1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Na czym polega wypowiedzenie umowy pożyczki?

Na czym polega wypowiedzenie umowy pożyczki?

Na czym polega wypowiedzenie umowy pożyczki?

Wypowiedzenie umowy pożyczki może nastąpić zarówno z inicjatywy pożyczkobiorcy, jak i pożyczkodawcy. Czym różni się od odstąpienia od umowy? Na jakich zasadach i z jakich powodów można wypowiedzieć umowę pożyczkową? Wbrew obiegowej opinii wypowiedzenie umowy pożyczki nie jest wcale tym samym, co odstąpienie od niej. Czym różnią się oba pojęcia? Sprawdźmy.

Wypowiedzenie umowy pożyczki a odstąpienie od umowy

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, (którym bez wątpienia jest pożyczka pozabankowa), pożyczkobiorca może odstąpić od umowy pożyczkowej w ciągu 4 dni od momentu jej zawarcia. W praktyce oznacza to, że jeśli z jakichkolwiek powodów zechcesz zrezygnować z udzielonej chwilówki, możesz tego dokonać pod warunkiem, że od podpisania dokumentu nie minęło więcej niż 14 dni. Aby tego dokonać, wystarczy wypełnić i dostarczyć pożyczkodawcy (pocztą lub osobiście) wypełniony i podpisany wniosek odstąpienia. Zazwyczaj jest on jednym z załączników do umowy pożyczkowej. Co ważne, odstąpienie od umowy jest możliwe bez względu na sposób jej zawarcia. Z szybkiej pożyczki możesz więc zrezygnować, jeśli zaciągnąłeś ją przez internet, we własnym domu, w stacjonarnym oddziale firmy lub przez pośrednika.

Wypowiedzenie umowy pożyczkowej stanowi przywilej nie tylko pożyczkobiorcy, ale również pożyczkodawcy. W większości instytucji pozabankowych pożyczkobiorca może wypowiedzieć umowę pożyczki z 30-dniowym okresem wypowiedzenia. Już na pierwszy rzut oka widać więc, że w przypadku chwilówek zaciąganych na 30 dni, taka możliwość okaże się zupełnie zbędna. Pożyczkodawca może wypowiedzieć umowę pożyczkową, jeśli pożyczkobiorca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, np. nie spłaca rat w terminie. Wypowiedzenie umowy jest możliwe także w sytuacji, kiedy dłużnik staje się niewypłacalny lub z jego winy zabezpieczenie wierzytelności uległo znacznemu zmniejszeniu. Jak pokazuje praktyka, to właśnie nieterminowa spłata jest jedną z najczęstszych przyczyn wypowiedzenia umowy pożyczkowej przez pożyczkodawców.

Wypowiedzenie umowy w największych firmach pożyczkowych

W kolejnej części artykułu sprawdzimy, jak na kwestię wypowiedzenia umowy zapatrują się najwięksi gracze na rynku – Vivus, Wonga, Via SMS i NetCredit.

Wypowiedzenie umowy pożyczki w serwisie Vivus

Pożyczkobiorca ma prawo rozwiązać umowę z 1- lub 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia w drodze pisemnej lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny pożyczkodawcy. Wypowiedzenie umowy nie zwalnia pożyczkobiorcy z obowiązku spłaty zobowiązania w obowiązującym w umowie terminie. Niestety, w treści umowy pożyczkowej brakuje wyjaśnienia, w jakich sytuacjach obowiązują poszczególne okresy wypowiedzenia.
Pożyczkodawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli:
• pożyczkobiorca nie dotrzyma zobowiązań dotyczących warunków udzielenia finansowania;
• ocena zdolności kredytowej pożyczkobiorcy będzie negatywna.

Wypowiedzenie umowy pożyczki w Wonga

Jak deklaruje Wonga, pożyczkobiorca może w każdym czasie, bez dodatkowych opłat, wypowiedzieć umowę, z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia. Aby tego dokonać, powinien przesłać oświadczenie o wypowiedzeniu na adres korespondencyjny lub na adres e-mail pożyczkodawcy. Co ważne, pożyczkobiorca ma obowiązek spłaty całego zadłużenia wraz z należnymi prowizjami i innymi kosztami, przed upływem okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia pożyczkodawca nie udziela pożyczkobiorcy nowych wypłat.
Pożyczkodawca ma prawo, wypowiedzieć umowę z zachowaniem dwumiesięcznego terminu wypowiedzenia. W przypadku niedotrzymania przez pożyczkobiorcę któregokolwiek z warunków udzielenia wypłaty bądź negatywnego wyniku badania zdolności kredytowej termin wypowiedzenia „skraca się” do 30 dni.

Wypowiedzenie umowy pożyczki w ViaSMS

Jak deklaruje właściciel serwisu ViaSMS, Pożyczkobiorca może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
Pożyczkodawca może wypowiedzieć Umowę:
• z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia;
• z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia — w przypadku niedotrzymania przez pożyczkobiorcę któregokolwiek z warunków umowy lub regulaminu.

Pożyczkodawca może również rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli pożyczkobiorca spóźni się ze spłatą pożyczki lub poda pożyczkodawcy nieprawdziwe informacje lub dane.
Wypowiedzenie umowy nie zwalnia pożyczkobiorcy z obowiązku spłaty wszelkich pozostałych do zapłaty kwot, które stają się natychmiast wymagalne.

Wypowiedzenie umowy pożyczki w NetCredit

Pożyczkodawca ma prawo do wypowiedzenia umowy pożyczki ze skutkiem natychmiastowym i zażądania od pożyczkobiorcy spłaty pożyczki powiększonej o prowizję oraz odsetki w następujących przepadkach:
• jeśli pożyczkobiorca zalega ze spłatą pożyczki, prowizji lub odsetek (w całości lub części), przez okres dłuższy niż 14 dni;
• jeśli pożyczkobiorca świadomie udzielił niepoprawnych informacji o sobie.

Pożyczkodawca może również wypowiedzieć umowę w drodze pisemnej lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail z załączonym wypowiedzeniem (na trwałym nośniku – w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze pożyczkobiorcy) na adres poczty elektronicznej podany przez pożyczkobiorcę w formularzu rejestracji. Jeśli pożyczkodawca wypowie umowę pożyczki, pożyczkobiorca ma obowiązek na jego pierwsze żądanie przed terminem w całości spłacić pożyczkę, powiększoną o prowizję, odsetki oraz inne płatności. Także pożyczkobiorca ma prawo rozwiązać umowę z NetCredit. W tym przypadku obowiązuje go 1-miesięczny okres wypowiedzenia.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim doświadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno stąpa po ziemi, ceniąc sobie rzetelność informacji. Robię to, co lubię i sprawia mi przyjemność — piszę dla swoich Czytelników. Stale się rozwijam, zdobywając nowe umiejętności oraz poszerzając swoje horyzonty. W wolnym czasie najchętniej siadam na rower i podążam przed siebie lub uciekam na łono natury, oddając się górskim wędrówkom.