1. Chwilówki online >
  2. Upad?o?? konsumencka – jakie daje korzy?ci i kiedy mo?na si? o ni? stara??

Upad?o?? konsumencka - jakie daje korzy?ci i kiedy mo?na si? o ni? stara??

Oksana
2017-08-08 12:00:17
Mo?e zaczn? od sytuacji w jakiej si? znalaz?am. Zaci?gn??am w ostatnim roku 3 po?yczki w ró?nych wysoko?ciach, po cz??ci aby sp?aci? poprzednie po?yczki - ale nie uda?o si? tego zrobi? do ko?ca. Po pewnym czasie podupad?am na zdrowiu i teraz ju? zupe?nie straci?am mo?liwo?? pracowania i sp?acania d?ugów. Wiem ?e jest co? takiego jak upad?o?? konsumencka - czy ona daje jakie? korzy?ci zwi?zane z moim kiepskim po?o?eniem?
2017-08-09 10:41
Samo z?o?enie wniosku nie zawsze przynosi zamierzony rezultat. Trzeba spe?ni? kilka warunków aby móc og?osi? upad?o?? konsumenck?. Ale gdy uda si? og?osi? upad?o?? konsumenck?, to mo?na liczy? na umorzenie cz??ci d?ugów, istnieje ?atwiejsza mo?liwo?? negocjowania z wierzycielami, wyd?u?enie okresu sp?aty. To interes d?u?nika staje si? wa?niejszy ni? wierzyciela. Ale s? te? pewne wady jak np mo?liwo?? z?o?enia 1 wniosku raz na 10 lat. Traci równie? wszelkie szanse na otrzymanie kredytów lub po?yczek z banków.
2017-08-09 14:10
Upad?o?? kasuje wszystkie d?ugi. Ale rownie? zabiera wszystko to co masz. Wszystkie pieni?dze oraz nieruchomo?ci. Z s?du wychodzisz jedynie z rzeczami osobistymi. Zaczynasz od nowa. Nie jest to jednak taka prosta rzecz.... Nie ka?dy mo?e si? o to stara?. Nie jestem pewien czy upad?o?? konsumencka obejmuje kredyty w chwilówkach. Musia?aby? si? skontaktowa? z prawnikiem.
2017-08-17 13:49
Chwilówkowe d?ugi rowniez kasuje? Czy przypadkiem nie jest tak,?e upad?o?? obejmuje wyl?cznie d?ugi w bankach? Jak jest równie? z zad?u?eniem alimentacyjnym?
2018-02-21 08:48
Z tego co wiem to nie. Upad?o?? nie obejmuje niektórych d?ugów ale nie s? to d?ugi wynikaj?ce z zad?u?enia w banku czy w firmach prywatnych. S? to d?ugi takie jak alimentacyjne i z tego co wiem to z hazardu. Jesli ktos ma wiele chwilówek i kredyty w bankach to mo?e og?osi? upad?o?? chociaz nie jest to wcale takie trudne. Wymaga wielu procesów sadowych , które równiez kosztuj?. Inaczej ka?dy by chyba oglaszal upad?o??.
2018-07-20 07:18
A d?ugo trwa taki w?asnie proces o upad?o?? osobist??
2018-07-24 09:35
Czasami kilka miesi?cy, czasami rok. Nie s? to krótkie sprawy.
2018-08-07 12:38
Czy upad?o?? konsumencka kasuje mo?e d?ugi alimentacyjne? W jaki sposob mog? skasowa? ten rodzaj d?ugu?
2018-08-14 13:39
Nie kasuje. Nie da si? skasowac d?ugów alimentacyjnych w sposób inny ni? zap?ata. ?adna upad?o?? nie mo?e ich skasowa?.
2018-10-12 07:08
A d?ugi wynikaj?ce z hazardu?
2018-10-17 13:51
Hazard jest ?wiadomym dzia?aniem, a branie po?yczki na udzia? w hazardzie i zrobienie sobie d?ugów tak?e jest dzia?aniem celowym. Dlatego te? nie ka?dy d?u?nik hazardzista mo?e liczy? na mo?liwo?? og?oszenia upad?o?ci konsumenckiej. W przypadkku hazardu b?dzie bardzo ale to bardzo trudno og?osi? upad?o??. Najlepiej jest dopyta? si? jakiego? doradcy czy jest to w ogole mozliwe.
2018-10-25 07:05
Od 3 miesi?cy ucz?szczam na terapi? uzale?nie? + jad? do o?rodka 9 listopada. Aktualna sytuacja to: 38 d?ugu w banku Ponad 20 ty? chwilówek. Dzisiaj ju? zacz??y si? pierwsze telefony windykacji itp. Aktualnie nie mam z czego sp?aca? nawet cz??ci chwilówek. Co mi radzicie, kto? powie jaki? konkretny plan ?eby to wszystko opó?ni? w czasie?
2018-11-19 14:19
A Wisniewski? Przecie? narobi? sobie d?ugów hazardowych i jako? uda?o mu si? og?osic upad?o??.
2018-11-22 07:55
Z tego co wiem to w takich sytuacjach nie mozna og?osi? tak ?atwo upad?o?ci.
2018-11-23 07:51
Nie uda?o mu si? na takie d?ugi og?osi? upad?o?ci. I tym bardziej na alimentacyjne. ?aden s?d nie umorzy takich d?ugów. Co? Ci sie pomylilo.
2018-12-27 07:56
S?uchajcie a sami wszystko sk?adali?cie czy korzystali?cie z pomocy prawnika?
2019-01-09 09:26
Moja ciocia sk?ada?a na pocz?tku wnioski sama. I jak za 3 razem jej odrzucili wniosek to postanowi?a skorzysta? z pomocy prawnika.Jest tam du?o kruczków prawnych i je?li zrobisz jakei? b?edy to Ci na pewno wniosek odrzuc?. Ciocia chcia?a poz tym aby anulowali jej wszystkie d?ugi ale si? nie uda?o i pod upad?o?? osobist? podesz?y jedynie jej wybrane d?ugi. Na reszt? dosta?a harmonogram sp?at. Ale to i tak lepiej niz jakby miala to wszystko sp?aci? bo wszystkiego z jej marn? rencin? na pewno by nie sp?aci?a.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>