1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Jakie wymogi musi spełnić firma w Polskim Związku Instytucji Pożyczkowych?

Jakie wymogi musi spełnić firma w Polskim Związku Instytucji Pożyczkowych?

Jakie wymogi musi spełnić firma w Polskim Związku Instytucji Pożyczkowych?

Potrzebujesz dodatkowych środków? Chcesz zaciągnąć chwilówkę? Aby zapewnić sobie maksymalne bezpieczeństwo i wyeliminować ryzyko oszustwa, wybierz sprawdzoną, wiarygodną firmę pożyczkową. Jak tego dokonać? Sprawdzając, czy wybrany przez Ciebie podmiot należy do Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych. Sprawdźmy, czym jest PZIP oraz jakie kryteria musi spełnić firma, która chce stać się jego członkiem.

Jednym z najważniejszych elementów na drodze do otrzymania szybkiej pożyczki pozabankowej jest wybór kompetentnego, sprawdzonego pożyczkodawcy. Skorzystanie z usług wiarygodnej, działającej zgodnie z prawem firmy jest gwarancją satysfakcji oraz wykonania usługi zgodnie z zapisami umowy. Pozwala także wyeliminować ryzyko nadużyć i oszustw, których niestety na rynku nie brakuje.

Pośpiech (nie)najlepszym doradcą

Wielu klientów, stojących w obliczu niepalowanych wydatków nie zastanawia się zbytnio, którą firmę pożyczkową wybrać. Sięgając do kieszeni „pierwszego lepszego” pożyczkodawcy chcą otrzymać pieniądze jak najszybciej. Bez formalności, dodatkowych dokumentów i zaświadczeń. Jak nietrudno zgadnąć, także w tym przypadku pośpiech nie jest najlepszym doradcą. Działanie na oślep skutecznie usypia czujność, zwiększając ryzyko nietrafionej decyzji. A ta może mieć wyjątkowo kosztowne i nieprzyjemne konsekwencje. Dobrym przykładem nieuczciwego działania mogą być tutaj zabiegi, realizowane przez serwis pożyczkowy Grumman. Z relacji naszych czytelników wynika, że pod przykrywką łączenia pożyczkobiorców z inwestorami firma wyłudza pieniądze. Obciążając klientów wysokimi opłatami, nie realizuje swoich obowiązków.

Kilka minut wystarczy

Dlaczego klienci firm pożyczkowych nie zadają sobie trudu, by sprawdzić wybranego pożyczkodawcę, zweryfikować jego kompetencje oraz upewnić się, że działa zgodnie z prawem?
Jedną z najczęstszych przyczyn takiego stanu rzeczy jest… brak wiedzy na temat tego, jak tego dokonać. Polacy zwyczajnie nie zdają sobie sprawy, jak rozpoznać niecne zamiary pożyczkodawców, do jakich rejestrów zajrzeć i jak ocenić ich rzetelność. Niestety, brak wiedzy i wyobraźni często kosztuje ich naprawdę sporo. Niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że aby ochronić własne interesy często wystarczy jedynie kilka minut.

Polski Związek Instytucji Pożyczkowych – sposób na szybkie „prześwietlenie” pożyczkodawcy

Jednym ze skutecznych sposobów zbadania kompetencji i uczciwości pożyczkodawcy jest sprawdzenie, czy jest on członkiem Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych.
Polski Związek Instytucji Pożyczkowych (dawniej Związek Firm Pożyczkowych) to organizacja, zrzeszająca największe podmioty, działające w branży pożyczek pozabankowych. Jej celem jest zmiana obrazu branży, zwiększenie zaufania do segmentu pozabankowych usług finansowych oraz promocja najwyższych standardów biznesowych i etycznych.
Najważniejsze filary, definiujące działalność PZIP to:
• wypracowanie mądrych regulacji legislacyjnych, poprzez reprezentowanie branży w debacie publicznej i kontaktach z decydentami;
• podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz standardów etycznych i biznesowych w firmach pożyczkowych oraz wsparcie w budowie systemu wymiany informacji o konsumentach;
• działania prokonsumenckie, zmierzające do budowania świadomości odpowiedzialnego korzystania z usług finansowych.

Funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych pełni obecnie Jarosław Ryba – absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, wydawca Magazynu „Promeritum”, Fundator i Członek Rady Fundacji Krakowskie Przedmieście. Prowadzi szkolenia i działalność doradczą w Investbankier Consulting. Oprócz Jarosława Ryby w zarządzie zasiadają również Adam Dąbrowski – Dyrektor Zarządzający spółki Lendon.pl oraz Rafał Gibczyński – prezes Zarządu w spółkach: SOLVEN Finance, FINTECH Solutions, BeSmart International GmbH.

Jak stać się członkiem PZIP?

Firma, która chce stać się członkiem PZIP musi :
• zaakceptować statut;
• uzyskać rekomendację przynajmniej dwóch dotychczasowych członków;
• przejść kilkustopniową weryfikację wewnętrzną stowarzyszenia, badającą min.: praktyki biznesowe w firmie, wzorce umów, udział reklamacji w ogóle oferowanych usług, opinie branżowe i konsumenckie o kandydacie oraz historię działalności pod kątem ewentualnych praktyk niedozwolonych.
Ostateczną decyzję o przyjęciu lub nie kandydata podejmują dotychczasowi członkowie, a zatwierdza ją zarząd. Warunkiem przyjęcia nowego członka jest jego jednomyślna uchwała.

Kryteria przyjęcia

Czy każdy pożyczkodawca może stać się członkiem Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych?
Jakie wymogi musi spełnić firma, która wnioskuje o członkostwo?

Aby pożyczkodawca został przyjęty do grona członków PZIP powinien:
• prowadzić działalność w branży pożyczkowej, z dominacją sprzedaży pożyczek przez internet;
• udzielać pożyczek wyłącznie ze środków własnych,;
• prowadzić działalność w formie spółki prawa handlowego;
• rygorystycznie przestrzegać zapisów ustawy o ochronie danych osobowych i przepisów wykonawczych;
• posiadać nienaganną opinię w środkach masowego przekazu;
• stosować poprawne metody obliczania wskaźnika RRSO zgodnie z metodologią rekomendowaną przez UOKiK;
• stosować jawność i czytelność wszystkich opłat dla konsumenta, poprzez podawanie ich na stronie w sposób dostępny przed podpisaniem umowy;
• stosować poprawną i zgodną z przepisami ocenę zdolności kredytowej przy wykorzystaniu danych z BIG-ów lub BIK;
• przestrzegać dobrych praktyk branży windykacyjnej w samodzielnej działalności upominawczej;
• kształtować ceny pożyczek i kosztów windykacji nieprzekraczające średniej rynkowej;
• realizować uczciwe i etyczne praktyki biznesowe;
• być wolny od wpisów na listę ostrzeżeń KNF (aktualnie oraz w przeszłości);
• być wolnym od kar nałożonych przez UOKiK za istotne naruszenia praw konsumenta lub powtarzających się kar za przewinienia mniejszej wagi;
• być wolny od powtarzających się zarzutów dot. oferty publikowanych na forach konsumenckich.

Dodatkowo, wśród członków zarządu firmy, członków rady nadzorczej lub kluczowego kierownictwa nie mogą znajdować się osoby skazane. Przeciwko spółce nie mogą toczyć się również jakiekolwiek postępowania prokuratorskie.

Wymogi w stosunku do członków

W toku prowadzonej działalności firma będąca członkiem Polskiego Związku Instytucji Pozabankowych musi spełniać zdecydowanie bardziej restrykcyjne wymogi niż te, wynikające z przepisów prawa. Należą do nich:
• regularne raportowanie danych;
• udzielanie pożyczek wyłącznie ze środków własnych;
• rzetelne badanie zdolności kredytowej klientów. Dzięki temu pożyczkodawcy promuję ideę odpowiedzialnego pożyczania, eliminując tym samym nadmierne zadłużenie;
• sprawdzanie danych pożyczkobiorcy w rejestrach Biura Informacji Kredytowej oraz Biur Informacji Gospodarczej. Taka postawa umożliwia pożyczkodawcom nie tylko zapobieganie nadmiernemu zadłużaniu, ale pozwala również precyzyjnie ocenić ich ryzyko;
• udostępnianie pożyczkobiorcom wzorów umów oraz czytelnych tabeli opłat. Dokumenty powinny znajdować się w widocznych miejscach na stronach internetowych. Powinny być również dostępne są przed złożeniem wniosku;
• udostępnianie pożyczkobiorcom precyzyjnych informacji o kosztach pożyczki;
• bezwzględny zakaz stosowania ukrytych opłat.;
• bezwzględny zakaz pobierania opłat za rozpatrzenie wniosku;
• bezwzględny zakaz udzielania kolejnej pożyczki przed spłatą bieżącej, co zabezpiecza przed spiralą długów;
• bezwzględny zakaz stosowania zabronionej reklamy ulotkowej;
• bezwzględny zakaz wprowadzania klientów w błąd w spotach reklamowych, emitowanych w radio i telewizji.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim doświadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno stąpa po ziemi, ceniąc sobie rzetelność informacji. Robię to, co lubię i sprawia mi przyjemność — piszę dla swoich Czytelników. Stale się rozwijam, zdobywając nowe umiejętności oraz poszerzając swoje horyzonty. W wolnym czasie najchętniej siadam na rower i podążam przed siebie lub uciekam na łono natury, oddając się górskim wędrówkom.