1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Co wpływa na przyznanie pożyczki?

Co wpływa na przyznanie pożyczki?

Co wpływa na przyznanie pożyczki?

To, czy otrzymamy pożyczkę online, czy nie, zależy od wielu czynników i nie zawsze będzie opierać się jedynie na wyniku badania zdolności kredytowej, choć to niewątpliwie jedna z najważniejszych części składowych analizy. Pożyczkodawca bierze jednak pod uwagę także inne czynniki, które mogą – ale nie muszą – diametralnie zmienić wynik badania wniosku pożyczkowego. Zanim się go złoży, warto zapoznać się z tym, co jeszcze może wpłynąć na to, że zaciągnięcie pożyczki zakończy się sukcesem.

Zdolność kredytowa w analizie wniosku pożyczkowego

Fundamentem pozytywnej decyzji pożyczkowej jest zdolność kredytowa. W praktyce pożyczkodawcę najbardziej interesuje to, czy wnioskujący ma zasoby i środki, które pozwolą mu na spłatę pożyczki w przyszłości – w jednej transzy po 30 dniach lub cyklicznie co miesiąc. W tym celu dokładnie przyjrzy się wysokości, regularności i stabilności wpływów pieniężnych wnioskodawcy. Dla pozytywnego zaopiniowania wniosku o chwilówkę, większą wagę będzie miała wysokość wpływów, dla chwilówki na raty – ich regularność, a także stabilność zatrudnienia. Oprócz tego znaczenie mają również:

 • wysokość miesięcznych zobowiązań;
 • stan cywilny oraz ilość osób na utrzymaniu w gospodarstwie domowym;
 • status zawodowy (zatrudnienie na stałe lub czasowe, praca na podstawie umowy o pracę lub umowy o dzieło, ryzyko utraty pracy, pożądanie zawodu na rynku pracy);
 • szeroko pojęty status społeczny: wykształcenie, posiadanie mieszkania własnościowego, samochodu, etc.

Naturalnie, wymienione czynniki nie będą miały aż tak wysokiego wpływu, jak dochody, ale w przypadku zarobków o ograniczonej wysokości mogą mieć już decydujące znaczenie.

Wiek pożyczkobiorcy mówi dużo o możliwości spłaty

W gruncie rzeczy, wiek wnioskującego o pożyczkę pozabankową jest częścią zdolności kredytowej, ale przez wielu pożyczkodawców rozpatrywany jest rozłącznie. Jest to szczególnie widoczne, jeśli przyjrzeć się kryteriom wiekowym wyznaczanym przez poszczególnych pożyczkodawców. W większości możemy spotkać się z progami wiekowymi w zakresie 21-70 lat. Uznaje się, że jest to wiek najbardziej przewidywalny zawodowo i zwiększający prawdopodobieństwo spłacenia pożyczki. Na rynku funkcjonują także pożyczki bez ograniczeń wiekowych, już od 18 lat (Wonga, Monedo Now, Hapi Pożyczki, MoneyMan, Szybka Gotówka), jak też dla emerytów, gdzie górna granica wieku nie jest określona, lub wyznaczona jest na wiek zaawansowany – 80 lat (np. Aasa).

Nie w każdym przypadku mieszczenie się w wyznaczonym kryterium wiekowym oznacza automatyczne przyznanie pożyczki, zwłaszcza jeśli za punkt wyjścia przyjmie się jego kombinację z innymi czynnikami. Wbrew powszechnemu przekonaniu, również i pożyczkodawcy pozabankowi mają preferowany i najbardziej pożądany wiek pożyczkobiorcy i są to osoby w wieku, który wskazuje na najbardziej ustabilizowaną sytuację finansową i najczęściej jest to wiek 25-45 lat. Osoby starsze lub młodsze mogą jednak wykazać się na innych polach – tak, jak to zostało wskazane w artykule Pożyczka dla młodych, a zdolność kredytowa – jak ją poprawić?.

Wiarygodność kredytowa pożyczkobiorcy

Pożyczkobiorca wiarygodny to taki, który sumiennie i terminowo spłacał swoje poprzednie zobowiązania. Nie ma tutaj znaczenia fakt, czy były to zobowiązania kredytowe, czy wynikające z innych umów, np. o dostarczanie mediów.

Każdy, kto kiedykolwiek korzystał z zewnętrznego finansowania, zapewne wie, że kluczowe znaczenie w przyznaniu pożyczki ma wynik przeszukania rejestrów BIK oraz baz dłużników: KRD, BIG Infomonitor oraz ERIF. Nie zawsze jednak ma świadomość tego, że pożyczkodawcy równie często korzystają z baz wewnętrznych, stworzonych specjalnie na potrzeby instytucji pozabankowych. Takimi rejestrami są między innymi GetScore lub EUCB. Dla pożyczkobiorcy oznacza to, iż potencjalny pożyczkodawca będzie wiedział o tym, z jaką częstotliwością składano wnioski o pożyczki, i ile z nich zostało rozpatrzonych pozytywnie. Dowie się również o tym, czy kiedykolwiek pożyczkobiorcy przydarzyło się opóźnienie w spłacie, nawet jeśli miałoby być to opóźnienie jednodniowe.

Spełnienie warunków formalnych

Warunki formalne, jakie wyznacza nam pożyczkodawca, nie powinny być marginalizowane. Ich niespełnienie będzie wiązało się z niemożnością zaciągnięcia pożyczki, nawet jeśli nasze zarobki są wysokie. To nie tylko tak banalne kwestie, jak poprawne wypełnienie wniosku pożyczkowego, ale także inne, które są dużo ważniejsze, szczególnie z prawnego punktu widzenia. Są to:

 • Obywatelstwo. Spełnienie tego warunku jest rzeczą newralgiczną. Trzeba to powiedzieć wprost – obcokrajowcy nie dostaną w Polsce pożyczki pozabankowej. Nawet jeśli mamy obywatelstwo podwójne, a jednym z nich jest obywatelstwo polskie, musimy pamiętać o tym, że aby je wykorzystać do zaciągnięcia pożyczki, konieczne jest legitymowanie się polskim dowodem osobistym – samo obywatelstwo nie jest wystarczające.
 • Konto bankowe. Nie każdy wie o tym, że do pożyczki nie zawsze może zostać użyte konto bankowe, którego używamy na co dzień. Aby poprawnie przejść proces weryfikacji tożsamości, rachunek bankowy musi należeć wyłącznie do wnioskującego (nie może to być konto małżeńskie, ani konto, do którego mamy pełnomocnictwo) i najczęściej nie może to być rachunek prowadzony przez SKOK.
 • Adres zameldowania w Polsce. Oprócz adresu zamieszkania, pożyczkodawca musi znać także adres zameldowania, jeśli te się nie pokrywają. Pozwoli mu to na łatwiejsze dochodzenie ewentualnych zaległości w spłacie. Nie jest to praktyka wszystkich pożyczkodawców, ale tej zasadzie hołduje zdecydowana większość.

Lojalni pożyczkobiorcy mają łatwiej

Kolejna pożyczka w tej samej firmie to dużo profitów – pożyczymy większe kwoty, na dłuższy okres spłaty i dostaniemy pożyczkę zdecydowanie szybciej. Dodatkowo, jeśli poprzednie zobowiązania spłaciliśmy bezproblemowo, możemy także liczyć na to, że otrzymamy pożyczkę łatwiej. Oczywiście, tylko jeśli spłaciliśmy pożyczkę w wyznaczonym terminie – sumienność popłaca.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim doświadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno stąpa po ziemi, ceniąc sobie rzetelność informacji. Robię to, co lubię i sprawia mi przyjemność — piszę dla swoich Czytelników. Stale się rozwijam, zdobywając nowe umiejętności oraz poszerzając swoje horyzonty. W wolnym czasie najchętniej siadam na rower i podążam przed siebie lub uciekam na łono natury, oddając się górskim wędrówkom.