1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Jak dowiedzieć się, dlaczego odmówiono mi pożyczki?

Jak dowiedzieć się, dlaczego odmówiono mi pożyczki?

Jak dowiedzieć się, dlaczego odmówiono mi pożyczki?

Osoby wnioskujące o pożyczkę lub kredyt często odprawiane są z kwitkiem. Nie ma w tym nic dziwnego, w końcu zobowiązanie finansowe – zarówno to w banku, jak i firmie pozabankowej – jest dużą odpowiedzialnością, która spadnie na barki pożyczkobiorcy. Czasami trzeba więc przełknąć tę gorzką pigułkę i albo starać się o finansowanie u innego pożyczkodawcy, albo popracować nad swoją sytuacją finansową. Gorzej, jeśli kredyto- lub pożyczkodawca nie podał przyczyn odmowy udzielenia zobowiązania. Czy w takim wypadku mamy prawo dowiedzieć się, co bezpośrednio spowodowało tę odmowę i czy pożyczkodawca ma obowiązek udzielić odpowiedzi?

Co na ten temat mówi prawo?

To, w jakim wypadku musimy zostać poinformowani przez pożyczkodawcę o przyczynie odmowy udzielenia pożyczki, reguluje ustawa o kredycie konsumenckim z 2011 roku. Art. 10 tejże ustawy mówi, że „jeżeli kredytodawca odmówi konsumentowi udzielenia kredytu konsumenckiego na podstawie informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy, kredytodawca niezwłocznie przekazuje konsumentowi bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazuje bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano”.

Oznacza to nie mniej, nie więcej, że obowiązek poinformowania wnioskującego o przyczynie negatywnej decyzji pożyczkowej leży po stronie pożyczkodawcy tylko wtedy, jeśli odmowa została spowodowana negatywną weryfikacją w rejestrze Biura Informacji Kredytowej lub w Biurach Informacji Gospodarczej, czyli w Krajowym Rejestrze Długów, Rejestrze Dłużników ERIF, BIG Infomonitor oraz rzadziej Krajowym Biurze Informacji Gospodarczej. W takim wypadku pożyczkodawca musi podać, jaki był wynik tych poszukiwań (np. długi lub spore zaległości w spłacie poprzednich zobowiązań finansowych) i w której z tych baz znaleziono informacje, które wywołały negatywną decyzję pożyczkową.

Co ciekawe, ustawa o kredycie konsumenckim pozwala również na to, by pożyczkodawca sprawdził wnioskującego w swojej wewnętrznej bazie danych lub w bazie danych stworzonej specjalnie na użytek firm pozabankowych. Może to być np. platforma GetScore lub baza EUCB, w których pożyczkodawca zobaczy przede wszystkim to, ile pożyczek zostało już zaciągniętych na to nazwisko, ile razy został odrzucony wniosek, czy kiedykolwiek zdarzały się opóźnienia w spłatach etc. Także wtedy konieczne jest jednak poinformowanie klienta o wynikach takiej weryfikacji.

Konieczność podania takich informacji wynika z tego, by zapewnić pożyczkobiorcy możliwość skorygowania ewentualnych błędów w rejestrach lub usunięcia wpisów przedawnionych, które nie powinny się już pojawiać. O tym, jak usunąć wpisy w BIK pisaliśmy już w artykule Jak usunąć błędne wpisy w BIK?.

Niewystarczająca zdolność kredytowa nie zawsze jawna

Jeśli bank lub firma pożyczkowa uzna, że wnioskujący nie ma odpowiedniej zdolności kredytowej, by mógł spokojnie i bez przeszkód spłacić pożyczkę, może mu odmówić i wcale nie musi informować o tym pożyczkobiorcy. Może pozostawić swoją decyzję bez wyjaśnienia. Nie oznacza to, że jest to informacja ściśle tajna i nie może być podana do wiadomości. Wnioskujący, który zwróci się z tym pytaniem do pożyczkodawcy, bardzo często otrzyma odpowiedź. Będzie ona jednak lakoniczna i zwykle ograniczy się do krótkiego zdania „brak zdolności kredytowej”.

Gdy staramy się o chwilówkę lub inną pożyczkę pozabankową, przyczyną braku zdolności kredytowej może być:

 • zbyt niskie zarobki w stosunku do wysokości pożyczki;
 • brak dochodów;
 • zbyt krótki okres spłaty, który sprawia, że jedna rata pożyczki jest zbyt wysoka dla miesięcznego budżetu.

Czynnikami warunkującymi odmowę udzielenia kredytu w banku mogą być już bardziej skomplikowane rzeczy, jako że i większe są wymagania stawiane przyszłym pożyczkobiorcom. Restrykcje wprowadzane przez banki mogą skłaniać do myślenia, że odmowa udzielenia pożyczki z powodu nieodpowiednio wysokiej zdolności kredytowej może być, oprócz wskazanych powyżej, spowodowana:

 • brakiem stabilnego zatrudnienia;
 • umową na czas określony;
 • zatrudnieniem na postawie umowy-zlecenie lub umowy o dzieło;
 • krótkim stażem pracy – mniej niż 3 miesiące, jeśli jesteśmy zatrudnieni i mniej niż 12 miesięcy, jeśli prowadzimy działalność gospodarczą;
 • nieodpowiedni profil kredytobiorcy (np. nieposiadanie własnego mieszkania, samochodu, zamieszkanie w wynajętym mieszkaniu, duża liczba osób na utrzymaniu).

Wymienione okoliczności są najczęstszymi i najbardziej logicznymi wyjaśnieniami odmowy udzielenia pożyczki. Zwykle jednak nie zostaną tak szczegółowo ujawnione. Każda instytucja finansowa, nawet ta pozabankowa, ma bowiem swój własny algorytm wyliczania tej zdolności i, niestety, nie jest on jawny. Dzieje się tak głównie dlatego, że opracowanie takiego algorytmu, który byłby efektywny, przynosił zyski tej instytucji i potrafił dobrze określić ryzyko pożyczenia pieniędzy, jest bardzo czasochłonne i drogie, tym bardziej że model scoringowy opiera się na wielu zmiennych, nie tylko zarobkach i rodzaju zatrudnienia. Dlatego też nie liczmy na to, że dowiemy się szczegółów, których nie zna nawet pracownik firmy pożyczkowej lub banku.

Inne informacje łatwiejsze do zdobycia

Nierzadko wniosek pożyczkowy odrzucany jest z powodu błędów formalnych lub niedopełnienia pewnych formalności ze strony pożyczkobiorcy. Choć zwykle pożyczkodawca nie poinformuje o tym, jaka była przyczyna odmowy, to po skontaktowaniu się z nim, z pewnością otrzymamy pożądaną przez nas odpowiedź. Możemy się wtedy dowiedzieć, że powodem nieotrzymania pożyczki był:

 • nieodpowiedni wiek;
 • błędnie wypełniony wniosek;
 • błędnie wykonana weryfikacja tożsamości;
 • nieprawidłowy numer konta bankowego podany we wniosku;
 • utrata daty ważności dowodu osobistego (niektóre formy wniosków automatycznie weryfikują i od razu informują wnioskującego o tym fakcie).

Dla pożyczkodawcy nie jest to informacja tajna. Wręcz przeciwnie – jemu również zależy na tym, by pożyczkobiorca w końcu zaciągnął pożyczkę, zwłaszcza jeśli ma odpowiednią zdolność kredytową, a powodem odmowy był tylko mały błąd. Czasami nie warto rezygnować z pożyczki, a po prostu dopytać.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim doświadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno stąpa po ziemi, ceniąc sobie rzetelność informacji. Robię to, co lubię i sprawia mi przyjemność — piszę dla swoich Czytelników. Stale się rozwijam, zdobywając nowe umiejętności oraz poszerzając swoje horyzonty. W wolnym czasie najchętniej siadam na rower i podążam przed siebie lub uciekam na łono natury, oddając się górskim wędrówkom.