1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Jak poprawnie wypełnić wniosek o chwilówkę online?

Jak poprawnie wypełnić wniosek o chwilówkę online?

jak wypełnić wniosek

Bardzo często, gdy ma się do czynienia z chwilówką online, zachwalane są jej największe atrybuty: szybkość, przejrzystość i prostota. Ta ostatnia cecha rozpoznawcza przypisywana jest przede wszystkim krótkiemu i nieskomplikowanemu wnioskowi pożyczkowemu. Według zapewnień pożyczkodawców, w większej części uzupełniany jest danymi spisanymi z dowodu osobistego. Chwilówki online rzeczywiście najczęściej wiążą się z prostym i intuicyjnym wnioskiem, ale warto przyłożyć się do jego wypełnienia. Niepoprawne dane mogą bowiem poskutkować odrzuceniem wniosku i nieprzyznaniem chwilówki.

Zanim przystąpimy do wniosku o chwilówkę online

Jednym z najważniejszych dokumentów związanych z chwilówkami online jest dowód osobisty i należy mieć go na podorędziu, ale nade wszystko – sprawdzić jego datę ważności. Przeterminowany spowoduje natychmiastowe odrzucenie wniosku. Zakładamy, że telefon komórkowy i adres e-mail jest dziś w posiadaniu niemalże każdego, ale warto pamiętać, że potrzebny jest e-mail, z którego korzystamy i do którego możemy się w każdej chwili zalogować. Warto też nie przepisywać ich z pamięci – nawet drobne literówki mogą być przeszkodą w otrzymaniu chwilówki online.

Przed złożeniem wniosku konieczne będzie założenie osobistego profilu klienta na stronie internetowej pożyczkodawcy. W większości przypadków wniosek o chwilówkę online składa się właśnie z poziomu swojego profilu, tak aby mogła zostać zapisana cała dokumentacja chwilówki, również umowa lub harmonogram spłaty. Dzięki temu kolejne chwilówki online będą jeszcze prostsze i szybsze.

Aby poprawnie zarejestrować swoje konto klienta, najczęściej konieczne będzie podanie wyłącznie imienia i nazwiska, a także numeru telefonu i adresu e-mail. Niektóre formularze rejestracyjne są bardziej rozbudowane i wymagają również numeru dowodu osobistego i PESEL-u.

Jakie dane trzeba podać we wniosku o chwilówkę online?

Zgodnie z zapewnieniami pożyczkodawców wniosek jest bardzo prosty. Aby z powodzeniem zaciągnąć chwilówkę online, należy wypełnić kilka modułów dotyczących: danych personalnych, adresu, informacji dochodowych, danych bankowych i czasami pojawiającego się modułu z informacjami dodatkowymi. Zaciągnięcie chwilówki online będzie możliwe, jeśli jesteśmy w stanie podać następujące informacje:

Dane osobowe: imię i nazwisko, numer i seria dowodu osobistego, PESEL, imiona rodziców (pojawiają się tylko w części wniosków).

Adres: zarówno zamieszkania, jak i zameldowania; czasami we wnioskach o chwilówkę online pojawiają się także inne informacje, takie jak typ zamieszkiwanego lokalu, tytuł prawny do niego (np. własność lub wynajem), niekiedy okres zamieszkania pod ostatnim adresem.

Zdolność kredytowa: wysokość miesięcznych dochodów, status zatrudnienia (np. na umowę o pracę lub samozatrudnienie); inne osiągane dochody, wysokość miesięcznych zobowiązań, aktualnie spłacane kredyty lub chwilówki; miejsce pracy.

Dane bankowe: bank właściwy, numer rachunku (nie zawsze trzeba wpisywać te informacje, bo w większości zostaną potwierdzone przez przelew weryfikacyjny lub aplikację do weryfikacji błyskawicznej).

Informacje dodatkowe: wykształcenie, stan cywilny, liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, cel zaciągania chwilówki online.

Jak dobrze wypełnić wniosek?

Najlepszą odpowiedzią na to pytanie jest: prawdziwie i uważnie. Co to oznacza? Chwilówka online nie zostanie przyznana osobie, która skłamie we wniosku pożyczkowym. Wbrew pozorom pożyczkodawcy dobrze weryfikują poprawność danych w nim zawartych. System weryfikacji jest zautomatyzowany, ale to tylko podnosi wiarygodność ustaleń. Jeśli chodzi o chwilówki online, to najbardziej kuszącymi kłamstwami będą zawyżenie dochodów lub podanie nieprawdziwych informacji odnośnie do swojego zatrudnienia (jeśli np. jest się bezrobotnym) oraz użycie nieaktualnego dowodu osobistego. Pamiętajmy też, że trzeba podawać zawsze aktualne dane, a gdy się zmienią w trakcie spłacania chwilówki online, niezwłocznie powiadomić o tym pożyczkodawcę.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim doświadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno stąpa po ziemi, ceniąc sobie rzetelność informacji. Robię to, co lubię i sprawia mi przyjemność — piszę dla swoich Czytelników. Stale się rozwijam, zdobywając nowe umiejętności oraz poszerzając swoje horyzonty. W wolnym czasie najchętniej siadam na rower i podążam przed siebie lub uciekam na łono natury, oddając się górskim wędrówkom.