1. Chwilówki online >
  2. Wypowiedzenie umowy kredytu

Wypowiedzenie umowy kredytu

Lucek
2017-08-09 12:13:28
Mam dwa pytania: Jaki jest czas na wypowiedzenie kredytu zawartego w firmie prywatnej? Czy w tym czasie musz? zwróci? pieni?dze do danej firmy? Czy po uzyskaniu odpowiedzi twierdz?cej mam jeszcze troch? czasu aby t? kase na koncie potrzyma??
2017-08-10 10:48
Masz na to 14 dni. I nie wiecej. Jesli spó?nisz sie chocia? o jeden dzie? to ?adna firma nie zrezygnuje z zarobku. Bo i po co? W tym w?asnie czasie musisz zmie?ci? si? i z oddaniem im pieni?dzy. I z wys?aniem pisma z wypowiedzeniem kredytu.
2017-08-14 08:22
Mam pytanie.Chcia?em zrezygnowa? z po?yczki w firmie Wonga. Wys?a?em wypowiedzenie listem poleconym. Akurat 14 dni od wzi?cia po?yczki czyli niby si? w terminie wypowiedzenia mieszcz?. Jednak list doszed? do Wongi po 16 dniach. W panelu kredytu nadal widz?, ?e jest wezwanie do sp?aty pozyczki oraz , ?e firma tego nie uzna?a. Co musz? zrobi? aby to uznali Wys?a? im informacj? o nadaniu listu 14dnia? Problem w tym, ?e zgubi?em karteczk? od poczty 🙁
2017-08-16 08:10
Nie ma opcji. Musisz zwróci? kask? jak najszybciej. Spó?nisz si? chocia? 1 dzie? to Ci si? od nowa to wszystko nalicza. Najlepiej jest nie czkea? tak poza tym do tego 14 dnia bo z wypowiedzenia mo?e nic nie wyj??. Ale wypowiedzie? wcze?niej Oraz my?le? przed wzi?ciem pozyczki czy rzeczywiscie jej potrzebujesz czy nie aby potem nie bawi? si? w co? takiego.
2017-08-29 07:05
Nie liczy si? tutaj przypadkiem potwierdzenie wys?ania listu poleconego na poczcie? Powinno to w?asnie si? liczy?. Szczególnie,ze listy na poczcie potrafi? dochodzi? w bardzo ró?nych godzinach... .Zdarza si?,?e czeka sie kilka dni. TO nie fair.
2017-12-08 07:26
Liczy si?. Sam wysy?a?m na poczcie wypowiedzenie ostatniego dnia wypowiedzenia i nada?em listem poleconym prioretytowym. Na li?cie by?a data w koncu. Wszystko uznali i mog?em zwróci? kask?. Mo?e równie? daltego,ze bra?em po?yczk? w Vivusie a to jest znana firma i jednak zwracaj? uwag? na to jak traktuj? klientów i staraj? si? ich traktowa? ok. Najlepiej to chyba wcze?niej do firmy zadzwoni? i upewni? si? jak jest naprawd?.
2017-12-14 10:30
S?uchajcie sama tak zrobi?am. Wys?a?am list 13 dnia tak wi?c wszystko powinno byc w porz?dku i powinni przyj?? wypowiedzenie. Nie dosta?am odpowiedzi. Aktualnie mija ju? 16 dni. Kas? mam na koncie jeszcze i im nie zwrócilam bo czekam na jak?? informacj? od nich bo powinni zadzwoni? czy co? jak dostan? pismo. Co robi?? Czeka? jeszcze dalej? Przela? im t? kas? z powrotem na konto? Czy moze do nich dzwoinc? Kto? mia? tak? sytuacj?,?e firma wcale si? do niego nie odzywa?a?
2017-12-17 07:24
A jak firma nie chce tego uzna? bo do nich to nie wp?yn??o? W tym czasie 2 tygodni. Maja prawo?
2018-09-12 08:09
Je?li masz dowód w postaci nadania list to nic Ci nie zrobi?.Tak samo dowodem jest wys?anie maila.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>