1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Jak wyegzekwować spłatę pożyczki od znajomego?

Jak wyegzekwować spłatę pożyczki od znajomego?

Jak wyegzekwować spłatę pożyczki od znajomego?

Stare przysłowie mówi „dobry zwyczaj, nie pożyczaj”. Drugie przypomina – „chcesz stracić przyjaciela, pożycz mu pieniądze”. Oba niestety bardzo często znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości. Większość ludzi czuje mniejszą presję spłaty, jeśli pożyczki nie udziela im bank lub instytucja pożyczkowa, a osoba prywatna. To zaś skutkuje tym, że osoba, która udzieliła pożyczki, niekiedy miesiącami musi upominać się o zwrot pieniędzy. Po jakie środki może wtedy sięgnąć i czy gwarantują jej one odzyskanie utraconych funduszy?

Pierwszy krok, czyli pisemne wezwanie do zapłaty

Zanim jeszcze zaczniemy oficjalną procedurę wyegzekwowania należności, dobrze zastanowić się, czy nie jest już na to za późno. Niestety, skrupuły wobec znajomych często prowadzą do tego, że o należność dopomina się nieoficjalnie i zbyt długo. Tymczasem, może dojść do przedawnienia – jest to 10 lat (w sejmie trwają prace nad skróceniem tego okresu do 6 lat), jeśli nie została określona data zwrotu pożyczki, lub 3 lata – jeśli umowa została zawarta na czas określony. Dopiero oficjalne zwrócenie się o zwrot pożyczki przerwie bieg przedawnienia.

Warto więc wysłać stosowne pismo do dłużnika, w którym wyraźnie będzie domagało się spłaty oraz wyznaczy się jej termin. Pismo takie należy wysłać listem poleconym, najlepiej z potwierdzeniem odbioru, choć nie jest to wymagane. Dobrze jest nie poprzestać na jednym takim upomnieniu, a w następnym zastosować nawet nazwę „przedsądowe wezwanie do zapłaty”. Choć nie wywołuje ono żadnych skutków prawnych, może podziałać mobilizująco na dłużnika.

Nakaz zapłaty w trybie upominawczym

Jeśli wezwanie do zapłaty nie przyniesie skutku, można zwrócić się do sądu rejonowego lub e-Sądu o wydanie nakazu zapłaty w trybie upominawczym. Wtedy nie będzie konieczności przeprowadzania rozprawy, a sąd wyda stosowny nakaz na posiedzeniu zamkniętym. Taki dokument nabędzie już mocy prawnej, ale jeśli w ciągu 14 dni od jego wydania dłużnik wniesie sprzeciw – konieczne będzie przeprowadzenie przewodu dowodowego w sądzie cywilnym właściwym dla miejsca zamieszkania wierzyciela.

Pozew cywilny – czasami smutna konieczność

Wniesienie wniosku do sądu cywilnego jest ostatecznością, ale w wielu przypadkach jedyną skuteczną możliwością wyegzekwowania długu od wymigującego się od spłaty znajomego. Skierowanie sprawy na drogę sądową będzie się niestety wiązać z początkowymi opłatami, które ponieść musi powód. Jeżeli sprawę wygra, a sąd uzna zasadność długu i wyda nakaz zapłaty, koszty postępowania zostaną jednak przeniesione na dłużnika. Obecnie opłaty sądowe wynoszą:

 • 30 złotych, jeśli wartość przedmiotu sporu jest nie większa niż 2000 złotych;
 • 100 złotych dla maksymalnej wartości należności 5000 złotych;
 • 2500 złotych, jeśli należność zawiera się w zakresie 5000-7500 złotych;
 • 300 złotych przy długu w granicach 7500-10 000 złotych;
 • 5% wartości należności, jeśli ta jest większa niż 10 000 złotych.

W sądzie trzeba będzie dowieść tego, że pożyczka rzeczywiście została udzielona, a dłużnik nie spłaca pożyczki – to nie na dłużniku, a właśnie na osobie wnoszącej o rozprawę cywilną ciąży taki obowiązek. Jeśli uda się to przed sądem udowodnić, powód, oprócz spłaty kwoty kapitałowej, może żądać również dokonania spłaty odsetek.

Dowody na udzielenie pożyczki na wagę złota

Zabezpieczenie spłaty pożyczki od znajomego jest rzeczą kluczową, niezależnie od tego, jak dobry jest to znajomy i jak bardzo mu się ufa. W każdym przypadku zalecane jest więc spisanie umowy pożyczki. Jest to opcja bezpłatna i dopuszczalna w każdej formie, jeśli tylko dzięki niej będzie możliwe zidentyfikowanie:

 • stron umowy, czyli osoby udzielającej pożyczki oraz odbiorcy pieniędzy;
 • kwoty pożyczki;
 • zasad spłaty pożyczki;
 • daty zawarcia umowy, daty wypłaty pieniędzy pożyczającemu oraz daty spłaty;
 • ewentualnych odsetek.

Oczywiście umowa nie jest jedynym sposobem zabezpieczenia spłaty. Dość często stosowane są również weksle czy przewłaszczenia – o ich zastosowaniu, a także o innych rodzajach zabezpieczeń można przeczytać w artykule „Pożyczasz komuś pieniądze? Zabezpiecz się przed brakiem spłaty”.

Dobrze pamiętać, że pożyczka prywatna nie musi zostać zawarta na czas określony. Można udzielić jej bezterminowo, ale jeśli chce się odzyskać pieniądze w takim przypadku, należy najpierw wystosować do osoby pożyczającej wypowiedzenie umowy pożyczki. Dłużnik będzie wtedy zobowiązany do zwrotu całej kwoty w ciągu 6 tygodni. Wypowiedzenie, jeśli takie miało miejsce, również powinno zostać przedstawione w sądzie.

Może dojść jednak do sytuacji, w której dłużnik przyzna, że co prawda podpisał umowę, ale do wypłaty pożyczki nigdy nie doszło. Jeśli chce się przed tym zabezpieczyć, warto kwotę pożyczki po prostu przelać na konto znajomego lub sporządzić oświadczenie o przekazaniu pieniędzy, podpisane zarówno przez pożyczkodawcę, jak i pożyczkobiorcę. Ten dowód również będzie niezbędny w postępowaniu sądowym. Wartościowe będzie również pokazanie, że już wielokrotnie i bezskutecznie dopominało się o spłatę pożyczki, a potwierdzeniem tego będą wezwania do zapłaty.

Sprzedaż długu się opłaca?

Jeżeli wziąć pod uwagę kwotę, jaką można uzyskać na takiej transakcji – nie jest to opcja całkiem opłacalna. Choć wierzyciel ma pełne prawo sprzedaży długu firmie windykacyjnej, zwykle tego nie robi, gdyż firma ta zapłaci mu tylko określony, dość niski procent wartości długu. Można jednak przemyśleć taką możliwość, jeśli nie chce się żmudnie dochodzić swojego w postępowaniu sądowym lub wierzycielowi zależy na czasie odzyskania pieniędzy. W takim przypadku trzeba jednak dobrze udokumentować fakt udzielenia pożyczki i wypłaty pieniędzy, gdyż żadna firma windykacyjna długu powstałego na podstawie umowy ustnej nie przyjmie.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim doświadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno stąpa po ziemi, ceniąc sobie rzetelność informacji. Robię to, co lubię i sprawia mi przyjemność — piszę dla swoich Czytelników. Stale się rozwijam, zdobywając nowe umiejętności oraz poszerzając swoje horyzonty. W wolnym czasie najchętniej siadam na rower i podążam przed siebie lub uciekam na łono natury, oddając się górskim wędrówkom.