1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Czy można zmienić harmonogram spłaty pożyczki?

Czy można zmienić harmonogram spłaty pożyczki?

Czy można zmienić harmonogram spłaty pożyczki?

Osoby, które nie mogą spłacić chwilówki, mają szereg narzędzi, z których mogą skorzystać, by odroczyć termin płatności i uniknąć poważnych skutków procesu windykacyjnego. To przedłużenie okresu spłaty, refinansowanie, a nawet rozłożenie chwilówki na raty. Pożyczki ratalne, ze względu na swoją odmienną konstrukcję, są bardziej skomplikowanymi produktami finansowymi i nieczęsto oferują najbardziej dogodne dla pożyczkobiorcy wyjście z sytuacji. Czynnością ratunkową, którą możemy podjąć, by regularnie spłacać raty pożyczki, może być zmiana harmonogramu spłaty.

Czy możliwa jest zmiana harmonogramu spłaty?

Odmiennie niż przy chwilówce, niełatwo jest dobrze rozplanować spłatę pożyczki ratalnej. O ile na początkowym etapie wiemy, ile może wynosić nasza miesięczna rata, nie jesteśmy w stanie dokładnie rozplanować swoich wydatków na przestrzeni trzech lub nawet czterech lat. Zawsze może zmienić się nasza sytuacja zawodowa, życiowa lub zdrowotna. W połowie drogi może więc okazać się, że nie jesteśmy w stanie dalej płacić rat.

Większość pożyczkodawców stoi na stanowisku, że każdemu może powinąć się noga. Dlatego w razie przeszkód uniemożliwiających spłatę pożyczki, nie rozpoczynają windykacji ze skutkiem natychmiastowym, a proponują ugodowe i wspólne rozwiązanie problemu. Im także zależy na tym, by pożyczone pieniądze były oddane, a wola spłaty wyrażona przez pożyczkobiorcę jest dobrym sygnałem. Istnieje więc bardzo duże prawdopodobieństwo tego, że pożyczkodawca zgodzi się na wydłużenie okresu spłaty, a co za tym idzie – zmniejszenie wysokości jednej raty.

Informacje znajdziemy w umowie pożyczkowej

Nie każdy pożyczkodawca zakłada z góry, że konieczne będzie zmienienie harmonogramu spłaty, choć nie oznacza to, że w ostatecznym rachunku nie zgodzi się na takie rozwiązanie. Mimo wszystko, aby mieć pewność, warto wcześniej zapoznać się ze wzorem umowy. W większości z nich z pewnością znajdziemy odpowiedni zapis, który dopuszcza zmianę harmonogramu. Tak dzieje się między innymi w przypadku firm:

  • Wonga: „Pożyczkodawca może udostępnić Pożyczkobiorcy możliwość podwyższenia kwoty Wypłaty, zmiany Terminu Spłaty lub Harmonogramu Rat”;
  • Fellow Finance: „W przypadku czasowej utraty zdolności spłaty Pożyczki ze względu na wydarzenia losowe niezależne od Pożyczkobiorcy, Pożyczkobiorca ma prawo do negocjacji warunków spłaty Pożyczki. W celu negocjacji Pożyczkobiorca powinien skontaktować się z Obsługą Klienta Przedstawiciela. Każda tego typu sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie, a ostateczna decyzja o zmianach warunków spłaty zawsze należy do Przedstawiciela”.

firmy pożyczkowe, które nie oznaczają jasno w umowie możliwości zmiany harmonogramu spłaty. Nie oznacza to jednak, że jest to niemożliwe, bo dopuszczalne jest to między innymi u takich pożyczkodawców jak Super Grosz, Provident czy Aasa. Wydłużenie okresu spłaty jest wtedy możliwe na podstawie lakonicznego, krótkiego zapisu o wprowadzaniu zmian do umowy. W takim przypadku konieczne jest jednak podpisanie aneksu do umowy, w którym zawarte będą informacje dotyczące nowej liczby rat, nowej daty płatności każdej raty i jej wysokości, a także na nowo przeliczonego RRSO.

Trzeba się liczyć z tym, że koszty pożyczki wzrosną – związane jest to z większą kwotą prowizji administracyjnej oraz większej kwoty oprocentowania stałego. Pożyczkobiorca musi też pamiętać, że wydłużenie okresu spłaty w większości przypadków możliwe jest tylko do maksymalnego pułapu rat. Przykładowo, jeśli pożyczymy w Provident na 24 miesiące, nie możemy spłaty przedłużyć na więcej niż 36 miesięcy, gdyż taki jest największy przewidziany okres spłaty.

Okresowa przerwa w spłacie w Provident

Nie zawsze trzeba wydłużać harmonogram spłaty. Jeśli mamy bardzo poważne, ale przejściowe problemy, możemy skorzystać z tak zwanej okresowej przerwy w spłacie. Taką możliwość oferuje firma Provident, który daje możliwość przesunięcia płatności rat w przypadku wyboru tygodniowej spłaty pożyczki. W umowie wskazuje on:

„Okresowa Przerwa w Spłacie w przypadku Pożyczki Tygodniowej w Gotówce to świadczenie polegające na uprawnieniu Klienta do odroczenia terminu spłaty rat wynikających z Pierwotnego harmonogramu określonego w Umowie w wymiarze od 1 do 4 rat bez podania przyczyny. Odroczenie spłaty rat może być wykorzystane albo jednorazowo (4 następujące po sobie raty tygodniowe), albo jako odroczenie kilku nienastępujących po sobie rat tygodniowych, jednak łączna liczba Odroczonych rat nie może przekroczyć 4 rat w ciągu całego okresu obowiązywania Umowy. Termin wymagalności Odroczonych rat zostaje przesunięty w czasie, a Odroczone raty będą płatne kolejno w okresach tygodniowych po terminie spłaty pożyczki, wynikającym z Pierwotnego harmonogramu. Tym samym czas obowiązywania Umowy ulegnie automatycznemu przedłużeniu o liczbę tygodni równą liczbie rat, których płatność została odroczona jako Odroczone raty”.

W tym przypadku okres spłaty wydłuży się, ale wysokość miesięcznej raty się nie zmieni. Po prostu przez jakiś czas (maksymalnie przez 4 tygodnie) nie będziemy musieli w ogóle spłacać pożyczki. To nieco inaczej niż w przypadku wakacji pożyczkowych (dostępnych w Hapipożyczki i Zaplo), gdzie możemy odroczyć płatność jednej raty. Okres spłaty w takim przypadku nie ulega jednak przedłużeniu, a zaległą ratę musimy zapłacić razem z następującą według harmonogramu.

Okres spłaty przemyślmy wcześniej

Kłopoty ze spłatą wynikają nie tylko z nieprzewidzianych, problematycznych sytuacji i nagłej zmiany stopy życiowej. Często winowajcą jest sam pożyczkobiorca, który podejmuje nietrafne decyzje – chce jak najszybciej spłacić pożyczkę lub miesięcznie płacić jak najmniejszą ratę. Z jednej strony, może to spowodować dość szybkie „wyczerpanie się” możliwości finansowych, a z drugiej – brak możliwości wydłużenia okresu spłaty. Dobrze więc zastanowić się nad tym, jak zapewnić sobie bezpieczeństwo optymalne.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim doświadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno stąpa po ziemi, ceniąc sobie rzetelność informacji. Robię to, co lubię i sprawia mi przyjemność — piszę dla swoich Czytelników. Stale się rozwijam, zdobywając nowe umiejętności oraz poszerzając swoje horyzonty. W wolnym czasie najchętniej siadam na rower i podążam przed siebie lub uciekam na łono natury, oddając się górskim wędrówkom.