1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Kiedy musimy zrobić przelew weryfikacyjny po raz drugi?

Kiedy musimy zrobić przelew weryfikacyjny po raz drugi?

Kiedy musimy zrobić przelew weryfikacyjny po raz drugi?

Mimo tego, że przelew weryfikacyjny wypierany jest błyskawiczną weryfikacją za pomocą szybkiej aplikacji, takiej jak Instantor, to wciąż jest to podstawowa forma potwierdzenia swojej tożsamości. Wielu pożyczkobiorców uważa go także za sposób bezpieczniejszy (co nie jest prawdą), nawet jeśli jest też bardziej czasochłonny. Jedno jest jednak pewne – poprawne wykonanie przelewu weryfikacyjnego warunkuje pozytywne rozpatrzenie wniosku i, w konsekwencji, przyznanie pożyczki. Czasami konieczne jest jednak jego powtórne wykonanie. Może ono nastąpić w kilku sytuacjach – warto o nich pamiętać.

Nieprawidłowa weryfikacja tożsamości

Zaciągnięcie pożyczki jest uzależnione od tego, czy jesteśmy w stanie dowieść pożyczkodawcy, że rzeczywiście jesteśmy osobą, za którą się podajemy. Kradzieże tożsamości nie są częste, ale się zdarzają. Pobłażliwość w kwestii przelewu weryfikacyjnego z pewnością nie uszłaby uwadze oszustów i stanowiłaby pole do nadużyć.

Firma pożyczkowa zakłada, że dostęp do bankowości elektronicznej ma wyłącznie posiadacz konta, a nie osoby trzecie. Dlatego otrzymanie przelewu z takiego konta jest dla pożyczkodawcy równoznaczne z tym że wysłała go osoba, która wnioskuje o pożyczkę. Ważne jest, by:

  • wykonać przelew weryfikacyjny ze swojego indywidualnego konta bankowego – nie może to być konto łączone lub konto, do którego jesteśmy tylko upoważnieni. Co prawda w obu przypadkach możemy swobodnie dysponować środkami zgromadzonymi na koncie, a w przypadku bycia współwłaścicielem, także współdecydować o jego losach i składać dyspozycje, ale wtedy pożyczkodawca nie będzie w stanie rozstrzygnąć, która z osób zarządzających kontem rzeczywiście wysłała wniosek.
  • wykonać przelew z konta, które nie jest firmowe, ani przypisane do działalności gospodarczej – nawet jeśli jest to działalność jednoosobowa, a z pieniędzy z konta korzystamy do swoich prywatnych celów, pożyczkodawca pozna tylko dane działalności, nie jej właściciela.
  • nie używać do tego konta należącego do SKOK-u – większość pożyczkodawców od razu odrzuca tego rodzaju rachunek, z kilku powodów. O tym, dlaczego tak się dzieje (i jak pożyczkobiorca może to obejść) wyjaśnialiśmy w artykule Konto w SKOK-u w pożyczce online. Gdzie pożyczę pieniądze?.

Jeśli z powyższych względów przelew weryfikacyjny nie zostanie uznany, a wniosek pożyczkowy odrzucony, nie pozostaje nic innego, jak skorzystać z innego konta, jeśli tylko takie się posiada. Nie jest to problem w dobie darmowych rachunków bankowych, a założenie takiego konta jest równie łatwe.

Błąd w przelewie weryfikacyjnym

Może się zdarzyć, że choć konto spełnia wszystkie warunki postawione przez pożyczkodawcę, mimo wszystko nie uda nam się poprawnie wykonać przelewu weryfikacyjnego. Nie zawsze będzie chodzić zwykłą pomyłkę w numerze konta pożyczkodawcy. Oczywiście takie rzeczy się zdarzają, a wtedy pożyczkodawca, nie otrzymawszy opłaty weryfikacyjnej, po prostu anuluje wniosek pożyczkowy i uzna go za niebyły.

Podobna sytuacja może zaistnieć również w sytuacji, gdy źle zatytułujemy przelew. Dotrze on co prawda do pożyczkodawcy, ale może zostać przez niego niezauważony i nieprzyporządkowany do konkretnego wniosku. Również w tej sytuacji wniosek może zostać anulowany i jedynym sposobem na otrzymanie pożyczki jest jego powtórne złożenie i, de facto, również ponowne wykonanie przelewu weryfikacyjnego.

Zmiana danych pożyczkowych

Za każdym razem, gdy zmienią się dane osobowe pożyczkobiorcy, ten zobligowany jest do wprowadzenia poprawek w swoim indywidualnym koncie klienta. Aktualizacji podlegać będą dane takie jak: nazwisko, numer i seria dowodu osobistego, zmiana miejsca zamieszkania, adresu zamieszkania. Jeśli będziemy chcieli zaciągnąć pożyczkę po raz kolejny, w takiej sytuacji niezbędne będzie powtórne wykonanie przelewu weryfikacyjnego. Musimy jednak pamiętać o tym, iż te informacje muszą zostać zaktualizowane także w banku – jeśli tego nie zrobimy, musimy liczyć się z wystąpieniem niezgodności danych i uznaniem przelewu weryfikacyjnego za nieprawidłowy.

Zmiana konta bankowego

Szczególnym przypadkiem jest zmiana dotycząca rachunku bankowego. Również wtedy konieczna jest powtórna weryfikacja – nie wystarczy podanie nowego numeru. Firmy pożyczkowe w ten sposób bronią swoich klientów przed ryzykiem włamania się do ich profilu przez osoby postronne i zaciągnięciem przez nie pożyczki w czyimś imieniu. Naturalnie nowe konto powinno spełniać wszystkie opisane we wcześniejszym punkcie warunki, inaczej nie zostanie zaakceptowane.

Ponowna weryfikacja konieczna również w aplikacji

Jeśli zajdą ku temu okoliczności, ponowne przeprowadzenie weryfikacji tożsamości jest konieczne również wtedy, gdy pierwotnie skorzystaliśmy z tak zwanej pożyczki „bez przelewania 1 grosza”. Tej zasadzie podlegają przede wszystkim ci, którzy zweryfikowali swoją tożsamość za pomocą jednej z szybkich aplikacji. Muszą również pamiętać o tym, by ich konto spełniało wszystkie kryteria. Dogodnością w takiej sytuacji jest jednak fakt, że pożyczkobiorca korzystający z błyskawicznej aplikacji weryfikacyjnej nie jest narażony na błąd ze swojej strony – weryfikacja dokonuje się bowiem automatycznie, tuż po zalogowaniu się do swojej bankowości elektronicznej.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim doświadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno stąpa po ziemi, ceniąc sobie rzetelność informacji. Robię to, co lubię i sprawia mi przyjemność — piszę dla swoich Czytelników. Stale się rozwijam, zdobywając nowe umiejętności oraz poszerzając swoje horyzonty. W wolnym czasie najchętniej siadam na rower i podążam przed siebie lub uciekam na łono natury, oddając się górskim wędrówkom.