1. Chwilówki online >
  2. Zakup nieruchomo?ci z licytacji komorniczej

Zakup nieruchomo?ci z licytacji komorniczej

Zippo
2017-08-14 12:24:28
Od jakiego? czasu rozgl?dam si? nad mo?liwo?ci? zakupu mieszkania. Ostatnio zacz??em przegl?da? licytacje komornicze i perspektywa zakupu mieszkania za 2/3 jego normalnej warto?ci (a wi?c druga licytacja) jest interesuj?ca. W zwi?zku z tym pojawia si? pytanie jakie mog? by? haczyki? Np kupuj?c mieszkanie z lokatorem?
2017-08-16 13:38
Haczyków nie ma zadnych Jednak kupno takiego mieszkania czy domu zawsze wi??e sie z pewnym ryzykiem. Je?li lokator nie b?dzie chcia? si? wyprowadzi? to mog? byc problemy z jego eksmisj?. Lekko jest wyeksmitowa? osobe zdrow?. Jednak co b?dzie je?li zamieszka w tym mieszkaniu osoba niepe?nosprawna, na emeryturze czy te? rodzina z dzie?mi? Ich te? nie usuniesz. Druga sprawa to to,ze osoba, której nieruchomo?? zlicytowa?e? mo?e si? odwo?a? od wyroku A wtedy pieni?dze b?d? zamro?one.
2018-02-21 08:47
Zaraz zaraz to s? sprzedawane mieszkania z lokatorami??????
2018-03-05 11:01
Tak.S? sprzedawane.I o ile osob? pracuj?c? do?c ?atwo jest z takiego mieszkania wyeksmitow?? to problem mo?e by? z dzie?mi albo z rencistami.
2018-03-08 11:30
Ja kilka razy chcia?em kupic takie mieszkanie.Ale nie uda?o mi sie. Bo jak licytacja jest korzystna to jest wielu licytujacych mieszkanie i cena dochodzi do wartosci rynkowej nieruchomo?ci. Jest równie? wiele licytacji mieszka?, które nie zach?caj? do kupna z racji tego,?e s? w nich jeszcze lokatorzy. Albo, ?e s? drogie. Albo sprzedaj? pól mieszkania a drugie pól nalezy do ?ony d?u?nika. Tak wie? da?em sobie ostatecznie z tym wszstkim spokój i kupi?em mieszkanie o czystej sytuacji prawnej.
2018-03-14 07:52
Nie macie wyrzutów sumienia kupuj?c takie mieszkanie?
2018-03-16 07:04
Punkt widzenia zalezy od punktu siedzenia. Kto? kto ma d?ugi komornicze i kogo licytuj? nie sp?aca pieni?dzy które nale?a do kogo?. Czemu ma nam byc tej osoby ?al? ?e najcz?sciej sama z w?asnej woli si? zad?u?y?a? Jakis czas temu mia??m ochot? na jedno mieszkanie, które by?o zamieszkane przez dwie osoby w ?rednim wieku, ktore wpad?y w d?ugi przez hazard. Nikt ich do grania na automatach nie zmusza?, same wyda?y swoja kase i straci?y mieszkanie na w?asne ?yczenie. Zrezygnowa?em bo obawia?em si?,ze b?d? robili problemy z wyprowadzeniem si? z domu.
2018-03-19 07:16
Nie ma co patrze? na wyrzuty sumienia ale przekalkulowa? sobie na ch?odno czy nam si? takie mieszkanie op?aca kupi?. Niesety ale obecnie prawo nie stoi po stronie w?a?ciciela mieszkaina ale po stronie osoby w nim mieszkaj?cej. I nie jest wcale tak ?atwo wyeksmitowa? kogo? nawet jesli dana osoba nie p?aci rachunków.A nie mo?na wyeksmitowa? wielu rodzajow lokatorów: emerytór, rencistów rodzin z dzie?mi. Osób niepe?nosprawnych. I na pewno nie w zimie.
2018-03-21 09:27
Moja znajoma kupila takie mieszkanie i ?aluje bo ju? przez 5 lat nie mo?e wyeksmitowac mieszka?ców.
2018-04-18 12:20
Z jakiego powodu ? I to przez 5 lat? Sama zastanawiam si? nad kupnem i w?a?nie o takie rzeczy si? boj?.
2018-04-20 07:16
A dlatego,?e kupi?a mieszkanie z dwójk? osób na emeryturze. NIe sprawdzi?? kto w nim mieszka. Babka jest jeszcze niepelnosprawna ( ma co? z nog?) . A po prostu nie ma gdzie ich wyeksmitowac. W mie?cie nie ma mieszka? socjalnych.Dodatkowo dziadki nie p?ac? czynszu, ona musi wszystko op?aca?. I tak od 5 lat. Sama za?uje,?e to mieszkanie kupila bo na czynsz posz?o jej do tej pory tyle kasy, ?e mog?aby kupi? juz mieszkanie nowe. I lepiej by na tym wysz?a.
Dodaj odpowiedź
Opis:
Podpis:
Email:
Dodaj nową odpowiedź
<<
<
Strona 1 z 1
>>
>