1. Chwilówki online >
  2. Weksel i pozyczka prywatna

Weksel i pozyczka prywatna

mariolka
2017-10-30 07:50:19
Wla?nie wype?niam wniosek o po?yczk? prywatn?. Zauwazy?am,?e wymagaj? tam podpisania weksla. Orientujecie si? co to jest ten weksel? I czy jest to niebezpieczne?
2017-10-31 11:00
Weksle to jedna z opcji zabezpieczenia jakiej? wierzytelno?ci, stosowane od lat. Nie podpisywa?abym weksla tzw "in blanco" który oznacza w du?ym skrócie, ?e jego posiadacz mo?e wpisa? dowoln? kwot?. Weksle sk?ada si? te? z teklaracji wekslowej. Opisane jest tam w jakich sytuacjach mo?na za??da? wykupienia weksla. Weksel najlepiej podpisywa? na okre?lon? kwot? oraz z dobrze opisan? deklaracj? wekslow?. Aby wiadome by?o za co i w jakich sytuacjach mog? za??da? sp?aty. Np brak reakcji na wezwania do zap?aty rat po?yczek.
2017-11-14 07:32
Podpisa?am weksel i wzie?am pozyczk?. Nie mine?o 14 dni i chcia?abym zrezygnowa? z umowy po?yczki. Je?li z?o?? wymówienie to czy dostan? weksla z powrotem?
2018-01-17 12:04
O kurcz? tak straszycie z tym wekslem,ze sama zaczynam sie zastanawia? czy dobrze zrobi?am czy mo?e ?le. Mianowicie mam now? prac? i w tej pracy mam samochód firmowy. Zanim mi go dali musia?am podpisa? weksel. I tak sobie mysl? czy mog? co? nieprawid?owego z tym wekslem zrobi?? Dodam,ze jestem przedstawicielk? firmow?.
2018-01-23 12:00
Raczej nie zrobi?. Ale teoretycznie mog?. Tak wi?c w zyciu nie poleca?bym podpisywania czego? takiego. Nawet je?li chodzi o auto firmowe.
2018-02-02 08:26
No to jak mam si? teraz z tego wywin???
2018-02-19 12:58
Zrezygnuj z auta firmowego i zwolnij si? prosz?c przy tym o zwrot wniosku. Poszukaj jak?? inn? firme, która nie wymaga podpisania weksla.
2018-07-17 08:04
No w???nie nie jest to takie proste jak tutaj piszesz Kiedy? mia?em tak? sytuacj? i równie? si? zorientowa?em, ?e podpisa?em weksel o auto firmowe i mia?em dwie opcje: albo zaakceptowa? ten weksel i pracowac w firmie albo robi? bajzel oraz zwolni? si? z niej ( pracodawca powiedzia? ,?e musi mie? w firmie takie wla?nie zabezpieczenie). Tak wi?c pracowa?em w firmie wiele lat i dopiero po kilku latach jak si? zwoni?em to odzyska?em weksel.
2018-07-17 11:54
Oj mo?e nie by? tak ?atwo. Mog? nie chcie? Ci odda? weksla. Poza tym jest ryzyko zwolnienia.
2018-07-23 09:15
Je?li odda samochód to firma ma OBOWI?ZEK odda? mu weksel. je?l nie b?d? chcieli to ma prawo wej?c na drog? s?dow?.
2018-10-05 07:15
Witam. Aktualnie sp?acilem po?yczk? i chcia?bym odzyskac weksel. Mianowicie firma da?a mi dwie opcje. Albo zostawiam weksel u nich i firma go niszczy.Albo wysylaja mi podziurkowany weksel tak abym sam móg? z nim sobie zrobi? co chc?. Jak? opcj? lepiej jest wybra?? Ktora jest bezpieczniejsza? pierwsza czy mo?e druga?
2018-10-11 13:14
Ja jak mialem weksel wybra?em opcj? z odes?aniem weksla. Wprawdzie dotyczy?o to leasingu i w banku a nie w firmie prywatnej ale wola?em si? zabezpieczy?. Ostatecznie jak przyszed? do mnie ten weksel to by? podziurkowany tak wiec nikt by z niego nie skorzysta?, ale wola?em tutaj nie ryzykowa?. Sam rozumiesz.... W firmie prywatnej to bym ju? na pewno wola? aby mi to odes?ali!
2018-10-24 07:31
No dobra ale taka firma mog?aby wykorzysta? w jaki? sposób ten weksel?
2018-10-24 07:32
Teoretycznie nie z uwagi na to,ze weksel dotyczy konkretnego rodzaju po?yczki, ale kto ich tam wie... Sam wola?em nie ryzykowac.
2018-10-26 07:05
Prosz? uprzejmie o informacj? w sprawie podpisania weksla bo ju? sam nie wiem, czy na wekslu in blanco, musi by? podpis czytelny wystawiaj?cego, czy wystarczy tzw. parafa, oraz czy jednak powinna by? jaka? czytelna deklaracja? I czy je?li b?dzie przyk?adowo jedynie parafka to czy weksel b?dzie mo?e wa?ny???? Dzi?kuj? za informacj?
2018-12-04 12:50
Pawe? kto wymaga od Ciebie podpisania weksla in blanco?
2018-12-10 07:45
Nie jest to firma ale osoba, która udziela po?yczek prywatnie. Powiedzia?a, ?e jest to bezpieczne ale sam temu nie ufam.
2019-01-10 13:28
Nie wiem czy podpisa?e? czy nie ale je?li jeszcze si? zastanawiasz to nie polecam. Jak dla mnie zbytnie ryzyko.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>