotu hipoteki.
2018-06-11 12:50
Sama zastanawiam si? nad wzi?ciem takiej po?yczki. Mianowicie potrzebuj? po?yczki ratalnej w wysoko?ci 50 tys. z?otych. Mam do zastawienia kawalerk? o warto?ci 70 tys. z?ótych. Czy jest mo?liwo?? wzi?cia pozyczki pod zastaw? No i na jaki maksymalnie d?ugi czas mo?na wzi?c po?yczke i z jakim oprocentowaniem mog? si? tutaj liczy?? Prosz? równie? o namiary na firmy albo ludzi, którzy zajmuj? sie udzielaniem takich w?a?nie po?yczek. Z góry dziekuj?.
2018-06-15 07:24
Zastanawia mnie czemu chcesz wzi?? po?yczk? prywatn? a nie bankow??
2018-07-12 12:57
Mam wpisy w bik 🙁 Poza tym nie zarabiam wiele i raczej nie dostane po?yczki w banku.
2018-07-13 07:55
No w?asnie sama nie wiem czy dobrze jest wziac tak? pozyczk?. Generalnie takie po?yczki najcz??ciej s? udzielane przez prywatnych inwestorów. W wi?kszo?ci przypadków s? oni po prostu wyszukiwani przez firmy po?yczkowe. A ich uczciwo?? jest zale?na od wielu czynników, co wp?ywa na koszty po?yczek. Uczciwy inwestor powie Ci o wszystkich kosztach. I nie podstawi pod nos umowy która b?dzie zawiera?a wiele kruczków Problem jest jednak w tym, ze trudno jest tak? osob? znale?? :O
2018-11-16 07:16
A nie mo?esz wzi?? w skoku? Pono? daja bez bik.
2018-12-07 09:08
Daj? ale jedynie niewielkie kwoty i to równi?z nie w ka?dym soku. Z tego co wiem to skok stefczyka si? tak reklamowa? ale ile w tym prawdy to tak naprawde nie wiem.... Tak poza tym je?li kto? chcia?by po?yczy? pieni?dze prywatnie pod hipotek? to chcialby raczej wieksza kwote. Co moim zdaniem wiele sensu nie ma je?li chodzi o po?yczki prywatne. Takie pozyczki nie s? wcale takie z?e je?l chodzi o niskie kwoty po?yczek ale zdecydowanie nie polecam po?yczania w taki sposób du?ych pieniedzy. Bo mozna wpa?? w powa?ne problemy finansowe.
2018-12-21 10:44
Daj? bez bik ale trzeba mie? do tej pozyczki odpowiednie dochody bo przy niskich dochodach nie ma na ni? szans.
2019-04-26 11:30
Czy w przypadku problemów ze sp?at? po?yczki firma mo?e zabra? mieszkanie? Nawet je?li cena mieszkania jest wielokrotnie wy?sza ni? pozyczki?
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>