1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Czy można zrezygnować z chwilówki?

Czy można zrezygnować z chwilówki?

rezygnacja z chwilówki

Nietrafiony wybór chwilówki lub nagły dopływ gotówki, sprawiający, że pożyczone pieniądze nie będą już potrzebne to nie lada problem. Na szczęście korzystając z chwilówek, jest się chronionym przez prawo konsumenckie, jak i poprzez szczegółowe ustawy regulujące rynek finansowy. W takim przypadku pożyczkobiorcy przysługuje szereg praw, z których może skorzystać, gdy się rozmyślił, lub chwilówki już nie potrzebuje. Jednymi z nich są prawo do odstąpienia od umowy oraz prawo do wcześniejszej spłaty zobowiązania.

Kiedy można zrezygnować z chwilówki?

Prawodawstwo nie reguluje tego, w którym momencie i z jakich powodów można zrezygnować z użytkowania chwilówki. Pożyczkodawcy też raczej nie będą interesowały motywy kierujące konsumentem, o ile dopełni on wszystkich koniecznych do rezygnacji formalności. Nie będzie on pytał o powody i – co istotne – nie ma do tego prawa.

Pożyczkobiorca musi jednak pamiętać o tym, że sposób rezygnacji z chwilówki będzie w dużej mierze zależeć od tego, ile dni upłynęło od momentu zawarcia umowy. Inny tryb postępowania będzie właściwy w początkowym okresie, a inny w dniach następujących po nim.

Odstąpienie od umowy chwilówki – kiedy będzie to możliwe?

Odstąpienie od umowy jest prawem przysługującym każdemu bez wyjątku pożyczkobiorcy i jest gwarantowane poprzez przepisy ustawy o kredycie konsumenckim z 2011 roku. Na mocy tych przepisów można z chwilówki zrezygnować w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy bez podawania przyczyny. Wynika to z tego, iż zaciągając zobowiązanie finansowe, tym bardziej przez Internet, nie ma się świadomości tego, w jaki sposób funkcjonują chwilówki i czy będą one dokładnie takie, jak opisuje to pożyczkodawca. Nie ma też możliwości zapoznania się z nią przed tym, jak złoży wniosek.

Podmiot udzielający chwilówki ma obowiązek to oświadczenie bezwzględnie przyjąć, o ile oświadczenie woli zostanie wyrażone w dozwolony sposób: pisemnie i złożone osobiści lub przesłane drogą mailową lub listowną (liczy się data stempla pocztowego). W takim wypadku nie może także żądać o pożyczkobiorcy uiszczenia naliczonej za chwilówkę prowizji, ani nawet jej części. Jedyną opłatą, którą może zastosować wobec konsumenta, są odsetki wyliczone proporcjonalnie do liczby dni, w których chwilówka znajdowała się w jego rękach. Wynoszą one 10% kwoty chwilówki w skali roku.

Wcześniejsza spłata chwilówki

Jeśli zdecydujemy się na wcześniejszą spłatę chwilówki, to musimy pamiętać, że jest ona możliwa w każdej chwili – zarówno na dwa dni przed terminem spłaty, jak i w okresie, w którym przysługuje nam prawo do odstąpienia. Jest ona również gwarantowana przez ustawę o kredycie konsumenckim, ale nie musi zostać wyrażona w specjalnym trybie. Często wystarczy po prostu wysłać należne pieniądze, choć oczywiście lepiej wcześniej skontaktować się z pożyczkodawcą.

Spłacona przed terminem chwilówka to również chwilówka tańsza. W zależności od momentu, w którym chwilówka zostanie oddana, pożyczkodawca obniży wysokość kosztów całkowitych proporcjonalnie do okresu użytkowania chwilówki. W tym przypadku może jednak naliczyć zarówno prowizję, jak i odsetki.

Przyznano mi chwilówkę – czy mogę zrezygnować?

Jeśli wniosek o chwilówkę został już wysłany, przeanalizowany, a decyzja pożyczkowa była pozytywna – również możemy zrezygnować z chwilówki. Wystarczającym krokiem jest po prostu niedopełnienie koniecznych formalności. W niektórych przypadkach możliwe będzie po prostu ostateczne niezaakceptowanie warunków umowy.

Niekiedy weryfikacja swojej tożsamości następuje nie w trakcie wnioskowania, a tuż po tym, jak chwilówka zostanie nam przyznana. Wysłanie przelewu weryfikacyjnego jest wtedy równoznaczne z ostateczną akceptacją chwilówki i podpisaniem umowy. Jeżeli chcemy z tej chwilówki zrezygnować, to niedopełnienie tego obowiązku spowoduje jej automatyczne anulowanie. Chwilówka po prostu nie dojdzie do skutku i nie wywoła żadnych skutków prawnych. Pamiętajmy, że nikt nie może zmusić nas do zaciągnięcia chwilówki, niezależnie od tego, na jakim etapie procesu jej zaciągania byśmy się nie znajdowali.

Czy można zrezygnować z chwilówki?
Oceń