1. Chwilówki online >
  2. Wonga i bik

Wonga i bik

ttrst
2017-06-27 10:21:27
Czy jest mo?liwos? uzyskania po?yczki w Wondze bez sprawdzania bik? Czy jest to jednak niemo?liwe? Dodam,?e chodzi mi o 1000 z?.
2017-07-04 09:26
Wonga spradza bik ale robi to na wyrywki. 1000 z? jednak nie jest tak ma?? kwota tak wi?c du?a szansa,ze sprawdz? jak wygl?da Twoja historia kredytowa. Je?li zobacza, ?e masz spore zad?u?enie w chwilówkach i jakie? opó?nienia to mog? Ci tego nie udzieli?, O wiele ?atwiej by?oby jakby? chcia? wzi?c na przyklad 300 czy 500 z?.Przy takich mniejszych kwotach zwykle bik nie jest sprawdzany.
2018-01-18 07:54
Moim zdaniem w ka?dym przypadku sprawdzaj?. Zalezy jaki ma sie bik Bo je?li s? to jakie? drobne wpisy to nie bed? przeszkadza?y. Jednak je?li ma si? spore wpisy to ju? tak.
2018-01-24 14:11
Wonga z tego co wiem to sprawdza bik przy ka?dej kwocie po?yczki.
2018-01-26 07:23
Sprawdzaj? ale tak jak tutaj pisali wszystko zalezy od sytuacji. Sam w wondze pozyczki nie bra?em ale mój wujek dosta? po?yczke, a jego sytuacja wcale nie jest to pozazdroszczenia. Na bank ma wpisy w bik, po?yczek ma nabranych wiele. Dodatkowo to cz?owiek starszy ( ma 60 lat) i utrzymuj?cy si? z renty. A problemów z dostaniem kaski nie mia?. Pewnie by?a to miejsza kwota ale jednak dali.
2018-07-05 07:27
Aktutalnie praktycznie kazda firma po?yczkowa sprawdza bik z tego co wiem.
2018-07-06 08:22
W moim BIK w zobowi?zaniach zamkni?tych widnieje sporo po?yczek z Wonga oraz kilka z Vivus. Wszystkie s? zamkni?te, sp?acone zawsze przed czasem. No i tak si? zastanawiam czy bedzie to rzutowa?o w przysz?o?ci na wziecie przeze mnie kredytu hipotecznego w banku. Wydaje mi sie,?e bardzo s?abo to wygl?da.W sensie , ?e bra?em po?yczki w firmach prywatnych 🙁 Generalnie by?y to dla mnie w przesz?ósci po?yczki ekspresowe które bra?em i jeszcze tego samego dnia oddawa?em albo kilka dni potem. Czy b?de mia? w przysz?o?ci probelm z dostaniem po?yczki w banku?
2018-07-09 08:09
Sprawdzaja jednak wiele firm pomimo wpisów w bik pozyczek udziela. Jesli jedna firma nie da po?yczki to mo??a zg?osi? si? do drugiej, potem do trzeciej i czwartej Wiem, ?e bez bik po?yczek udzielaja ferratum, lendon, netcredit oraz szybka gotówka. Jesli masz wpisy w krd to jest trudniej bo aktualnie jedyna firma, która udziela po?yczki ludziom z wpisami w krajowym rejestrze d?ugów to Kredyt zen.
2018-07-10 11:07
Jesli nawet wpis by? ponad 4 lata temu?
2018-07-17 11:57
A jak z weryfikacj? w tej firmie. Czy wymagane jest podanie pracodawcy i jego danych? Czy po z?o?eniu wniosku dzwoni? ?eby potwierdzi? dane? Chodzi o to, ze nie mam wpisów w bik. Nie bra?em nigdy po?yczek ale nie chcia?bym aby ktos sie dowiedzia? o tym, ze biore po?yczke. Jest to wy??cznie moja sprawa i nie wchodzi w gr? aby firma dzwoni?a do pracodawcy ( ba.... nie chc? aby dowiedzia?a sie o tym nawet moja ?ona).
2018-07-23 09:13
Nie jest wymagane je?li bierzesz po?yczke na niewielk? kwot?. Przy wy?szych mog? wymaga? dosarczenia za?wiadczenia o zarobkach z ksiegowo?ci. Ale tak jest praktycznie wszedzie, nie tylko w firmie Wonga. Nie spotka?em si? równiez z tym aby firma dzwoni?a do pracodawcy jak to bywa w niektórych innych firmach. Wonga nie bawi si? w takie praktyki ( i dobrze bo jednak takie dzialanie zniech?ca do firmy po?yczkowej).
2018-07-25 07:17
Zale?y jaka kwota: jak niewielka kwota to nie b?da dzwonili jak du?a kwota to b?d? wymagali od Ciebie dostarczenia za?wiadczenia o zarobkach.
2018-08-06 09:43
Wonga u mnie nie odmówila po?yczki pomimo wpisu w bik. Ale mo?e dlatego, ?e suma jak? po?ycza?am nie by?a wysoka (500 z?).
2018-08-22 08:57
Mo?e po prostu nie sprawdzili czy jeste? wpisana. Zdarza sie,?e firma takie wpisy sprawdza na wyrywki.
2018-09-06 13:38
A mo?e po prostu ten wpis byl tak nieznacz?cy, ze po prostu nie wzi?li go pod uwag?.
2018-09-10 11:53
Ja równie? dosta?am odmow? w firmie Wonga za wpis w bik. Wpis ma?o znacz?cy, sprzed 4 lat kiedy mia?am niewielkie problemy finansowe i do bik wpisa? mnie Vivus. Potem bralam pozyczki w wielu innych firmach, jeszcze nie zdarzy?o sie,ze ten wpis w bik robil problem. Nawet provident ,który pono? jest bardzo wymagaj?cy je?li chodzi o zdolnosc kredytow? udzieli? mi rok temu po?yczki w kwocie 1000 z?. Wszystko sp?acam regularnie ale u wongi odmowa z napisaniem, ?e nie mam odpowiedniej zdolno?ci kredytowej. Sorry ale nie powinno si? tak traktowa? potencjalnego klienta. Skoro nie chc? mnie jako swojej klientki to trudno. Ich strata!
2018-09-11 09:14
Bo Wonga sprawdza bik, ale to ze ma si? wpisy w bik nie wyklucza wzi?cia u nich pozyczki. Warto jest si? stara? i zorientowac si? czy mozna dosta? czy nie.
2018-09-25 07:37
Ale s? przeciez firmy ktore daja po?yczki nawet jak ma sie wpisy w bik, tak wi?c tutaj takiego problemu nie ma. Gorzej jak ma sie wpis w krd. W tym przypadku jest trudniej znale?? pozyczk?.
2019-01-04 13:49
Wojownik a wymienisz jakie?
2019-01-21 13:16
No na przyk?ad rapida, ferratum bank oraz supergrosz. Z ratalnych to ratka, gdzie mo?na dosta? do 10 000 z? po?yczki ( z tego co wiem to firma nie wymaga podania por?czyciela do takiej po?yczki). Jeszcze jest provident, który udziela po?yczki bez bik do 15 000 z?, ale w ramach po?yczki domowej. Je?li zdecydujesz si? wzi?? u nich po?yczk? przez internet to bik sprawdz?, co nie znaczy, ?e po?yczki nie dadz?. Bo mo?na liczy? na mniejsze kwoty po?yczek nawet jak ma si? wpisy.
2019-02-11 07:15
Wonga sprawdza bik, ale szybka gotówka nie sprawdza ju?. Znaczy wydaje mi si?, ze nie sprawdza bo mia?am wpisy w bik i po?yczk? udzielili jako? bezproblemowo.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 2
>>
>