1. Chwilówki online
 2. >
 3. Porady
 4. >
 5. Niespłacona rata pożyczki, a kwota wolna od zajęcia

Niespłacona rata pożyczki, a kwota wolna od zajęcia

pusty portfel

Firmy pożyczkowe kuszą swoimi produktami przy każdej możliwej okazji: Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocnych, ferii zimowych, wakacji, początku roku szkolnego, przecen w sklepach i tak dalej… A co jeśli zaciągniemy chwilówkę pod wpływem chwili, a potem mamy problem ze spłatą?

Niestety część osób unika wówczas kontaktu z pożyczkodawcą licząc, że problem sam się rozwiąże. To jest najgorsze z możliwych rozwiązań, ponieważ wysokość długu w tym czasie rośnie. Potem natomiast można się najeść niemało stresu, gdy komornik zapuka do drzwi.

Jak rośnie dług?

Najpierw omówmy to, w jaki sposób zwiększa się zadłużenie nieterminowego pożyczkobiorcy. W pierwszej kolejności naliczane są odsetki karne. Potem dochodzą jeszcze wszelkie opłaty za kroki, jakie wykonała instytucja pożyczkowa, by ponaglić zaległą spłatę. Są to kolejno: SMSy, emaile, telefony, listy i ewentualne wizyty terenowe. Noszą one nazwę monitów.

W kolejnym etapie sprawa wychodzi poza instytucję finansową i do sądu rejonowego lub e-sądu może zostać złożony wniosek o wydanie tytułu wykonawczego zapłaty. Wszystkimi ewentualnymi kosztami sądowymi obciążony jest wierzyciel, co dodatkowo powiększa dług. Kolejnym krokiem jest przekazanie egzekucji długu komornikowi. Działania przez niego podjęte również mają swój cennik i kwota zadłużenia w dalszym ciągu rośnie (wszystkie opłaty i odsetki karne).

Dodajmy jeszcze tylko, że dług (z ciągle narastającymi odsetkami) przed postępowaniem sądowym może zostać przekazany do zewnętrznej firmy windykacyjnej. Ta również ma swój taryfikator i wszelkimi opłatami obciążony jest pożyczkobiorca. Firmy takie dodatkowo słyną z natarczywości i dość bezkompromisowych działań, również nagabywania sąsiadów.

Postępowanie egzekucyjne i kwoty wolne od zajęcia

Komornicy, chociaż są owiani złą sławą, to zobowiązani są do przestrzegania określonych zasad podczas przeprowadzania egzekucji długu. Podstawową z nich jest pozostawienie dłużnikowi środków niezbędnych do przeżycia. Stąd właśnie wzięła się kwota wolna od zajęcia komorniczego.

To, jaka to jest suma, jest zależne od ustawowych minimalnych zarobków oraz świadczeń rentowych i emerytalnych. Kwota wolna od zajęcia wynosi 75% najniższego wynagrodzenia za pracę i odpowiednio 75% najniższej pobieranej emerytury lub świadczenia rentowego. Wysokość kwoty jest zatem zależna od tego, jakie jest źródło dochodu osoby zadłużonej. Tu musimy zaznaczyć, że niestety umowy cywilnoprawne (popularnie nazywane “umowami – zleceniami”) nie podlegają ochronie i egzekutor może zająć 100% takiego wynagrodzenia, nie zostawiając żadnych środków, nawet na żywność lub opłacenie rachunków.

Komornik może również zająć środki na rachunku bankowym. Tu regulacja mówi, o tym, że dłużnikowi należy pozostawić 75% “najniższej krajowej”. Kwota ta jest ustanawiana co miesiąc. Zabezpiecza to interesy zwłaszcza osób o dochodach niższych od przeciętnych. Wcześniej kwota wolna od zajęcia komorniczego była wyższa, ale jednocześnie była ona ustanawiana jednorazowo. Osoby mniej zamożne były wówczas w gorszej sytuacji niż bogatsze.

Zajęcie pensji wiąże się z poinformowaniem o tym fakcie pracodawcy. Wiele osób spłaca swoje zobowiązanie (jeśli może), by uniknąć takiej sytuacji i poczucia wstydu wobec rodziny i sąsiadów. Zajęcie konta może być mniej zawstydzające, jednak bywa i mniej skuteczne – dłużnicy wypłacają otrzymywane środki lub otwierają nowe rachunki.

Tu musimy dodać tylko, że podane kwoty wolne od zajęcia komorniczego nie mają zastosowania w przypadku ściągania alimentów. W takim przypadku komornik może zająć do 50% minimalnego wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę oraz wszystkie środki na rachunku rozliczeniowym, aż do zaspokojenia roszczenia.

Zaległa pożyczka – co może zająć komornik?

Egzekwując dług komornik może zająć nie tylko środki pieniężne. Na pokrycie długu mogą również zostać zabezpieczone ruchomości (np. aparaty fotograficzne, sprzęt AGD, komputery stacjonarne i laptopy, smartfony i tablety, samochody, motocykle i inne pojazdy), nieruchomości (dom, mieszkanie, działki rolne i rekreacyjne), wierzytelności (wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło, zapłata z tytułu dzierżawy), zwierzęta (np. hodowlane, ozdobne) i inne prawa majątkowe (udziały w spółkach).

Co ciekawe, o wiele dłuższa jest lista tego, czego zabrać dłużnikowi z jego mieszkania nie wolno,wymienimy tylko podstawowe:

 • przedmiotów codziennego użytku, odzieży, pościeli, podstawowego wyposażenia mieszkania;
 • zapasów żywności (na jeden miesiąc);
 • zapasu opału (również na jeden miesiąc);
 • narzędzi niezbędnych do pracy zarobkowej;
 • narzędzi do nauki, papierów osobistych;
 • świadczeń alimentacyjnych, zasiłków socjalnych;
 • w przypadku rolników określona jest liczba zwierząt oraz zapasu paszy dla nich (do następnych żniw).

Generalnie nie powinno się również zabierać rzeczy, które są znikomej wartości lub ich cena ze sprzedaży będzie o wiele niższa od rzeczywistej wartości. Osoba zadłużona powinna zatem znać swoje prawa. Jeżeli działanie komornika je narusza, to należy złożyć skargę do właściwego sądu rejonowego.

Przykłady z życia pokazują jednak, że należy działać bezzwłocznie i wszelkimi możliwymi prawnie środkami, by na przykład zapobiec licytacji komorniczej niesłusznie zajętego mienia. Warto wówczas udać się do adwokata lub radcy prawnego, by również potwierdzić, że dane działanie było bezprawne.

Niespłacona pożyczka – negocjacje

Wiedząc, że nie będziemy mogli spłacić całej kwoty w terminie, warto zapłacić chociaż jej część. Pożyczkodawca widzi wówczas naszą dobrą wolę, a poza tym mniejsza jest wtedy kwota, od której naliczane są odsetki karne. Zdecydowanie taniej wyjdzie, jeśli uzgodnimy z instytucją pożyczkową polubowne rozwiązanie i ominiemy koszty postępowania windykacyjnego oraz sądowego. Nie będzie wtedy również potrzebna wiedza o tym, jaka jest kwota wolna od zajęcia komorniczego.

Zdarzają się takie sytuacje, gdy osoby, które nigdy nie zaciągały chwilówki online, otrzymują listownie informację o wydaniu przez e-sąd (Sąd Rejonowy w Lublinie) tytułu egzekucyjnego właśnie z powodu niespłacenia chwilówki. Takiej korespondencji nie należy ignorować, tylko wystosować do sądu pismo odwoławcze i prośbę o przekierowanie sprawy do właściwego sądu rejonowego. Wtedy tytuł wykonawczy nie nabierze mocy prawnej i będzie się toczyło właściwe postępowanie sądowe. Można wówczas wyjaśnić, że doszło do wyłudzenia danych osobowych lub pożyczkodawca wskazał jako dłużnika niewłaściwą osobę.

Jeżeli w przeszłości mieliście problemy ze spłatą chwilówki, to opiszcie, jakie są Wasze doświadczenia na naszym forum chwilówkowym – być może będą pomocne innym pożyczkobiorcom lub ostrzegą przed ewentualnymi błędami.

Zapraszamy również do naszego artykułu: Zajęcia komornicze – niezbędnik o niespłaconej pożyczce.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim doświadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno stąpa po ziemi, ceniąc sobie rzetelność informacji. Robię to, co lubię i sprawia mi przyjemność — piszę dla swoich Czytelników. Stale się rozwijam, zdobywając nowe umiejętności oraz poszerzając swoje horyzonty. W wolnym czasie najchętniej siadam na rower i podążam przed siebie lub uciekam na łono natury, oddając się górskim wędrówkom.