1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Jakie są koszty chwilówek?

Jakie są koszty chwilówek?

złotówki

Szybkie pożyczki, czyli tzw. chwilówki kuszą nas łatwą dostępnością i często niestety tylko pozornie niskim kosztem. Dlatego też zanim zdecydujemy się na zaciągnięcie takiej formy zobowiązania finansowego powinniśmy szczegółowo zapoznać się ze wszystkimi potencjalnymi kosztami jakie mogą z niego wyniknąć.

Oprocentowanie

Pierwszym, najbardziej oczywistym kosztem związanym z zaciągnięciem chwilówki jest jej oprocentowanie, które zgodnie z obowiązującym w naszym kraju prawem nie może przekroczyć czterokrotności obowiązującej stopy lombardowej. Na dzień dzisiejszy jej wysokość to 2,5% co oznacza, że maksymalne dopuszczalne oprocentowanie chwilówki wynosi 10% w skali roku. Taka maksymalna wartość jest też stosowana w przypadku większości ofert dostępnych na rynku.

Prowizja

W związku z ustawowymi ograniczeniami wysokości oprocentowania chwilówkodawcy posługują się dodatkową opłatą pod postacią prowizji za udzielenie pożyczki. Tutaj sprawa jest nieco bardziej skomplikowana ponieważ każda z firm posługuje się własnym wzorem na jej wyliczenie. Wysokość prowizji może być wyrażana kwotowo lub procentowo i najczęściej jest ona uzależniona od kwoty, okresu spłaty oraz liczby ewentualnych rat.

Prolongata, czyli przedłużenie terminu spłaty

Koszt naszej chwilówki może dodatkowo wzrosnąć jeżeli zdecydujemy się na wydłużenie jej terminu spłaty. Taką możliwość oferuje jedynie część z chwilówkodawców i jest ona ograniczona przepisami prawa do jednego przedłużenia w ramach jednej umowy. Koszty przedłużenia podobnie jak w przypadku prowizji są bardzo zróżnicowane i uzależnione od danej oferty.

Opłaty dodatkowe

Poza standardowymi kosztami pod postacią prowizji i oprocentowania, możemy się natknąć również na dodatkowe koszty takie jak obowiązkowe ubezpieczenie spłaty zobowiązania, czy koszty dostarczenia gotówki do domu (występuje w przypadku chwilówek na telefon). Informacje o wszelkich dodatkowych opłatach powinny znajdować się w umowie, dlatego bardzo ważne jest to, aby bezwzględnie zapoznać się z nią przed jej podpisaniem.

Maksymalny koszt chwilówki

W celu zapewnienia większej ochrony konsumentów przed wysokimi kosztami chwilówek 11 marca 2016 roku weszły do życia nowe przepisy ograniczające ich maksymalny łączny koszt. Owe limity wynoszą 25% kwoty pożyczki oraz dodatkowo 30% za każdy rok trwania umowy. Reasumując maksymalny koszt chwilówki z terminem spłaty nie przekraczającym jednego roku wyniesie 55%.

Koszty nieterminowości

Opisane przez nas powyżej koszty dotyczą chwilówek spłacanych terminowo. Należy pamiętać o tym, że należności przeterminowane wiążą się z dodatkowymi kosztami , niestety przeważnie znacznie wyższymi. Dlatego pamiętajmy, aby regulować swoje zobowiązania terminowo, a przede wszystkim nie decydować się na obciążenia, przekraczające nasze realne możliwości finansowe.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim doświadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno stąpa po ziemi, ceniąc sobie rzetelność informacji. Robię to, co lubię i sprawia mi przyjemność — piszę dla swoich Czytelników. Stale się rozwijam, zdobywając nowe umiejętności oraz poszerzając swoje horyzonty. W wolnym czasie najchętniej siadam na rower i podążam przed siebie lub uciekam na łono natury, oddając się górskim wędrówkom.