1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Bezpłatne raporty BIK, BIG, KRD i ERIF – jak z nich korzystać?

Bezpłatne raporty BIK, BIG, KRD i ERIF – jak z nich korzystać?

Bezpłatne raporty BIK, BIG, KRD i ERIF – jak z nich korzystać?

Korzystanie z rejestrów dłużników oraz rejestru historii kredytowej ma kluczowe znaczenie nie tylko dla osób dbających o swoje bezpieczeństwo finansowe, ale i dla tych, którzy chcą rozsądnie korzystać z produktów finansowych oferowanych przez banki i instytucje finansowe. Podobnie duże znaczenie ma dla osób prowadzących własną firmę, chcących sprawdzić potencjalnego kontrahenta lub wpisać do rejestru podmioty posiadające zobowiązanie finansowe wobec nich. Narzędziami uniwersalnymi i odpowiadającymi wszechstronnym potrzebom są w takim przypadku rejestry BIK oraz BIG. W jaki sposób funkcjonują?

Raporty BIK – jak ich używać?

Baza BIK jest zapisem historii kredytowej danego kredyto- lub pożyczkobiorcy z ostatnich 5 lat – po tym czasie wygasa prawo do przetwarzania danych osobowych w przypadku zobowiązań przeterminowanych. Zbierane są tam informacje pozytywne i negatywne dotyczące kredytów, pożyczek, kart kredytowych czy zakupów na raty. Spłaty terminowe są premiowane dodatkowymi punktami, zaś spłaty po terminie – karane punktami ujemnymi. Na podstawie ilości punktów ustala się wiarygodność przyszłego pożyczkobiorcy oraz ryzyko niespłacenia przez niego zobowiązania.

Wpisów do BIK mogą dokonywać tylko instytucje finansowe współpracujące z tym rejestrem, tj. banki, SKOK-i oraz firmy pożyczkowe. Jakkolwiek, wgląd do danych dostępny jest również dla konsumentów, ale tylko w odniesieniu do swojej osoby i w innym zakresie niż podmiot udzielający zobowiązania (patrz: „Do jakich informacji w BIK ma dostęp firma pożyczkowa?”).

BIK daje możliwość łatwego i szybkiego dostępu do historii kredytowej osobom fizycznym, pod warunkiem, że zainteresowany nią konsument założy konto w serwisie www.bik.pl. Znajdzie tam krótki formularz, który trzeba uzupełnić niezbędnymi danymi osobowymi – także numerem PESEL oraz numerem dokumentu tożsamości – a następnie potwierdzić swoją tożsamość za pomocą przesłania skanu tegoż dokumentu lub za pomocą kodu weryfikacyjnego wysłanego przez BIK listem poleconym. Utworzenie konta pozwoli na pobieranie cyklicznych raportów.

O czym informuje BIG Infomonitor?

Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że rejestr BIG jest w rzeczywistości nazwą zbiorczą dla kilku innych rejestrów dłużników, w tym powszechnie rozpoznawanego KRD, a także ERIF oraz Infomonitor. To właśnie ten ostatni najczęściej utożsamiany jest z nazwą BIG. Zbiera on i przechowuje dane dotyczące przeterminowanych zobowiązań finansowych zarówno osób fizycznych, jak i firm, a dodatkowo umożliwia także pozyskanie danych z BIK oraz Związku Banków Polskich.

Do rejestru BIG Infomonitor trafiają informacje o zadłużeniu wynoszącym przynajmniej 200 złotych i będącym przeterminowanym od co najmniej 60 dni. Dodatkowo, aby wpis o długu mógł zostać skutecznie wpisany do bazy, wierzyciel musi poinformować o tym dłużnika przynajmniej 14 dni wcześniej i tym samym dać mu szansę na spłatę długu lub wyjaśnienie sytuacji, gdy dług został naliczony bezpodstawnie.

Inaczej niż w BIK, wpisy do BIG Infomonitor mogą dokonywać również osoby fizyczne, o ile posiadają tytuł wykonawczy do długu. Poza tym, z usług tego rejestru korzystają również takie instytucje, jak: banki, firmy pożyczkowe, podmioty administracji państwowej i firmy prywatne. W tym przypadku konieczne jest jednak podpisanie stosownej umowy.

W przypadku osób fizycznych raport Infomonitor może zostać pobrany w odniesieniu do własnej osoby oraz w odniesieniu do firmy. Nie jest jednak możliwe pobranie raportu dotyczącego innej osoby fizycznej. Aby otrzymać pożądane informacje, należy założyć konto w systemie Infomonitor na www.big.pl. Rejestracja przebiega online, analogicznie do rejestracji w rejestrze BIK.

KRD i ERIF – najpopularniejsze rejestry dłużników

KRD jest jedną z najczęściej sprawdzanych przez instytucje pożyczkowe baz należących do Biur Informacji Gospodarczej. Jest to rejestr dłużników różnego typu – zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych – w którym zbierane są informacje na temat zadłużeń, ale też i informacji dotyczących terminowego wywiązywania się ze swoich zobowiązań.

Z powodu swojej powszechności i rozpoznawalności, wpis do KRD jest często najlepszym sposobem na odzyskanie wierzytelności. Aby tak mogło się stać, dług musi opiewać na co najmniej 200 złotych w przypadku osób fizycznych i co najmniej 500 złotych w przypadku firm. Kolejnym warunkiem dokonania wpisu jest podjęcie tzw. czynnych działań zmierzających do odzyskania pieniędzy. Wynika z tego, że przynajmniej raz musi zostać wystosowane pismo z wezwaniem do zapłaty i odpowiednim dopiskiem informującym, że brak spłaty będzie skutkował zgłoszeniem do KRD.

Działającą na podobnej zasadzie, ale mniej popularną bazą dłużników jest ERIF. Dostęp do tego rejestru mają banki, firmy pożyczkowe, władze samorządowe, przedsiębiorcy, spółki prawa handlowego, a nawet konsumenci – czyli wszystkie te grupy, które mają dostęp do KRD. W podobny sposób można dokonać również wpisu. Co prawda, wymaga to podpisania stosownej umowy, ale jest ona dostępna dla każdego i jedynym wymogiem dotyczącym jej zawarcia jest posiadanie odpowiedniego tytułu prawnego do wierzytelności.

Warunkiem uzyskania raportów zarówno w KRD, jak i ERIF jest zarejestrowanie się w odpowiadających im serwisach: www.konsument.krd.pl oraz www.infokonsument.pl. Zarejestrowanie konta w obu serwisach nie pociąga za sobą żadnych opłat.

Ile kosztuje sprawdzenie siebie w BIK i BIG?

Bezpłatne korzystanie z baz danych BIK oraz BIG (Informonitor, KRD, ERIF) przysługuje konsumentom w ramach tak zwanej informacji ustawowej raz na 6 miesięcy. Częstsze pobieranie raportów jest płatne – czasami każdorazowo, a czasami przysługuje bez limitu w ramach opłacanego miesięcznie abonamentu. Płatne jest również wpisanie dłużnika do tych rejestrów i jest to koszt wynoszący około kilkudziesięciu złotych.

W przypadku pobrania informacji gospodarczej (na temat firmy lub osoby fizycznej, jeśli jest się przedsiębiorcą) z KRD, ERIF i Infomonitor opłata będzie wynosić 24,39 złotych według cennika. Pobranie raportu na swój temat – od 7,50 do 26 złotych, w zależności od tego, czy pobieramy raport online, czy korespondencyjnie.

Konto osoby fizycznej w serwisie www.infokonsument.pl, które zapewnia dostęp do większej liczby raportów, to koszt 12 złotych za roczną usługę MONITORUJ SIEBIE. Pobranie raportu o firmie jest już droższe i kosztuje 34,99 złotych, ale umożliwia także uzyskanie dodatkowego raportu z innej bazy w ramach Biur Informacji Gospodarczej.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim doświadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno stąpa po ziemi, ceniąc sobie rzetelność informacji. Robię to, co lubię i sprawia mi przyjemność — piszę dla swoich Czytelników. Stale się rozwijam, zdobywając nowe umiejętności oraz poszerzając swoje horyzonty. W wolnym czasie najchętniej siadam na rower i podążam przed siebie lub uciekam na łono natury, oddając się górskim wędrówkom.