1. Chwilówki online >
  2. Z którymi firmami mo?na negocjowa? umorzenie zad?u?enia

Z którymi firmami mo?na negocjowa? umorzenie zad?u?enia ?

atom
2017-07-11 08:43:39
Jestem zad?u?ony obecnie na 30 tys z?otych. W wielu firmach chwilówkowych ( nie b?d? tutaj opisywa? w jakich) Czy jest mo?liwe mo?e umorzenie cz??ci zad?u?enia? Mój d?ug si? coraz to powi?ksza. Rata miesi?czna jest niemal równa zarobkom jakie obecnie otrzymuj? tak wiec nie jestem w stanie tego sp?aca?. Zastanawiam si? czy mo?e by?aby jaka? opcja umorzenia chocia? cz??ci kredytu?
2017-07-12 08:20
My?lisz,?e firma umorzy Ci to co wzi??e?? Nie ma opcji. Umorzenie nast?puje po kilkunastu latach ( z tego co wiem to jedynie w sytuajcji kiedy nie dostajesz powiadomie? o umorzeniu). Jedyne co mo?esz na razie robi? to negocjowa? umorzenie odsetek, ewentualnie roz?o?enie po?yczki na d?uzszy okres. Zastanawia?e? sie nad konsolidacj??
2017-07-13 08:06
No w?a?nie pyta?em sie o mozliwo?c konsolidacji jednak to na moje oko nie jest op?acalne. Wyliczy?em sobie,ze musia?bym sp?aci? o wiele wi?cej. Zastanawiam si? jeszcze nad jak?? firm? odd?u?eniow?.
2017-07-18 08:20
Nie umorz? Ci. Nie ma takiej opcji. Mozesz co najwy?ej przed?u?y? termin sp?aty. A to i tak tylko jeden raz poniewa? wesz?a ustawa, zakazuj?ca rolowania po?yczki ( tkie nieustanne przed?u?anie po?yczki mog?oby doprowadzi? do bardzo du?ego zad?u?enia). Proponuj? pytac si? po rodzinie czy Ci po?ycza kase albo ewentualnie wzi?? jaki? kredyt konsolidacyjny ( vivus i provident maj? takie w???nie kredyty je?li nie masz opcji na kredyt w banku).
2018-02-27 07:19
Wiem,ze d?ugu umorzy? si? raczej nie da Ale orientujecie si? czy chocia? w cz??ci firmy godza sie na umorzenie odsetek czy kosztów wynikaj?cych z monitów?
2018-04-10 07:23
Nie b?d? si? godzi?y. Bo w?asnie na czym? takim firmy zarabiaja najwi?cej!
2018-04-17 07:25
Ale jak nie umorz? to nie b?de w stanie sp?aci? niczego.NIe zarabiam tyle aby móc p?aci? takie du?e raty 🙁
2018-04-30 11:56
Z ka?d? firma mo?na negocjowa? ale je?li masz w zanadrzu co? co mo?esz firmie zaoferowac. Je?li na przykl?d posiadasz pieni?dze na sp??t? zad?u?enia to mo?esz poprosi? o obni?enie kosztów wynikaj?cych z monitów i du?a szansa jest na to,?e firma si? zgodzi. Bo im zale?y równiez na tym aby po?yczka zosta?a sp?acona. Mój znajomy pracowa? w windykacji i mówi? mi o tym. Bardzo cz?sto firmy ida na ugod?. bo dla nich ewentualna sprawa w s?dzie to równie? spory koszt.
2018-06-05 12:35
Mój znajomy pracowa? w windykacji i kiedy? zgadali?my si? z nim o tym wszystkim I powiedzia?, ?e wcale nie jest tak ?le jak tutaj niektorzy pisz?. ?e firmom bardzo zale?y na tym aby zad?uzenie by?o sp?acane i naprawd? , s? w stanie umorzy? cz??? zad?uzenia tylko po to aby d?u?nik odda? im kask?.... I dotyczy to banków jak i firm prywatnych. Powiedzial równie?, ?e wi?kszo?c d?ugow wynika z g?upoty ludzi. Ktos ma najni?sza rent? a bierze sobie cyfrowy polsat za 100 z? miesi?cznie....
2018-07-04 11:23
Mam niesp?acon? chwilówk? w Wondze. Do jutra mam do zap?aty 2000 z? ale wiem, ze nie b?de mia?a pieni?dzy aby to sp?acic. Aktualnie mam jeszcze pozyczki w kilku innych firmach po?yczkowych ale tam na szcz??cie termin sp?aty jest d?uzszy i jako? nie mam zad?u?e? Najgorsza i najwieksza rata jest w Wondze. Orientujecie si? czy jest mo?e mo?liwo?c drugi raz przed?uzenia terminu sp?aty? Bo juz raz przed?u?a?am. Czy wonga poza tym rozk?ada po?yczke na raty?
2018-08-23 14:25
W Wondze z tego co wiem to mo?na przed?uzyc termin sp?aty tylko raz. Potem nie pozwol?. Masz mo?e mo?lio?? po?yczenia kasy od rodziny?
2018-11-21 07:41
S?uchajcie czy mo?na negocjowa? umorzenie odsetek z firma netcredit?
2018-11-28 07:19
Z tego co wiem to nie. Firma na pewno nie umorzy Ci odsetek. Przed?u?enie terminu sp?aty po?yczki nie jest mo?liwe. Je?eli jednak masz problem ze sp?at? po?yczki w terminie mo?esz skorzysta? z opcji refinansowania na 7, 14 lub 30 dni. Na ich stronie jest to opisane.Najlepiej jest si? z nimi skontaktowa? i uzgodni? termin sp?aty. Z tego co jednak wiem to firma sie nie bawi w cos takiego i od razu oddaje spraw? do windykacji. Tak wiec lepiej jest si? jednak czasowo pilnowac....
2018-11-29 07:25
Umorzenia odsetek na pewno negocjowa? nie mo?na. Ale z tego co wiem to firma refinansuje po?yczki.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>