1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Platforma getSCORE – czym jest i co oznacza dla pożyczkobiorcy?

Platforma getSCORE – czym jest i co oznacza dla pożyczkobiorcy?

Platforma getSCORE – czym jest i co oznacza dla pożyczkobiorcy?

Chcąc skorzystać z usług pozabankowych firm pożyczkowych i zaciągnąć chwilówkę lub pożyczkę ratalną, należy liczyć się z tym, że zostanie się dokładnie sprawdzonym i ocenionym pod kątem wiarygodności kredytowej. W konsekwencji dokładnie przeszukanie zostaną rejestry należące do Biura Informacji Kredytowej oraz Biur Informacji Gospodarczej. Te ostatnie są dość rozbudowane i same w sobie składają się z pięciu osobnych list dłużników, z których najważniejszymi dla klientów instytucji pozabankowych są KRD, ERIF i InfoMonitor. Jednakże sektor pożyczkowy ciągle się rozwija i aby usprawnić zachodzące w nim procesy, korzysta się również z baz wewnętrznych lub takich, które integrują wspomniane wcześniej rejestry i automatyzują procesy analizy wniosków. Jedną z takich baz jest system getSCORE.

Czym dokładnie jest getSCORE?

Platforma getSCORE to projekt informatyczny, stworzony w celu wypracowania miarodajnego systemu oceniającego skalę ryzyka ponoszonego przez firmę pożyczkową, która decyduje się pożyczyć pieniądze konkretnemu klientowi. Warto wspomnieć, że projekt ten powstał w wyniku ścisłej współpracy firm pożyczkowych z Krajowym Rejestrem Długów, więc wszystkie informacje w nim zawarte są wynikiem połączenia zarówno KRD, jak i informacji spływających z poszczególnych firm pożyczkowych. Potencjalny pożyczkodawca poznaje więc nie tylko ewentualne zadłużenia klienta, ale również jego zwyczaje pożyczkowe i sposób spłaty zaciągniętych zobowiązań. Ma także możliwość dokładniejszego poznania jego sytuacji finansowej zmieniającej się w czasie – może prześledzić dokładnie częstotliwość zaciągania pożyczek i ich kwoty, ale również to, jak często pożyczka była takiemu klientowi odmawiana. Do bazy getSCORE trafiają więc nie tylko faktyczni pożyczkobiorcy, ale również i wszyscy wnioskodawcy. Firma pożyczkowa może więc dowiedzieć się, z jakich powodów pożyczka nie została osobie wnioskującej przyznana.

Jakie dane znajdują się w systemie getSCORE?

W bazie getSCORE można znaleźć wszystkie informacje, które kiedykolwiek podaliśmy jakiejkolwiek firmie pożyczkowej, ale także to jak dalej potoczyły się losy wniosku pożyczkowego. Danymi, do których dostęp ma firma pożyczkowa analizująca wniosek, są:

  • dane wnioskodawcy – nie tylko osobowe i adresowe, ale również te dotyczące zatrudnienia i wysokości dochodów, które z każdym kolejnym wnioskiem złożonym do firmy pożyczkowej są uzupełniane i aktualizowane;
  • zwyczaje pożyczkowe – znajduje się tu nie tylko to, czy dana osoba posiada długi i w jakiej wysokości (dane przekazane z KRD), ale również to, czy pożyczkobiorca kiedykolwiek spóźnił się ze spłatą pożyczki, ile razy tę pożyczkę przedłużał lub refinansował, czy w trakcie okresu finansowania zgłaszał problemy ze spłatą i wnosił np. o rozłożenie chwilówki na raty;
  • liczba wniosków przyjętych i odrzuconych;
  • powody odrzucenia wniosków;
  • aktualnie spłacane zobowiązania.

Czy getSCORE jest bezpieczny?

Weryfikacja klienta w kolejnej bazie danych może budzić uzasadnione obawy. W końcu jest to kolejny podmiot, któremu udostępniane są nasze dane osobowe i kolejny, przez który będą one przetwarzane i przechowywane. Dotyczy to szczególnie tych danych, których wyciek może spowodować spore problemy i narazić pożyczkobiorców na straty finansowe (chodzi o numer dowodu osobistego i numer PESEL). Niestety, firmy korzystające z getSCORE uzależniają otrzymanie pożyczki od wyrażenia zgodny na przetwarzanie danych osobowych właśnie przez tę platformę. Oczywiście, wnioskodawca może takiej zgody nie wyrazić, ale będzie się to wiązać z odmową udzielenia pożyczki. Czy można zatem tej platformie zaufać?
Twórcy getSCORE zapewniają, że przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych odbywa się z zachowaniem największego stopnia poufności, szyfrowania danych oraz ich rozliczalności. Co więcej, system działa w zupełnej zgodzie z polskim prawem i konkretnymi ustawami, które wyznaczają ramy tego działania: ustawy o kredycie konsumenckim z 2011 roku, ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczy z 2010 roku oraz ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 roku. Przyczyną zaufania może być również to, że z jej usług korzystają również jedne z najbardziej zaufanych firm pożyczkowych, m.in. Wonga i MoneyMan.

GetSCORE sposobem na odpowiedzialne pożyczanie

Można powiedzieć, że pożyczkobiorcy mogą zaufać getSCORE również z punktu widzenia własnego bezpieczeństwa finansowego. Platforma ta ma bowiem na celu także wczesne wykrywanie oszustw pożyczkowych, wyłudzeń i kradzieży tożsamości. Inną właściwością getSCORE jest również zapobieganie nadmiernemu zadłużeniu. Co prawda, dzięki temu typowi wymiany informacji, pożyczkodawca będzie wiedział o swoim kliencie dużo więcej i w wielu przypadkach powstanie ryzyko, że udzielenie pożyczki zostanie po prostu odmówione. Solidni klienci, nieborykający się z większymi problemami finansowymi, nie mają się czego obawiać. Natomiast ci, którzy nie zawsze wywiązywali się ze spłaty zobowiązań, również są na swój sposób chronieni – w takim przypadku negatywna decyzja pożyczkowa może uchronić ich przed zbyt pochopnym i niepotrzebnym zaciągnięciem pożyczki, a w efekcie przed złapaniem się w pułapkę pętli kredytowej i popadnięciem w ruinę finansową.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim doświadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno stąpa po ziemi, ceniąc sobie rzetelność informacji. Robię to, co lubię i sprawia mi przyjemność — piszę dla swoich Czytelników. Stale się rozwijam, zdobywając nowe umiejętności oraz poszerzając swoje horyzonty. W wolnym czasie najchętniej siadam na rower i podążam przed siebie lub uciekam na łono natury, oddając się górskim wędrówkom.