1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Na czym polega sprzedaż długów?

Na czym polega sprzedaż długów?

Na czym polega sprzedaż długów?

Niespłacona chwilówka, nawet w małej kwocie, to niebłahe kłopoty związane z windykacją długów i wszystkimi konsekwencjami właściwymi nieterminowej spłacie. Należy mieć świadomość tego, że firma pożyczkowa może dochodzić swoich należności wszystkimi przewidzianymi przez prawo sposobami. To, jaką drogę odzyskania długu obierze, będzie zależeć od jej wewnętrznej polityki, możliwości logistycznych i szans na odzyskanie pożyczonych pieniędzy. Jednym z takich sposobów jest sprzedać długu innemu podmiotowi. Warto wiedzieć, jak taka procedura wygląda i jakie prawa w związku z tym przysługują nieterminowemu pożyczkobiorcy.

Dług to obciążenie nie tylko dla pożyczkobiorcy

Wierzytelność wynikła z niespłaconej pożyczki bywa często sporym obciążeniem dla firmy pożyczkowej. Nie tylko jest to stracony kapitał, ale także i koszty, które musi ponieść w związku z upominaniem się o spłatę i próbami polubownego rozwiązania sporu z pożyczkobiorcą. Ponadto, należy również liczyć się z nakładem czasowym, jaki czasami zajmuje skuteczna windykacja długu – a ten potrafi być niemały, zważywszy na to, że dłużnicy mogą długimi miesiącami wymigiwać się od uregulowania należności. Dlatego często nieopłacalne jest utrzymywanie własnego pionu windykacyjnego, a atrakcyjniejszą opcja wydaje się szybkie pozbycie się problemu i przynajmniej częściowe odzyskanie należności poprzez odsprzedanie zobowiązania innemu podmiotowi.

Co o sprzedaży długów mówi prawo?

Żadna szanowana i polecana pozabankowa instytucja pożyczkowa nie pozwoli sobie na to, by działać w sprzeczności lub na granicy prawa. W ten sposób sprzedaż długów jest całkowicie legalnym i dopuszczalnym przez prawo środkiem dochodzenia należności. Według Kodeksu Cywilnego (art. 509-518) każdy podmiot posiadający wierzytelność może odsprzedać ją stronie trzeciej – profesjonalnej firmie zajmującej się odzyskiwaniem długów lub innemu podmiotowi, który tylko zgodzi się na takie rozwiązanie. Ponadto, dług może zostać sprzedany nawet bez zgody dłużnika, o ile taka zgoda nie została wcześniej zastrzeżona w umowie.

Nie ma górnej ani dolnej granicy ceny, jaką wierzyciel może żądać od podmiotu zainteresowanego kupnem długu. Cena takiej cesji ustalana jest przede wszystkim na podstawie analizy ryzyka i oceny prawdopodobieństwa skutecznego wyegzekwowania długu przez nowego właściciela. Jeśli istnieją duże szanse na odzyskanie pieniędzy, wierzyciel pierwotny może liczyć największe kwoty i odwrotnie – trudny do odzyskania dług zostanie odsprzedany za kilka procent jego wartości. Co więcej, dużo zależy także od tego, czy wierzyciel zdecyduje się sprzedać dług profesjonalnej firmie windykacyjnej, czy np. opublikuje go na giełdzie wierzytelności. Zwykle firmy windykacyjne skłonne są jednak za taki dług zapłacić około kilkunastu procent, ale często takie długi skupują hurtowo, więc szansa na znalezienie zbytu jest w ich przypadku większa.

Jakie są nowe prawa i obowiązki pożyczkobiorcy?

W świetle prawa, po sprzedaży długu stronie trzeciej, pożyczkobiorca dalej zobowiązany jet wypełniać wszystkie zapisy umowy pożyczkowej. Obowiązuje go również spłata takiej samej kwoty długu, łącznie ze wszystkimi naliczonymi dotychczas kosztami i zaległymi odsetkami, nawet wtedy, jeśli zobowiązanie zostało sprzedane jeszcze przed przeterminowaniem się pożyczki. W podobny sposób kształtują się także obowiązki nowego wierzyciela. Nie może on występować ponad ramy wyznaczone przez zawartą umowę.

Rzeczą, o której warto pamiętać, jest fakt, iż na pierwotnym wierzycielu ciąży obowiązek poinformowania dłużnika o sprzedaży należności. Dopiero od momentu, w którym dłużnik dowie się o dokonaniu cesji długu, zaczynają liczyć się jego obowiązki wobec nowego wierzyciela. Niestety, przejście długu w inne ręce oznacza także przerwanie biegu przedawnienia, które aktualnie dla pożyczek chwilówek wynosi 3 lata. Jeśli dług zostanie przekazany innemu podmiotowi, od tego momentu przedawnienie zaczyna się liczyć od nowa.

Giełda wierzytelności czy firma windykacyjna?

Większość firm pożyczkowych preferuje współpracę z wyspecjalizowanymi firmami posiadającymi doświadczenie w ściąganiu należności. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie firmy rzeczywiście sprzedadzą dług – niektóre z nich jedynie zlecą usługę ściągnięcia zobowiązania bez ustanawiania cesji. Nie tak często niespłacona chwilówka może trafić na giełdę wierzytelności.

Wspomniana instytucja jest niczym innym, jak serwisem aukcyjnym, na którym wierzyciele mogą wystawiać na licytację dług, licząc na to, że znajdą się osoby, które zdecydują się go odkupić i zapłacić za niego relatywnie wysoką cenę. Podstawą działania takiego serwisu jest Kodeks Cywilny oraz ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Dłużnik nie powinien się więc dziwić, że wierzyciel poda jego dane oraz informacje dotyczące zobowiązania do publicznej wiadomości.

Spłata długu jest nieunikniona

Nie każda wierzytelność zostanie sprzedana – pożądane są tylko te, których szanse na odzyskanie są w miarę wysokie. Dlatego nie należy się spodziewać, że nowy wierzyciel odstąpi od windykacji. Wręcz przeciwnie – będzie robił wszystko, by dług jak najszybciej odzyskać. Dlatego najlepiej w momencie dowiedzenia się o cesji zadłużenia, próbować jak najszybciej dojść do porozumienia z wierzycielem i próbować ustalić indywidualny program spłaty. Istnieje spora szansa na to, że nowy wierzyciel odstąpi od części kosztów, gdyż nawet wtedy będzie to dla niego zysk.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim doświadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno stąpa po ziemi, ceniąc sobie rzetelność informacji. Robię to, co lubię i sprawia mi przyjemność — piszę dla swoich Czytelników. Stale się rozwijam, zdobywając nowe umiejętności oraz poszerzając swoje horyzonty. W wolnym czasie najchętniej siadam na rower i podążam przed siebie lub uciekam na łono natury, oddając się górskim wędrówkom.