1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Aneksy do umowy pożyczkowej – co trzeba o nich wiedzieć?

Aneksy do umowy pożyczkowej – co trzeba o nich wiedzieć?

Aneksy do umowy pożyczkowej – co trzeba o nich wiedzieć?

Coraz większym zainteresowaniem klientów pozabankowych instytucji finansowych cieszą się nie chwilówki, a pożyczki ratalne. Zainteresowanie jest tym większe, im więcej pojawia się atrakcyjnych ofert i im dłuższe proponuje się okresy spłaty. Aktualnie pożyczkobiorcy mogą spotkać się nawet z cztero- lub pięcioletnim okresem spłaty, co z ich punktu widzenia jest bardzo korzystne. Jakkolwiek trzeba mieć na uwadze, że w tym czasie w życiu pożyczkobiorcy mogą zajść pewne zmiany, które utrudnią lub uniemożliwią spłatę w zakładanej pierwotnie formie. W takich sytuacjach firma pożyczkowa może pójść na pewne ustępstwa i ustalić indywidualny plan współpracy. Konieczne będzie jednak podpisanie aneksu do obowiązującej umowy.

Czym jest aneks do umowy?

Aneks jest dokumentem równoważnym i tak samo obowiązującym prawnie, jak umowa pożyczkowa i, jeżeli zostanie sporządzony, stanowi jej integralną część. Sporządza się go, gdy:

 • zachodzą zmiany w postanowieniach umowy, zarówno te wywołane przez pożyczkodawcę, jak i pożyczkobiorcę;
 • w skład umowy wchodzą nowe postanowienia, które zyskują moc obowiązującą wraz z podpisaniem aneksu;
 • niektóre postanowienia zostają uchylone;
 • w poprzedniej umowie były błędy, które wymagają korekty.

W umowie pożyczkowej zwykle powinien znaleźć się zapis, że każda wprowadzana do niej zmiana powinna zostać dokonana na piśmie, w takiej samej formie, w jakiej została zawarta umowa. Zgodnie z tym, jeżeli umowa została zawarta notarialnie (a tak zdarza się w przypadku pozabankowych pożyczek hipotecznych), to również i aneks musi być sporządzony w tej samej formie. W przypadku regularnej pożyczki, która spisywana jest w zwykłej formie dokumentowej (np. papierowej lub każdej innej, trwałej i możliwej do odtworzenia), sporządzenie i zawarcie aneksu odbędzie się dokładnie w takiej samej formie, jak zawarcie umowy przy zaciąganiu pożyczki.

Zgodnie z prawem, aneks może wprowadzić zmiany zmieniające wcześniejszą umowę w dowolny sposób i w nieograniczonym zakresie, o ile zgodzą się na to obie strony umowy. Umowa taka może być też kształtowana w czasie, z czego wynika, że liczba aneksów również może być nieograniczona, nawet jeśli miałyby one prowadzić do całkowitej zmiany postanowień i wydźwięku umowy pierwotnej.

Czego dotyczą aneksy w umowie pożyczkowej?

Choć prawo nie nakłada ograniczeń na zakres przedmiotowy aneksów do umowy pożyczkowej lub kredytowej, praktyka dowodzi, że wprowadzane zmiany dotyczą jedynie kilku szczególnych przypadków. Dowolność w tym wypadku jest ograniczona przez warunki stawiane przez pożyczkodawcę i chęć ochrony własnych interesów. W większości firm spisanie aneksu może się więc odbyć wyłącznie w zakładanych ramach. Zazwyczaj aneks do umowy pożyczkowej zostanie spisany, jeśli:

 • dokonuje się wcześniejszej spłaty pożyczki;
 • podwyższona zostaje kwota pożyczki;
 • zmienia się wysokość prowizji lub innych opłat pożyczkowych;
 • wydłuża się spłatę pożyczki, tj. zwiększa ilość rat;
 • uzyska się zgodę na rozłożenie chwilówki na raty;
 • zmienia się harmonogram spłaty, zmieniając dzień płatności raty, ale nie zmieniając ogólnego czasu trwania spłaty zobowiązania.

Warto zauważyć, że niektóre z tych okoliczności wystąpią łącznie. Przykładowo, za każdym razem, gdy podwyższy się kwotę pożyczki, zmieni się również wysokość opłat i może wydłużyć się okres spłaty. Nie oznacza to, że do każdej ze zmian trzeba podpisać kolejny dokument – aneks nie jest ograniczony treściowo i może wszystkie zmiany opisać w jednym piśmie.

Jakie informacje powinny znaleźć się w aneksie?

Aneks do umowy stworzony jest w formie podobnej, co sama umowa. Aby mógł być uznany za ważny i zawarty zgodnie z prawem musi zawierać:

 • Strony aneksu. W tym wypadku będą to dane pożyczkodawcy (nazwa, adres siedziby, NIP, REGON, KRS) oraz dane pożyczkobiorcy (imię i nazwisko, adres, numer PESEL, numer dowodu tożsamości). Trzeba pamiętać o tym, że strony muszą być takie same, jak w przypadku umowy – niedopuszczalne jest, by aneks został podpisany przez kogoś innego.
 • Numer umowy. Aneks musi jasno i klarownie wskazywać na to, do jakiej umowy się odnosi, gdyż sam nie ma mocy wiążącej, a nabywa ją dopiero w połączeniu z dokumentem, którego dotyczy.
 • Przedmiot zmiany umowy. Jeżeli jest to zmiana harmonogramu spłaty, konieczne będzie ponowne określenie całkowitego okresu spłaty, nowej liczby rat, jak też daty płatności każdej z nich. Ponownie przeliczone zostaną również opłaty pożyczkowe, a więc pożyczkodawca musi zawrzeć w aneksie też nową kwotę prowizji oraz innych kosztów, a także nowy wskaźnik RRSO.

Ile zapłacimy za aneks do umowy pożyczkowej?

Firmy pożyczkowe raczej nie praktykują pobierania opłat za podpisanie aneksu. Takich opłat w swojej umowie pożyczkowej nie przewidują firmy, takie jak Vivus, Wonga, LendOn, Aasa i wiele innych. W rzeczywistości, opłaty za aneks pobierane są bardzo rzadko i jeżeli występują, to zazwyczaj dotyczą tylko drugiego i kolejnych dokumentów. Taka sytuacja ma miejsce w firmie Mogo, udzielające pożyczek pod zastaw samochodu. Pierwszy aneks do umowy jest bezpłatny, ale już każdy kolejny będzie kosztował 85 złotych.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim doświadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno stąpa po ziemi, ceniąc sobie rzetelność informacji. Robię to, co lubię i sprawia mi przyjemność — piszę dla swoich Czytelników. Stale się rozwijam, zdobywając nowe umiejętności oraz poszerzając swoje horyzonty. W wolnym czasie najchętniej siadam na rower i podążam przed siebie lub uciekam na łono natury, oddając się górskim wędrówkom.