1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Odstąpienie od umowy pożyczkowej – co powinien zrobić pożyczkobiorca?

Odstąpienie od umowy pożyczkowej – co powinien zrobić pożyczkobiorca?

Odstąpienie od umowy pożyczkowej – co powinien zrobić pożyczkobiorca?

Wzięcie chwilówki internetowej jest dzisiaj bardzo łatwe – wystarczy posiadać dowód osobisty i dostęp do Internetu, by w szybki sposób zdobyć dodatkowe środki pieniężne. Choć jest to jedna z największych zalet pożyczek online, w niektórych przypadkach może wywołać zbytnią pochopność i spontaniczność. Po czasie może okazać się, że pożyczka wcale nie jest niezbędna albo udało się znaleźć lepszą, znacznie korzystniejszą ofertę. W takim przypadku pożyczkobiorca ma prawo do tego, by od podpisanej umowy odstąpić bez ponoszenia żadnych konsekwencji. W jaki sposób powinien to zrobić i o czym należy pamiętać, by odstąpienie od umowy było uznane za ważne?

Odstąpienie od umowy podstawowym prawem konsumenta

Prawo do odstąpienia od umowy pożyczkowej jest zagwarantowane przez ustawę o kredycie konsumenckim z 2011 roku. Art. 53 ust. 1 tejże ustawy mówi, że „Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy”.

Co więcej, prawo do odstąpienia do umowy wynika również z tego, iż konsument ubiegający się o przyznanie pożyczki pozabankowej nie ma możliwości dokładnego i rzetelnego zapoznania się z produktem przed podpisaniem umowy pożyczkowej. Przyczyną tego jest nie tylko to, że większość pożyczek przyznawanych jest internetowo, ale także specyfika produktu. Z pożyczką bowiem możemy dokładnie zapoznać się dopiero w trakcie jej użytkowania.

Pożyczkobiorca musi być poinformowany o istnieniu takiej możliwości w stopniu wyczerpującym temat. Instytucja udzielająca pożyczki musi zawrzeć w umowie wszystkie informacje, które taką czynność umożliwią: czas, w którym musi zostać dokonane odstąpienie od umowy, tryb, sposób naliczenia kosztów itp. Dodatkowo, jak stanowi ust. 3 wspomnianego wcześniej artykułu ustawy: „Kredytodawca lub pośrednik kredytowy jest zobowiązany przy zawarciu umowy wręczyć konsumentowi, na trwałym nośniku, wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z oznaczeniem swojego imienia, nazwiska (nazwy) i adresu zamieszkania (siedziby)”.

Odstąpienie jest więc ułatwione, ale trzeba pamiętać o tym, że będzie ważne również wtedy, jeśli pożyczkobiorca prześle je na formularzu stworzonym przez siebie. Istotne jest tylko to, by było jasno określone, iż jest to odstąpienie – to słowo powinno bezwzględnie zawarte w dokumencie. Poza tym należy pamiętać o następujących elementach:

  • dane pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy;
  • wszystkie szczegóły dotyczące umowy pożyczkowej – jej numer, datę podpisania oraz szczegóły pożyczki;
  • adnotacja „Zgodnie z Rozdziałem 5 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim oraz … (numer punktu) Umowy Pożyczki niniejszym informuję o moim odstąpieniu od przedmiotowej Umowy Pożyczki nr. …”.

 

Dopuszczalnymi formami odstąpienia od umowy jest: osobiste złożenie formularza w siedzibie firmy, wiadomość e-mail oraz list polecony, najlepiej z potwierdzeniem odbioru. Aby mogło zostać uznane za obowiązujące, pożyczkobiorca musi przestrzegać 14-dniowego terminu, ale liczy się nie data dostarczenia do pożyczkodawcy, a data złożenia oświadczenia woli. Przyjmuje się więc datę widoczną na stemplu pocztowym.

Odstąpienie i wypowiedzenie to nie to samo

Przyjęło się traktować odstąpienie od umowy pożyczkowej jako wypowiedzenie. Nie jest to niestety to samo, więc warto poznać oba te terminy, bo wywołują one różne skutki prawne.

Odstąpienie od umowy może zostać dokonane wyłącznie przez konsumenta. Jeśli złoży on odpowiednie oświadczenie, umowę pożyczkową uznaje się za niebyłą, tak jakby nigdy nie istniała, i likwiduje się wszystkie skutki prawne, które zdążyła już wywołać.

Wypowiedzenie umowy może natomiast nastąpić zarówno z inicjatywy pożyczkodawcy, jak i pożyczkobiorcy. Powoduje ono zakończenie trwania umowy, ale nie likwiduje skutków prawnych, które wywołała. Według przepisów pożyczka została już udzielona, w związku z czym obie strony zachowują swoje prawa i obowiązki. Dotyczy to szczególnie pożyczkodawcy, który po wypowiedzeniu umowy pożyczkowej może dochodzić swoich należności.

W praktyce wygląda to tak, że wypowiedzenie stosowane jest wyłącznie przez firmę pożyczkową, a pożyczkobiorca ma raczej nikłe podstawy do tego, by z wypowiedzenia skorzystać, choć zwykle zapis o takiej możliwości pojawia się w umowie pożyczkowej. Zakazane jest jednak złożenie wypowiedzenia bez powodu – pożyczkodawca musi więc do tego solidne podstawy.

Zazwyczaj powodem wypowiedzenia będzie rażące naruszenie postanowień umowy, czyli w prostych słowach – niespłacanie pożyczki lub okłamanie pożyczkodawcy co do swojej zdolności kredytowej, lub tożsamości. Wypowiedzenie może nastąpić z zachowaniem pewnego okresu (najczęściej będzie to 30 lub 60 dni) lub ze skutkiem natychmiastowym.

Jeśli w umowie pożyczkowej pojawi się zapis informujący o arbitralnym podjęciu decyzji o wypowiedzeniu, lepiej takiej umowy nie popisywać i udać się do innego pożyczkodawcy. Warto również zadbać o bezpieczeństwo innych pożyczkobiorców i naruszenie przepisów zgłosić do UOKiK.

Ile zapłacimy za odstąpienie od umowy?

Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, pożyczkodawca powinien wyznaczyć nieprzekraczalny termin oddania pieniędzy, najczęściej miesięczny. Ustawa o kredycie konsumenckim zakazuje jednocześnie naliczenia opłat za odstąpienie. Jedynymi kosztami, które będzie musiał ponieść pożyczkobiorca, jest kwota wynikająca z naliczenia odsetek nominalnych, nie wyższych jednak niż czterokrotność stopy lombardowej NBP, czyli 10% w skali roku za okres, w którym pieniądze znajdowały się w rękach pożyczkobiorcy.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim doświadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno stąpa po ziemi, ceniąc sobie rzetelność informacji. Robię to, co lubię i sprawia mi przyjemność — piszę dla swoich Czytelników. Stale się rozwijam, zdobywając nowe umiejętności oraz poszerzając swoje horyzonty. W wolnym czasie najchętniej siadam na rower i podążam przed siebie lub uciekam na łono natury, oddając się górskim wędrówkom.