1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Czy można zrezygnować z chwilówki?

Czy można zrezygnować z chwilówki?

rezygnacja z chwilówki

Nietrafiony wybór chwilówki lub nagły dopływ gotówki, sprawiający, że pożyczone pieniądze nie będą już potrzebne to nie lada problem. Na szczęście korzystając z chwilówek, jest się chronionym przez prawo konsumenckie, jak i poprzez szczegółowe ustawy regulujące rynek finansowy. W takim przypadku pożyczkobiorcy przysługuje szereg praw, z których może skorzystać, gdy się rozmyślił, lub chwilówki już nie potrzebuje. Jednymi z nich są prawo do odstąpienia od umowy oraz prawo do wcześniejszej spłaty zobowiązania.

Kiedy można zrezygnować z chwilówki?

Prawodawstwo nie reguluje tego, w którym momencie i z jakich powodów można zrezygnować z użytkowania chwilówki. Pożyczkodawcy też raczej nie będą interesowały motywy kierujące konsumentem, o ile dopełni on wszystkich koniecznych do rezygnacji formalności. Nie będzie on pytał o powody i – co istotne – nie ma do tego prawa.

Pożyczkobiorca musi jednak pamiętać o tym, że sposób rezygnacji z chwilówki będzie w dużej mierze zależeć od tego, ile dni upłynęło od momentu zawarcia umowy. Inny tryb postępowania będzie właściwy w początkowym okresie, a inny w dniach następujących po nim.

Odstąpienie od umowy chwilówki – kiedy będzie to możliwe?

Odstąpienie od umowy jest prawem przysługującym każdemu bez wyjątku pożyczkobiorcy i jest gwarantowane poprzez przepisy ustawy o kredycie konsumenckim z 2011 roku. Na mocy tych przepisów można z chwilówki zrezygnować w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy bez podawania przyczyny. Wynika to z tego, iż zaciągając zobowiązanie finansowe, tym bardziej przez Internet, nie ma się świadomości tego, w jaki sposób funkcjonują chwilówki i czy będą one dokładnie takie, jak opisuje to pożyczkodawca. Nie ma też możliwości zapoznania się z nią przed tym, jak złoży wniosek.

Podmiot udzielający chwilówki ma obowiązek to oświadczenie bezwzględnie przyjąć, o ile oświadczenie woli zostanie wyrażone w dozwolony sposób: pisemnie i złożone osobiści lub przesłane drogą mailową lub listowną (liczy się data stempla pocztowego). W takim wypadku nie może także żądać o pożyczkobiorcy uiszczenia naliczonej za chwilówkę prowizji, ani nawet jej części. Jedyną opłatą, którą może zastosować wobec konsumenta, są odsetki wyliczone proporcjonalnie do liczby dni, w których chwilówka znajdowała się w jego rękach. Wynoszą one 10% kwoty chwilówki w skali roku.

Wcześniejsza spłata chwilówki

Jeśli zdecydujemy się na wcześniejszą spłatę chwilówki, to musimy pamiętać, że jest ona możliwa w każdej chwili – zarówno na dwa dni przed terminem spłaty, jak i w okresie, w którym przysługuje nam prawo do odstąpienia. Jest ona również gwarantowana przez ustawę o kredycie konsumenckim, ale nie musi zostać wyrażona w specjalnym trybie. Często wystarczy po prostu wysłać należne pieniądze, choć oczywiście lepiej wcześniej skontaktować się z pożyczkodawcą.

Spłacona przed terminem chwilówka to również chwilówka tańsza. W zależności od momentu, w którym chwilówka zostanie oddana, pożyczkodawca obniży wysokość kosztów całkowitych proporcjonalnie do okresu użytkowania chwilówki. W tym przypadku może jednak naliczyć zarówno prowizję, jak i odsetki.

Przyznano mi chwilówkę – czy mogę zrezygnować?

Jeśli wniosek o chwilówkę został już wysłany, przeanalizowany, a decyzja pożyczkowa była pozytywna – również możemy zrezygnować z chwilówki. Wystarczającym krokiem jest po prostu niedopełnienie koniecznych formalności. W niektórych przypadkach możliwe będzie po prostu ostateczne niezaakceptowanie warunków umowy.

Niekiedy weryfikacja swojej tożsamości następuje nie w trakcie wnioskowania, a tuż po tym, jak chwilówka zostanie nam przyznana. Wysłanie przelewu weryfikacyjnego jest wtedy równoznaczne z ostateczną akceptacją chwilówki i podpisaniem umowy. Jeżeli chcemy z tej chwilówki zrezygnować, to niedopełnienie tego obowiązku spowoduje jej automatyczne anulowanie. Chwilówka po prostu nie dojdzie do skutku i nie wywoła żadnych skutków prawnych. Pamiętajmy, że nikt nie może zmusić nas do zaciągnięcia chwilówki, niezależnie od tego, na jakim etapie procesu jej zaciągania byśmy się nie znajdowali.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim doświadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno stąpa po ziemi, ceniąc sobie rzetelność informacji. Robię to, co lubię i sprawia mi przyjemność — piszę dla swoich Czytelników. Stale się rozwijam, zdobywając nowe umiejętności oraz poszerzając swoje horyzonty. W wolnym czasie najchętniej siadam na rower i podążam przed siebie lub uciekam na łono natury, oddając się górskim wędrówkom.