1. Chwilówki online
  2. >
  3. MoneyDot

MoneyDot – chwilówki, opinie, kontakt

W Moneydot.pl mo?na wzi?? atrakcyjn? chwilówk? na dowolny cel. Jakie warunki trzeba spe?ni?? Jak wygl?da procedura wnioskowania? Je?eli szukasz chwilówki bez BIK, to zach?camy do przeczytania tego wpisu.

Ta oferta jest nieaktualna

SPRAWDŹ POLECANE OFERTY

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

200 - 15000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

100 - 1500 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

Kwota pożyczki

500 - 3000 zł

Czas na spłatę

30 - 30 dni

MoneyDot logo
Ocena: Oceń jako pierwszy !
(ilość ocen: 0)
Dokładna nazwa firmy: LENDBUY sp. z o.o.
Siedziba firmy: Aleja Jana Paw?a II 27, Warszawa
E-mail: kontakt@lp.moneydot.pl
Telefon kontaktowy:
NIP: 5272784136
REGON: 365719955
KRS: 0000644014

Serwis Moneydot.pl- czym si? wyró?nia?

Jak wynika i ich strony, wraca do nich, ale skorzysta? z kolejnej chwilówki na raty a? 40 procent klientów. To naprawd? du?o. S? najszybsz? platform?, która ma w swojej ofercie chwilówki dla zad?u?onych. Wiele wniosków o po?yczk? jest w tej firmie rozpatrywanych pozytywnie, co jest jej kolejn? zalet?. Poza tym, Moneydot.pl nie ukrywa kosztów zwi?zanych z udzielanymi chwilówkami. Stawiaj? na jasne warunki po?yczek. Co wi?cej, daj? mo?liwo?? pó?niejszej sp?aty zobowi?zania w kryzysowej sytuacji.

Pierwsza chwilówka w serwisie Moneydot.pl

Minimalna kwota pierwszej po?yczki to 100 z? na miesi?c. Wtedy masz ??cznie do sp?aty 117 z?. Prowizja wynosi 17 z?, a RRSO – 558.0 %. Natomiast maksymalna kwota pierwszej po?yczki to 2 000 z?. Musisz sp?aci? to zobowi?zanie maksymalnie w ci?gu 2 miesi?cy. Przy takiej konfiguracji ??czna kwota do sp?aty to: 2000 z?. Prowizja wynosi 0 z?, a RRSO – 0 %. Wynika to st?d, ?e pierwsza po?yczka nie wi??e si? z ?adnymi dodatkowymi op?atami. Kolejn? po?yczk? mo?esz wzi?? ju? nawet w kwocie 12 000 z?. Maksymalny czas sp?aty to 24 miesi?ce. Prowizja wynosi 10200 z?, a RRSO – 36 %. Ca?kowita kwota do sp?aty to 22200 z?. Jak wida? wszystkie koszty s? naprawd? bardzo klarowne.

Do kogo jest skierowana oferta Moneydot.pl?

O chwilówk? w serwisie Moneydot.pl mo?e ubiega? si? ka?dy, kto ma stabilne dochody i w przesz?o?ci nie mia? problemów ze sp?at? zaci?gni?tych zobowi?za?. Dobrze jest mie? równie? nieruchomo??, nieobci??on? kredytem hipotecznym lub prowadzi? dzia?alno?? gospodarcz?. Wniosek o po?yczk? zostanie odrzucony, gdy podasz niezgodne z prawd? dane przy rejestracji lub nie b?dziesz mia? wystarczaj?cych dochodów do sp?aty po?yczki. Musisz równie? posiada? w?asne konto bankowe i aktywny numer telefonu. Warunkiem otrzymania chwilówki na dowód jest równie? uko?czenie 18 lat i sta?e zamieszkanie w Polsce.

Kiedy pieni?dze znajd? si? na Twoim koncie?

Decyzja dotycz?ca wniosku podejmowana jest w ci?gu kilku minut. Natomiast czas otrzymania przelewu jest zale?ny od banku, w którym posiadasz rachunek.

Jak wzi?? po?yczk? w Moneydot.pl?

Najpierw musisz wej?? na stron? https://www.lp.moneydot.pl/, poniewa? ca?a procedura odbywa si? przez internet. Nast?pnie wybierz interesuj?c? si? kwot? po?yczki oraz dogodny okres sp?aty. Wype?nij wniosek kredytowy i poczekaj kilka minut na weryfikacj? danych. Aby do niej dosz?o musisz najpierw wykona? przelew weryfikacyjny na kwot? 1 grosza z konta bankowego, którego numer poda?e? we wniosku. Na ten rachunek zostanie równie? w przysz?o?ci przelana chwilówka. Gdy Twoje dane zostan? sprawdzone, to otrzymasz decyzj? o przyznaniu lub odmowie udzielenia po?yczki. Nast?pnie podpisujesz umow? z Moneydot.pl i czekasz na pieni?dze. Wbrew pozorom ca?a procedura jest naprawd? nieskomplikowana i nie zajmie Ci d?u?ej ni? par? minut. W razie problemów zawsze mo?esz si? skontaktowa? z po?yczkodawc?.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *