1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Opłata przygotowawcza – kiedy podlega zwrotowi, a kiedy nie?

Opłata przygotowawcza – kiedy podlega zwrotowi, a kiedy nie?

Opłata przygotowawcza – kiedy podlega zwrotowi, a kiedy nie?

Pożyczki online – bez znaczenia, czy będą to chwilówki, czy pożyczki na raty – nierozerwalnie łączną się z kosztami, które musi ponieść pożyczkobiorca. Ten zwykle jednak kieruje się całkowitą kwotą do spłaty i sumą wszystkich kosztów wynikających z pożyczki w danej wysokości. Nie zawsze natomiast zwraca uwagę na to, jakie części składają się na ostateczną wysokość opłat. Warto jednak poznać kilka rodzajów opłat, gdyż – będąc naliczanymi za konkretne usługi – pociągną za sobą różne skutki, nie zawsze z korzyścią dla pożyczkobiorcy. Jedną z takich opłat może być opłata przygotowawcza.

Jakie koszty poniesiemy w związku z pożyczką internetową?

Rodzaj i wysokość opłat pożyczkowych wynika z tego, jakiego rodzaju zobowiązaniem jesteśmy związani. Chwilówka oraz pożyczka ratalna, ze względu na swoją odmienną charakterystykę, będą zarządzane w inny sposób i inny będzie też nakład środków, które na obsługę pożyczki przeznaczy pożyczkodawca.

Pożyczka chwilówka to krótki okres, w którym kapitał firmy pożyczkowej znajduje się poza jej zasięgiem. Dodatkowo jest ona spłacana w jednej transzy, więc jej administracja nie jest ani czaso-, ani pracochłonna. Z tego względu zysk pożyczkodawcy pochodzi z prowizji za udzielenie pożyczki oraz z oprocentowania nominalnego kwoty pożyczki, występującego zazwyczaj w maksymalnej wysokości 10% w skali roku. Czasami zdarza się pożyczka nieoprocentowana, obłożona wyłącznie prowizją.

Chwilówki na raty to zobowiązanie długoterminowe, obarczone niekiedy wieloletnim zarządzaniem należnościami. Pożyczkodawca ponosi więc spore koszty (np. pracownicze), więc i opłaty będą bardziej rozbudowane. Oprócz oprocentowania nominalnego oraz prowizji za udzielenie pożyczki wystąpi także opłata administracyjna, oraz opłata przygotowawcza.

Czym jest opłata przygotowawcza?

Opłata przygotowawcza to określenie używane w celu zbiorczego zdefiniowania wszystkich czynności, które musi wykonać pożyczkodawca, by pożyczka mogła zostać udzielona. Na czynności te składają się:

  • zweryfikowanie wniosku osoby pożyczającej;
  • analiza zdolności kredytowej i weryfikacja wnioskującego w bazie BIK oraz rejestrach dłużników;
  • przygotowanie oferty pożyczkowej dostosowanej do zdolności kredytowej pożyczającego;
  • przygotowanie umowy pożyczkowej;
  • sporządzenie harmonogramu spłaty pożyczki na raty.

Ile wynosi wysokość opłaty przygotowawczej?

Nie ma ustalonego pułapu kwotowego, którego pożyczkodawca nie może przekroczyć przy naliczaniu opłaty przygotowawczej. Oczywiście taki limit dla kosztu całkowitego wyznaczany jest przez ustawę antylichwiarską, ale nie jest określone, jaki procent tych kosztów może stanowić opłata przygotowawcza. Zgodnie z często praktykowanym zwyczajem, może to być nawet 60% kwoty pożyczki, jeśli jest to zobowiązanie ratalne.

Pożyczkobiorca musi pamiętać o tym, że opłata przygotowawcza jest opłatą jednorazową i nigdy nie jest płatna z góry. Doliczana jest do reszty kosztów i rozkładana równomiernie na liczbę rat. Firma pożyczkowa, która takiej opłaty żąda jeszcze przed rozpatrzeniem wniosku, prawdopodobnie jest nieuczciwa i swój zysk opiera nie na zyskach za udzielenie pożyczki, ale na pobieraniu opłat przygotowawczych. Jeśli napotkamy takiego pożyczkodawcę, najlepiej jest zrezygnować z pożyczki i zwrócić się do innej, zaufanej firmy. Dla bezpieczeństwa przyszłych pożyczkobiorców można również powiadomić UOKiK o takich praktykach.

Czy opłata przygotowawcza podlega zwrotowi?

Jeśli klient zdecyduje się spłacić pożyczkę wcześniej lub też odstąpi od umowy pożyczkowej w ciągu 14 dni, może domagać się ponownego przeliczenia i obniżenia kosztów pożyczkowych. Warto jednak zauważyć, iż będą to koszty nienależne pożyczkodawcy – kwota całkowita do spłaty ulegnie więc obniżeniu o kwotę oprocentowania oraz prowizji, zależnych od długości okresu, w którym pożyczkobiorca realnie użytkował pożyczone pieniądze.

Nie podlega natomiast zwrotowi taka opłata, która była należna za czynności już wykonane, przeszłe, takie, których nie można już cofnąć. Są to właśnie czynności, które pożyczkodawca wykonał, by przygotować umowę i nie zależą od czasu użytkowania pieniędzy. Opłata przygotowawcza nie podlega więc zwrotowi.

Zwrot opłaty przygotowawczej – w tym przypadku jest możliwy

Zwrot opłaty przygotowawczej jest możliwy tylko wtedy, jeśli umowa pożyczkowa została zawarta z naruszeniem prawa. Może się stać tak w wypadku, gdy pożyczkę zaciągnęła osoba, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych – najczęściej będzie to osoba ubezwłasnowolniona. Oddanie pieniędzy nie ma wtedy charakteru odstąpienia od umowy lub wcześniejszej spłaty, ale jej unieważnienia, uznania za niebyłą.

Taki krok niweluje wszystkie skutki prawne umowy, a więc również i opłatę przygotowawczą. Opiekun, który został wyznaczony sądownie dla osoby ubezwłasnowolnionej, powinien natychmiast po dowiedzeniu się o zaciągnięciu pożyczki złożyć oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych wywołanych przez nieważne oświadczenie woli. Czasami zdarza się, że konieczne jest podjęcie batalii sądowej.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim doświadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno stąpa po ziemi, ceniąc sobie rzetelność informacji. Robię to, co lubię i sprawia mi przyjemność — piszę dla swoich Czytelników. Stale się rozwijam, zdobywając nowe umiejętności oraz poszerzając swoje horyzonty. W wolnym czasie najchętniej siadam na rower i podążam przed siebie lub uciekam na łono natury, oddając się górskim wędrówkom.