1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Ile może zabrać komornik z pensji, gdy nie spłacimy chwilówki?

Ile może zabrać komornik z pensji, gdy nie spłacimy chwilówki?

złotówki

Bardzo łatwo jest dostać pożyczkę online, ciężej niestety jest ją spłacić. Niestety wiele osób zamiast próbować porozumieć się z pożyczkodawcą, udaje że problem nie istnieje. Często czeka się na opóźniony przelew lub inny przypływ gotówki.

Gdy upłynie termin spłaty, to wtedy instytucja pożyczkowa zaczyna naliczać odsetki karne. Do tego zaczynają dochodzić opłaty za monity. W końcu pożyczkodawca wyczerpuje dostępne prawem środki nacisku i oddaje dług do egzekucji komorniczej.

Niespłacona pożyczka – co zrobić?

Najpierw zajmijmy się tym, co zrobić, gdy nie możemy spłacić swojego zobowiązania. Zawsze pierwszym krokiem, jaki w takim wypadku powinien nastąpić, jest kontakt z instytucją pożyczkową w celu zgłoszenia problemu i ustalenia ewentualnego planu działania. Dzięki temu możemy uniknąć dodatkowych kosztów w postaci odsetek karnych, i dodatkowo wierzyciel widzi wówczas, że nie mamy złych intencji.

Jeśli będziemy unikać kontaktu i liczyć na jakieś cudowne rozwiązanie, to możemy stać się dla instytucji pożyczkowej niewiarygodnymi osobami. Skoro dorosła osoba, która świadomie wzięła na siebie zobowiązanie, nie reaguje na przypomnienia, nie odbiera telefonów, to nie ma sensu proponowanie jej dodatkowych rozwiązań. Ze strony pożyczkodawcy nie warto tracić na nią czasu – nieskuteczne monity będą jednak solidnym argumentem w sporze sądowym.

Monit pożyczki – jakie formy?

Pozostańmy jeszcze chwilę przy temacie ponagleń ze strony pożyczkodawcy. Jakie mogą one przybrać formy i czy są one płatne? Przedstawimy je w takiej kolejności, w jakiej są najczęściej wykorzystywane przez instytucje pożyczkowe, czyli:

 • email i SMS – ponaglenia wysyłane są jako wiadomości elektroniczne, ich koszt może sięgać od kilku do kilkunastu złotych, z góry uznaje się również, że zostały doręczone do odbiorcy.
 • rozmowa telefoniczna – wykonywana przez wewnętrzny dział windykacji, ma na celu przypomnienie o zaległości i ewentualnie dopytanie o powód zwłoki, również uznawana za skuteczną, nawet gdy nie odbierzemy połączenia. Opłata za nią wynosi od kilku do kilkudziesięciu złotych.
 • list tradycyjny – wysyłany za pośrednictwem Poczty Polskiej, często z opcja potwierdzenia odbioru. Jego koszt to od około kilkunastu do kilkudziesięciu złotych.
 • wizyta terenowa – raczej rzadko jest stosowana przez instytucje pożyczkowe działające w internecie, jest najdroższą formą monitów (do kilkuset złotych), pozwala pracownikowi działu windykacji określić na miejscu sytuację pożyczkobiorcy.

Bardzo często zadawanym pytaniem jest to, dlaczego monit uznawany jest za skuteczny, nawet gdy nie trafił on do adresata. Po prostu po stronie pożyczkodawcy jest obowiązek podawanie prawdziwych informacji, a w razie zmiany adresu do korespondencji, numeru telefonu lub skrzynki email aktualizacja tych danych. Racja zatem będzie po stronie pożyczkodawcy, o ile ten nie pomyli danych na skutek własnego błędu, a w formularzu zgłoszeniowym były podane poprawne informacje.

Egzekucja komornicza – kiedy jest możliwa?

Interwencja komornika jest możliwa dopiero wówczas, gdy wierzyciel uzyska sądowy tytuł wykonawczy egzekucji należności. To znaczy musi najpierw wyczerpać polubowne środki na rozwiązanie sprawy, by oddać ją do rozpatrzenia przez sąd.

Wniosek o wydanie tytułu wykonawczego najczęściej składa się do e-sądu. Rozpatruje on sprawę w ciągu 24 godzin, najczęściej z pozytywnym skutkiem dla wnioskodawcy. Jeśli nie zgadzają się jakieś istotne dane, to osoba zainteresowana może wystosować pismo odwoławcze i dołączyć prośbę o skierowanie sprawy do rozpatrzenia we właściwym sądzie rejonowym. Sprawa wkracza wtedy w standardowy bieg i możemy przedstawić swoje argumenty składowi orzekającemu.

Tytuł wykonawczy jest przekazywany do komornika i ten na podstawie tego dokumentu może zacząć egzekucję długu. Odbywa się ona najczęściej następującymi ścieżkami:

 • zajęcie wynagrodzenia,
 • zajęcie środków na rachunku rozliczeniowym,
 • zajęcie mienia.

Kwota wolna od zajęcia – wynagrodzenie za pracę

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na odzyskanie zaległych chwilówek jest zajęcie pensji. Dodatkowo takie działanie wymaga kontaktu komornika z pracodawcą dłużnika, więc często wchodzi w grę uczucie zawstydzenia i chętniejsza współpraca w spłacie zobowiązania w celu uniknięcia tego kroku.

Gdy pracujemy na etacie, to komornik jest zobowiązany do pozostawienia nam środków niezbędnych do przeżycia. Kwota wolna od zajęcia wynosi 75% najniższego krajowego wynagrodzenia za pracę. Komornik może zatem zająć wszystko powyżej tej kwoty.

Inaczej jest, gdy wypłata jest wypłacana na podstawie umów cywilnoprawnych i umów o dzieło. Osób zarabiających w ten sposób prawo nie chroni w żaden sposób – komornik może zająć całą zarobioną przez nas kwotę.

Niespłacona pożyczka – co jeszcze może zająć komornik?

Czasem jednak nie udaje odzyskać zaległych pieniędzy zajmując wypłaty, ponieważ dłużnicy nie pracują lub przechodzą do szarej strefy. Wtedy stosowane są inne środki egzekwowania należności.

Komornik może również zająć środki na rachunku rozliczeniowym dłużnika. Zajęciu nie podlega kwota w wysokości 75% najniższej krajowej wypłaty za pracę, natomiast wszystko, co jest powyżej już tak. Limit jest co miesiąc odnawiany, zatem dłużnikowi pozostają środki na podstawowe wydatki (opłatę rachunków, zakup żywności).

Zajęte może zostać mienie dłużnika, zarówno ruchome, jak i nieruchome, do tego dochodzą też inne dobra. Mienie nieruchome, to nieruchomości (działka, dom, mieszkanie, lokal komercyjny). Natomiast do mienia ruchomego należą samochody, sprzęt RTV i AGD, luksusowe wyposażenie domu. Innymi dobrami zajętymi przez egzekutora długu mogą być udziały w spółkach, wierzytelności (dzierżawa i inne należności).

Warto natomiast wiedzieć, czego komornik nie może zabrać dłużnikowi: będą to zapasy żywności, sprzęty w domu niezbędne, odzież osobista, pościel, sprzęt medyczny lub leki. Nie może zostać również zabrany zapas opału (miesięczny), ani narzędzia niezbędne do wykonywania pracy.

Przekroczenie uprawnień komornika, nieprawidłowości – gdzie uzyskać pomoc?

Wszelkie skargi na działanie komorników powinny być składane we właściwych sądach rejonowych. Ponieważ taki dokument powinien spełniać pewne wymagania formalne (np. logiczne i spójne uzasadnienie tego wniosku), powinno się go skonsultować z osobą posiadającą wiedzę z zakresu prawa.

Dlatego gdy mamy wątpliwości, co do działań podjętych przez komornika to najlepiej skontaktować się z adwokatem lub radcą prawnym. Nadzór nad pracą komorników pełni również Krajowa Rada Komornicza, choć raczej rzadziej interweniuje ona na skargi indywidualne.

Porady prawne są udzielane również bezpłatnie, najczęściej są w Ośrodkach Opieki Społecznej lub przy urzędach miast i gmin. Bezpłatne poradnie prawne funkcjonują również przy wielu uczelniach wyższych. Warto przełamać barierę wstydu lub zweryfikować internetowe rewelacje – inaczej sąd może odrzucić skargę jako bezzasadną i będziemy wtedy pokrzywdzeni.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim doświadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno stąpa po ziemi, ceniąc sobie rzetelność informacji. Robię to, co lubię i sprawia mi przyjemność — piszę dla swoich Czytelników. Stale się rozwijam, zdobywając nowe umiejętności oraz poszerzając swoje horyzonty. W wolnym czasie najchętniej siadam na rower i podążam przed siebie lub uciekam na łono natury, oddając się górskim wędrówkom.