1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Eksmisja z mieszkania za długi pożyczkowe? Czy to możliwe?

Eksmisja z mieszkania za długi pożyczkowe? Czy to możliwe?

Eksmisja z mieszkania za długi pożyczkowe? Czy to możliwe?

Nie wszyscy, w momencie zaciągania pożyczki pozabankowej, zdają sobie sprawę z tego, że jej niespłacanie może przynieść nawet tak poważne konsekwencje, jak eksmisja z mieszkania, zwłaszcza własnościowego. Nagromadzenie pożyczek, a następnie długów, może do tego skutecznie doprowadzić. Komornik ma bowiem pełne prawo zająć mieszkanie na poczet długów. Kiedy dochodzi do takiej sytuacji i co powinien wtedy zrobić dłużnik?

Kiedy komornik zajmuje mieszkanie dłużnika?

Za długi odpowiada się całym majątkiem osobistym. Komornik może więc zająć:

• środki zgromadzone na osobistym koncie bankowym dłużnika, pozostawiając kwotę wynoszącą 75% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia;
• maksymalnie 50% wynagrodzenia, pod warunkiem, że jego pozostała część nie jest mniejsza niż minimalna krajowa;
• ruchomości pozostające we władaniu dłużnika, przy czym nie musi to być jego własność;
• nieruchomości należące do dłużnika.

Zajęcie nieruchomości jest ostatecznością i następuje zwykle w momencie, gdy dłużnik nie posiada żadnych oszczędności, nie pracuje i nie ma przedmiotów wartościowych lub ma takie, których licytacja nie przyniosłaby żadnych korzyści. Prawo zobowiązuje też komorników do egzekucji proporcjonalnej do wysokości długu, więc mały dług powinien być zaspokojony w pierwszej kolejności ruchomościami i zajęciem środków pieniężnych w odpowiadającej wysokości. Dlatego też zajęcie nieruchomości będzie ostatnim krokiem egzekucyjnym, tym bardziej że długi pożyczkowe musiałyby być w takiej sytuacji bardzo wysokie, co może mieć miejsce w przypadku nagromadzenia się chwilówek lub innych produktów pozabankowych i wielomiesięcznego unikania ich spłaty. Pamiętajmy, że przeterminowanie się pożyczki to nie tylko odsetki, które wynosząc 14% w skali roku, nie skumulują się do wysokiej kwoty. Dużo więcej kosztów wyniknie z nieudanych negocjacji (lub ich całkowitego braku) z firmą windykacyjną.

Dłużnik nie jest pozbawiony praw

Eksmisja nie następuje automatycznie po zajęciu mieszkania przez komornika. Nakaz może wydać wyłącznie sąd, zaś dłużnik musi być bezwarunkowo poinformowany o toczącym się w tej sprawie postępowaniu i ma 14 dni na odpowiedź na pozew eksmisyjny.

Nie może też mieć miejsca sytuacja, w której, mówiąc kolokwialnie, dłużnik zostanie wyrzucony na bruk. Nawet w sytuacji, gdy nie przysługuje mu prawo do lokalu zastępczego lub socjalnego, komornik musi wstrzymać się z eksmisją do czasu, gdy takie prawo nabędzie lub znajdzie inne miejsce do zamieszkania. Mówiąc prościej – aby eksmisja doszła do skutku, lokatorzy zajmowanego mieszkania muszą mieć się dokąd wyprowadzić.

Nie można jednak tej sytuacji nadużywać. Komornik może bowiem zwrócić się z wnioskiem do gminy o przyznanie dłużnikowi lokalu tymczasowego. Jeżeli zaś lokal zastępczy nie znajdzie się w ciągu sześciu kolejnych miesięcy, lokatorów mieszkania można przenieść do noclegowni lub innej organizacji posiadającej miejsca noclegowe znajdującej się w tej samej gminie. Prawo jednak chroni osoby znajdujące się w takiej sytuacji i stoi na stanowisku, że eksmisji nie można dokonywać w okresie ochronnym, tj. od 1 listopada do 31 marca. Ponadto, ochronie podlegają także niektóre grupy osób. Są to małoletni, kobiety ciężarne, osoby niepełnosprawne i obłożnie chore, a także osoby bezrobotne oraz emeryci i renciści pobierający świadczenia społeczne. Takim osobom bezwzględnie musi być przyznany lokal socjalny i dopóki tak się nie stanie, nie będzie można dokonać eksmisji, nawet poza okresem ochronnym.

Kiedy eksmisja rzeczywiście dochodzi do skutku?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, gdy wszystko zależy od miejsca zamieszkania dłużnika i warunków socjalnych zapewnianych przez gminę. Już od wielu lat w całej Polsce pojawia się problem z brakiem dostępu do mieszkań komunalnych, jednak w dość nierównym stopniu dotyka to jednostki terytorialne, bez względu na rozmiar gminy. Podobne problemy mogą dotyczyć również noclegowni, które często, zwłaszcza w większych miastach mogą być przepełnione. Nierzadko gmina wprawdzie posiada mieszkania socjalne, ale niespełniające wymogów sanitarnych. Aby lokal mógł zostać zamieszkany, musi:

• mieć dostęp do bieżącej wody oraz wyposażenia sanitarnego;
• posiadać wyposażenie umożliwiające przyrządzanie posiłków;
• być wielkości zapewniającej przynajmniej 5 metrów kwadratowych na jedną osobę;
• być miejscem niezawilgoconym i mającym dostęp do światła naturalnego;
• posiadać infrastrukturę elektryczną;
• posiadać ogrzewanie indywidualne lub centralne.

Jakkolwiek, w bogatszych i mniejszych gminach, lokale socjalne nie są tak trudno dostępne i miesiącami mogą stać puste. Eksmisja może więc niekiedy ciągnąć się latami, a niekiedy przebiec błyskawicznie, jeśli zajdą ku temu dogodne warunki.

Działaj, zanim zacznie działać komornik

Choć komornik nie działa według własnego uznania, a w granicach wyznaczonych mu przez prawo, można być pewnym, że zrobi wszystko, by jak najszybciej i jak najmniejszym nakładem sił odzyskać dług. Wiele spraw przypadających na jednego komornika sprawia, że przebieg egzekucji może być naprawdę błyskawiczny. Z tego powodu tak ważne jest polubowne rozwiązanie sporu z wierzycielem, bez uciekania się do środków sądowych. Wyciągnięcie do niego ręki i wykazanie dobrej woli podpartej działaniem jest do tego pierwszym krokiem. Najczęściej wierzycielowi także zależy na tym, by uniknąć ciągnącego się miesiącami postępowania i jeśli pojawi się szansa na systematyczne spłacanie długu, prawdopodobnie z tego skorzysta.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim doświadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno stąpa po ziemi, ceniąc sobie rzetelność informacji. Robię to, co lubię i sprawia mi przyjemność — piszę dla swoich Czytelników. Stale się rozwijam, zdobywając nowe umiejętności oraz poszerzając swoje horyzonty. W wolnym czasie najchętniej siadam na rower i podążam przed siebie lub uciekam na łono natury, oddając się górskim wędrówkom.