1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Kiedy gwarant nie musi spłacać pożyczki?

Kiedy gwarant nie musi spłacać pożyczki?

Kiedy gwarant nie musi spłacać pożyczki?

Pożyczki pozabankowe z poręczeniem są rzadkością. Zważywszy na relatywnie niskie wymagania firm pożyczkowych i ich dostępność również dla osób zadłużonych lub osób nieposiadających odpowiedniej zdolności kredytowej – pożyczki z żyrantem mijają się z celem. Mogą mieć jednak znaczenie, jeśli chodzi o wysokość pożyczanej kwoty – takich wysokich pożyczek udziela np. Rapida Money. Jakkolwiek, zarówno jeśli chodzi o pożyczki pozabankowe, jak i kredyty, liczba żyrantów systematycznie spada już od kilku lat. Trudno się temu dziwić, gdyż to ogromne obciążenie finansowe i psychiczne. Warto więc wiedzieć, na co decyduje się osoba, która zdecydowała się poręczyć pożyczkę.

Gwarant odpowiada za dług solidarnie

Co oznacza, że gwarant odpowiada solidarnie? W świetle prawa gwarant jest traktowany na równi z głównym pożyczkobiorcą. W momencie, gdy ten nie spłaca pożyczki, niezależnie od tego z jakich powodów to następuje, to właśnie poręczyciel zostanie pociągnięty do odpowiedzialności i uregulowania powstałych należności. Warto zaznaczyć, że umowa pożyczkowa z poręczeniem nie jest jedną umową, a dwoma. Pierwsza z nich przebiega na linii firma pożyczkowa – pożyczkobiorca, a druga na linii firma pożyczkowa – gwarant. Czyni to poręczyciela pełnoprawną stroną umowy, której w momencie podpisania zdecyduje się przestrzegać.

Na co musi zwrócić uwagę gwarant?

Podstawową kwestią jest oczywiście znajomość sytuacji finansowej pożyczkobiorcy. Musi sobie zdawać sprawę, że – szczególnie w przypadku pożyczki pozabankowej – potrzeba poręczenia oznacza zły stan budżetu osoby pożyczającej. Powinien więc przekalkulować to, na ile prawdopodobne jest to, że pożyczka zostanie spłacona i nie zawsze musi to wynikać ze złej woli pożyczkobiorcy.

Gwarant powinien również zwrócić uwagę na swoje finanse. Nie chodzi tutaj wyłącznie o możliwość spłaty poręczonej pożyczki, ale również o to, czy i jak poręczyciel będzie planował zaciągnąć kolejne zobowiązania, np. w formie kredytu hipotecznego lub pożyczki pozabankowej. Poręczenie jest bowiem traktowane jako zobowiązanie, a więc zmniejsza zdolność kredytową żyranta i obniża jego scoring w BIK. Takiego poręczenia nie da się anulować do czasu, aż pożyczka zostanie spłacona (może to natomiast być możliwe w banku), warto więc przemyśleć to wcześniej, jeszcze przed podpisaniem umowy. Jest to szczególnie ważne, gdyż nawet odstąpienie od umowy, będzie wymagać również zgody głównego pożyczkobiorcy – gwarant nie może tego dokonać samodzielnie.

Kiedy gwarant musi spłacić pożyczkę?

To naturalne, że gwarant przejmuje zobowiązanie, jeśli główny pożyczkobiorca nie może lub nie chce spłacić pożyczki – w końcu tego dotyczy umowa poręczenia. Ale znajdują się w niej zapisy, które wskazują również na inne sytuacje. Są to: ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez pożyczkobiorcę, jego śmierć (nie można wtedy odrzucić masy spadkowej) lub wyjazd za granicę. W tym ostatnim przypadku, decyzja dotycząca tego, kto będzie spłacał zobowiązanie, należy do firmy pożyczkowej. Nawet jeśli pożyczkobiorca przebywający za granicą pracuje tam i osiąga wysokie dochody, najczęściej firma rezygnuje z prób ściągnięcia długu z niego, gdyż jest to i długotrwałe i kosztowne. Wyegzekwowanie długu od poręczyciela jest po prostu łatwiejsze. W takich wypadkach komornik może zająć nieruchomości żyranta, zgromadzone dobra (samochód, sprzęt elektroniczny i AGD), część wynagrodzenia i oszczędności znajdujące się na jego koncie bankowym.

Kiedy żyrant może uchronić się od spłaty zobowiązania?

Pierwszym prawem gwaranta jest to, iż może on zaproponować, a nawet zażądać, by w przypadku gdy dojdzie do egzekucji komorniczej, w pierwszej kolejności zajmować majątek głównego dłużnika, a dopiero w momencie gdy ten nie będzie w stanie pokryć całości długu, żądać spłaty od żyranta. Może również zastrzec sobie, że ręczy za kredyt lub pożyczkę tylko do momentu, w którym upłynie ostateczny termin spłaty zobowiązania (czyli ostatniej raty pożyczki) – jeśli ta się przedawni, to w pełni będzie odpowiadał za to pożyczkobiorca.

Radcy prawni wskazują jeszcze na inne kroki zaradcze, które może podjąć gwarant przed podpisaniem umowy. Może to być na przykład dokonanie przewłaszczenia na ruchomości pożyczkobiorcy – najlepiej na samochodzie, którego właścicielem gwarant stanie się w momencie, gdy pożyczkobiorca nie będzie spłacał pożyczki. Pomoże mu to pokryć przynajmniej część zobowiązania. Równie dobrze mogą sprawić się zabezpieczenia hipoteczne lub wekslowe. Zarówno hipoteka jak i weksel stracą ważność, gdy należność zostanie uregulowana przez pożyczkobiorcę.

Roszczenia regresowe – czym są?

Roszczenie jest niczym innym jak wniesieniem powództwa cywilnego przeciwko pożyczkobiorcy. Żyrant, który w tym momencie sam staje się wierzycielem, w terminie nie przekraczającym 10 lat (wtedy następuje przedawnienie) może sądownie domagać się zwrotu kosztów, które musiał ponieść w związku z niespłaconą przez pożyczkobiorcę pożyczką, przez co napotkał problemy finansowe i pogorszyła się jego stopa życiowa. Postępowanie takie jest jednak czasochłonne i ciężkie do wygrania – dłużnik może skutecznie udowodnić, że nie jest w stanie spłacać gwaranta.

Wyłudzenie poręczenia – czy to możliwe?

Często po przeciwnych stronach barykady stają gwarant i wierzyciel. Następuje to w momencie, gdy zobowiązany do spłaty gwarant nie chce spłacać pożyczki i usprawiedliwia się, że do podpisania umowy został skłoniony podstępem i współczuciem – pożyczkobiorca zapewniał, że będzie spłacał raty w terminie, czym wprowadził poręczyciela w błąd, a gwarant, działając w dobrej wierze, chciał po prostu ułatwić mu życie. Niestety, w takich przypadkach sądy bardzo rzadko stają po stronie poręczycieli. Może się tak stać jedynie wtedy, gdy pożyczkobiorca już od samego początku uporczywie nie wykazuje chęci spłaty, a gwarantowi uda się wykazać, że jeszcze przed podpisaniem umowy, pożyczkodawca nie miał zamiaru uregulować zobowiązania.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim doświadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno stąpa po ziemi, ceniąc sobie rzetelność informacji. Robię to, co lubię i sprawia mi przyjemność — piszę dla swoich Czytelników. Stale się rozwijam, zdobywając nowe umiejętności oraz poszerzając swoje horyzonty. W wolnym czasie najchętniej siadam na rower i podążam przed siebie lub uciekam na łono natury, oddając się górskim wędrówkom.