1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Wszystko o: Biuro Informacji Gospodarczej

Wszystko o: Biuro Informacji Gospodarczej

dokument

Biuro Informacji Gospodarczej, potocznie znane jako BIG to instytucja zajmująca się gromadzeniem i przetwarzaniem danych dotyczących nierzetelnych dłużników oraz ogólnej wiarygodności płatniczej osób i podmiotów.

Polskie BIG

W naszym kraju nie funkcjonuje jedno centralne Biuro Informacji Gospodarczej. Zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. (o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych), regulującą działalność BIG, w Polsce dopuszczalna jest działalność wielu Biur Informacji Gospodarczej. Wszystkie one działają pod ścisłym nadzorem Ministerstwa rozwoju.

W chwili obecnej w naszym kraju funkcjonuje aż pięć BIG-ów:

 • BIG InfoMonitor,
 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG),
 • Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych (KIDT).
 • Krajowy Rejestr Długów BIG,
 • Rejestr Dłużników ERIF BIG.

Każde z powyższych to samodzielny, niezależny podmiot prowadzący własną bazę informacji o dłużnikach. Z uwagi na konkurencyjny charakter działalności podmioty te nie prowadzą wymiany danych pomiędzy sobą, należy zatem pamiętać, że pozytywna weryfikacja w jednym z BIG nie gwarantuje niestety analogicznego wyniku w pozostałych. Powyższa sytuacja spowodowana jest również faktem, iż wierzyciele bardzo rzadko decydują się na zgłoszenie informacji o zaległościach do wszystkich pięciu biur.

Kiedy można trafić do BIG?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, aby dokonać wpisu dłużnika będącego konsumentem do rejestru BIG spełnione muszą być łącznie następujące warunki:

 • zobowiązanie wynika z określonego stosunku prawnego, czyli np. umowy kredytowej, ale także umowy o dostarczeniu energii, umowy o świadczeniu usług telekomunikacyjnych itd.,
 • łączna kwota zadłużenia wynosi minimum 200 złotych, a okres wymagalności wynosi co najmniej 60 dni,
 • upłynął co najmniej miesiąc od momentu wysłania do dłużnika listem poleconym lub doręczenia do rąk własnych wezwania do zapłaty wraz z ostrzeżeniem o możliwości dokonania wpisu w BIG.

Wyjątek od powyższego stanowi sytuacja w której wierzyciel dysponuje sądowym tytułem wykonawczym, w takim przypadku do dokonania wpisu muszą być spełnione łącznie jedynie dwa warunki:

 • upłynęło co najmniej 14 dni od momentu wysłania do dłużnika listem poleconym albo doręczenia do rąk własnych wezwania do zapłaty wraz z ostrzeżeniem o możliwości dokonania wpisu w BIG.
 • zgłoszenie o zadłużeniu zostało przekazane do BIG wraz z informacją określającą dane organu orzekającego, datę wydania i sygnaturę tytułu wykonawczego stwierdzającego to zobowiązanie.

Co można sprawdzić w BIG?

Przepisy prawa precyzyjnie regulują kto, co i kiedy może sprawdzić w rejestrach BIG. W przypadku przedsiębiorców przepisy pozwalają na sprawdzenie informacji o dowolnym przedsiębiorcy bez żadnych ograniczeń oraz informacji na temat konsumenta za jego pisemną zgodą.

Uprawnienia konsumentów są nieco węższe, a mianowicie pozwalają na sprawdzenie dowolnego przedsiębiorcy bez ograniczeń oraz siebie samego, bezpłatnie raz na pół roku. Konsumenci nie mają możliwości sprawdzania danych dotyczących innych konsumentów.

Pozytywnie w BIG

Cześć z polskich Biur Informacji Gospodarczej zajmuje się również zbieraniem pozytywnych informacji dotyczących terminowego regulowania zobowiązań, tj. nie później niż w przeciągu 60 dni od terminu wymagalności.

BIG, a BIK – jaka różnica?

Główną cechą odróżniającą BIG od BIK (Biuro Informacji Kredytowej) jest ich dostępność dla podmiotów ze wszystkich sektorów gospodarki. Działalność BIK skierowana jest wyłącznie dla podmiotów działających na rynkach finansowych tj. banków oraz SKOKów.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim doświadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno stąpa po ziemi, ceniąc sobie rzetelność informacji. Robię to, co lubię i sprawia mi przyjemność — piszę dla swoich Czytelników. Stale się rozwijam, zdobywając nowe umiejętności oraz poszerzając swoje horyzonty. W wolnym czasie najchętniej siadam na rower i podążam przed siebie lub uciekam na łono natury, oddając się górskim wędrówkom.