1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Jak usunąć błędne wpisy w BIK?

Jak usunąć błędne wpisy w BIK?

Jak usunąć błędne wpisy w BIK?

Pożyczki bez BIK cieszą się sporą popularnością – w końcu bardzo często na przeszkodzie do zaciągnięcia zobowiązania stoi zła historia kredytowa. Właściwie wyklucza ona możliwość uzyskania kredytu w banku, a i duża część pozabankowych firm pożyczkowych niezbyt przychylnie patrzy na negatywne wpisy w rejestrze Biura Informacji Kredytowej. Z tego powodu równie dużą popularnością cieszą się usługi tzw. czyszczenia BIK. Niestety, nie są one zbyt skuteczne, chyba że dotyczą wpisów błędnych, które powinny zostać usunięte lub nigdy nie powinny się w tej bazie znaleźć.

Historię kredytową można modyfikować tylko w kilku przypadkach

Wpisy w BIK podlegają modyfikacji lub usunięciu tylko w przypadkach, gdy zawarte w tej bazie informacje są nieprawdziwe, lub gdy dotyczą informacji, na które kredyto- lub pożyczkobiorca musi wyrazić zgodę. Ta druga sytuacja ma zastosowanie tylko do klientów, którzy spłacili już zaciągnięte zobowiązanie, a w trakcie spłaty nie wystąpiły żadne opóźnienia. Sumienny pożyczkobiorca ma możliwość, by wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych i żądać usunięcia takiej informacji z rejestru. Nie ma jednak prawa zwrócić się bezpośrednio do BIK, a może to uczynić wyłącznie za pośrednictwem podmiotu, który udzielił mu finansowania. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych oznacza też automatyczny brak zgody na przekazywanie tych danych do BIK.

Takie działanie jest jednak niepolecane. Usunięcie pozytywnych informacji z BIK będzie wtedy skutkować obniżeniem scoringu i zmniejszeniem wiarygodności kredytowej. Nie ma sensu pozbawiania się wizerunku rzetelnego i sumiennego klienta – dobry wynik w BIK może stanowić dobra kartę przetargową w negocjacjach z bankami.

Nierzetelni pożyczkobiorcy nie mają wyboru

Nie ma realnej szansy na to, by z BIK wykreślić informacje negatywne, czyli takie dotyczące opóźnień w spłacie powyżej 60 dni. Takie dane mogą być przetwarzane bez zgody klienta nawet przez 5 lat i jest to jasno określone w ustawie prawo bankowe (art.105 ust.3). Dlatego też nie należy dać się nabierać na oferty wielu chętnie ogłaszających się w Internecie firm oferujących „czyszczenie BIK”.

Błędy w BIK podlegają korekcie

Błędy informacyjne zdarzają się wszędzie, nawet w rejestrze BIK. Takie uchybienia nie tylko można, ale i trzeba korygować. Pozostawienie negatywnych informacji samym sobie może w przyszłości skutkować odmową udzielenia kredytu lub pożyczki w momencie, w którym szybko potrzebna będzie dodatkowa gotówka.

Za dokonywanie wpisów odpowiedzialne są banki i inne instytucje współpracujące z BIK (w tym SKOKi oraz pozabankowe firmy pożyczkowe). Odpowiadają także za poprawność przekazanych danych. Dlatego też to do instytucji udzielającej finansowania należy się zgłosić, jeśli zauważy się błąd w rejestrze.

Skorygowanie błędu w BIK jest darmowe, można je zgłosić w każdej chwili, a bank lub inna instytucja nie ma możliwości odmowy poprawienia informacji. Taką prośbę należy jednak skierować w formie reklamacji, najlepiej na piśmie, choć dopuszczalna jest również reklamacja ustna. Instytucja odpowiedzialna za wpis ma 30 dni na rozparzenie reklamacji, a tylko w szczególnych okolicznościach może przedłużyć ten okres do 60 dni. Jeśli tego nie zrobi lub wykazuje nadmierną opieszałość, klient ma prawo udać się do rzecznika UOKiK. Skończy się to nie tylko natychmiastowym wykonaniem żądań klienta, ale często także nałożeniem kary finansowej na instytucję wzbraniającą się przed dokonaniem korekty. Jeśli to nie poskutkuje, klient może również zwrócić się do Rzecznika Finansowego, ale tylko wtedy, gdy wyczerpał już wszystkie środki reklamacyjne.

Sprawdź swoją historię w BIK

Częstym przypadkiem jest to, że pożyczkobiorca nie ma pojęcia o tym, iż informacje na jego temat zawarte w BIK są nieprawdziwe. Instytucje pożyczkowe współpracujące z BIK nie mają bowiem obowiązku informować klienta o tym, jaki wpis uczyniły – wystarczy, że posiadają zgodę klienta na przekazywanie danych osobowych do tego rejestru. Dlatego lepiej monitorować swoją sytuację na bieżąco. W tym celu najlepiej założyć konto w serwisie www.bik.pl i otrzymać możliwość dostępu do otrzymania raportu na temat swojej osoby. Nie tylko na bieżąco będziemy mogli zauważyć pomyłki we wpisach, ale też mieć pewność, że nikt inny nie podszył się pod nas i nie zaciągnął kredytu w naszym imieniu. Można również uruchomić płatną usługę Alert BIK, dzięki której otrzymamy SMS i e-mail za każdym razem, gdy w naszej sprawie do BIK wpłynie zapytanie kredytowe.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim doświadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno stąpa po ziemi, ceniąc sobie rzetelność informacji. Robię to, co lubię i sprawia mi przyjemność — piszę dla swoich Czytelników. Stale się rozwijam, zdobywając nowe umiejętności oraz poszerzając swoje horyzonty. W wolnym czasie najchętniej siadam na rower i podążam przed siebie lub uciekam na łono natury, oddając się górskim wędrówkom.