1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Poznaj najważniejsze fakty na temat pożyczek

Poznaj najważniejsze fakty na temat pożyczek

skarbonka

Na rynku usług finansowych pożyczki różnego rodzaju już od wielu lat cieszą się dużą popularnością. W szczególności dotyczy to chwilówek, czyli tzw. szybkich pożyczek, które pozwalają klientom zdobyć potrzebne środki w naprawdę bardzo krótkim czasie. Tak duże zainteresowanie nimi to nie tylko zasługa wspomnianego krótkiego czasu finalizacji pożyczki, ale również maksymalnego ograniczenia zakresu formalności wymaganych od pożyczkobiorcy podczas składania wniosku. Dzięki temu praktycznie każdy, kto potrzebuje dodatkowych pieniędzy, może skorzystać z tego typu pomocy finansowej. Szybką pożyczkę można przeznaczyć na dowolny cel, którym mogą być zarówno niespodziewane wydatki, jak i wymarzona podróż zagraniczna czy też potrzebny do poszerzania swoich kompetencji zawodowych kurs językowy. Zanim jednak zdecydujesz się na zaciągnięcie pożyczki, musisz poznać kilka najważniejszych informacji na jej temat. Przedstawiamy więc kilka najistotniejszych faktów dotyczących chwilówek.

Dla kogo?

Szybkie pożyczki dedykowane są niemal wszystkim, którzy potrzebują dodatkowej gotówki. Ich oferta została dostosowana także do trudnej sytuacji tych osób, które z powodu niestabilnego zatrudnienia lub osiągania zbyt niskich dochodów nie mogą uzyskać tradycyjnego kredytu. Aby ubiegać się o przyznanie chwilówki, nie trzeba spełniać żadnych wygórowanych wymagań, którym z powodu różnych sytuacji życiowych nie każdy jest w stanie sprostać. Zdecydowana większość instytucji pozabankowych mocno ograniczyła bowiem swoje kryteria wobec potencjalnych klientów. Do zaciągnięcia pożyczki bardzo często wystarcza posiadanie obywatelstwa polskiego, przedstawienie aktualnego dowodu osobistego potwierdzającego tożsamość pożyczkobiorcy oraz odpowiedni wiek. Minimalna granica wieku, w zależności od rodzaju firmy, może wahać się w granicach od 18 do 20 – 21 lat. Niekiedy firmy wyznaczają także maksymalny wiek pożyczkobiorcy – od 65 do 78 – 80 lat.

Wymagana dokumentacja

Niektóre z firm pozabankowych, oprócz wspomnianych wcześniej podstawowych dokumentów, mogą wymagać od klienta dodatkowych zaświadczeń, których celem jest potwierdzenie zdolności kredytowej pożyczkobiorcy. Warto jednak podkreślić, że ich ilość oraz zakres, w przeciwieństwie do kredytów bankowych, są zdecydowanie mniejsze. W zależności od regulaminu danej firmy może to być słowne oświadczenie klienta dotyczące wysokości przychodów, przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego wysokość wynagrodzenia lub na przykład kopia rachunku za media, który stanowi dowód wypłacalności ubiegającego się o pożyczkę. W niektórych przypadkach może być również sprawdzana historia kredytowa klienta, przy czym większość firm udziela pożyczek także tym osobom, które posiadają już inny rodzaj zadłużenia (pod warunkiem regularnego spłacania kolejnych wyznaczonych rat). W przeciwieństwie do kredytów bankowych firmy pożyczkowe nie wymagają dodatkowych poświadczeń osób trzecich, mających stanowić dla pożyczkodawcy gwarant spłaty zadłużenia, co zdecydowanie należy uznać za jedną z najważniejszych zalet chwilówek.

Ile można pożyczyć?

Kwota pożyczki, podobnie jak kryteria, które musi spełnić pożyczkobiorca, jest różna w zależności od wybranej chwilówki. Zazwyczaj wynosi ona od kilkuset złotych do kilku tysięcy. W niektórych firmach wysokość pożyczki uzależniona jest od jej ogólnych warunków lub od zdolności kredytowej pożyczkobiorcy (im wyższa jest suma jego dochodów, tym o większą kwotę pożyczki może się on ubiegać), choć nie jest to regułą. Bardzo często suma, którą możemy pożyczyć, jest jasno określona w regulaminie placówki, a jej wysokość nie podlega żadnym zmianom. Niektóre z firm, w zależności od pożyczanej kwoty, mogą żądać od klienta przedstawienia dodatkowych dokumentów. Na przykład w przypadku pożyczania 500 zł pożyczkobiorca musi okazać wyłącznie swój dowód osobisty, natomiast jeśli chce pożyczyć 2000 zł, musi dodatkowo złożyć stosowne oświadczenie o sumie swojego wynagrodzenia lub też złożyć zaświadczenie potwierdzające wysokość comiesięcznych przychodów.

Ostateczny koszt pożyczki

Wiele osób wciąż obawia się korzystania z chwilówek, uzasadniając swoje stanowisko ryzykiem związanym z koniecznością uregulowania „ukrytych” kosztów chwilówek. Jak się okazuje, obawy te są zupełnie bezpodstawne, oczywiście w przypadku firm legalnie działających na rynku finansowym. Zasady ich działania, podobnie jak regulamin każdej pożyczki, przez cały czas pozostają do wglądu klienta. W każdej chwili może on uzyskać stosowne informacje poprzez kontakt telefoniczny z przedstawicielem firmy lub na przykład podczas bezpośredniej rozmowy z jej pracownikiem. Klient powinien zostać zaznajomiony z wysokością prowizji naliczanej od pożyczanej sumy, jak również z wszelkimi innymi rodzajami ewentualnych kosztów. Nie może więc być mowy, że jakakolwiek dodatkowa opłata zostanie zatajona przed pożyczkobiorcą.

Takie działanie jest przejawem nieuczciwości ze strony placówki i podlega sankcjom prawnym, regulowanym przez ustawę o ochronie praw konsumenta. Aby uniknąć nieporozumień w tym zakresie, a tym samym ograniczyć ryzyko poniesienia dodatkowych kosztów, przed podpisaniem ostatecznej umowy warto dokładnie zapoznać się z warunkami w niej zawartymi, a w przypadku znalezienia nieprawidłowości w jej zapisie, zgłosić ten fakt pracownikowi firmy. Ostateczny koszt pożyczki, łącznie z ewentualnymi dodatkowymi opłatami, zawsze powinien być zawarty w umowie i o tym w żadnym wypadku nie wolno zapominać.

W tym miejscu warto wspomnieć, że wielu pożyczkodawców rezygnuje z naliczania prowizji lub dodatkowych opłat na przykład w przypadku pożyczania niskich sum. Bardzo często z opłat zostają zwolnieni również nowi klienci, po raz pierwszy korzystający z usług danej instytucji. Nie brakuje też licznych promocji dla stałych i nowych klientów, które są przygotowywane przez poszczególne firmy, dlatego przed skorzystaniem z usług danego pożyczkodawcy warto zapoznać się z ofertami pozostałych, aby móc wybrać najkorzystniejszą chwilówkę.

Termin i sposób spłaty pożyczki

Podobnie jak w przypadku wymagań oraz kosztów pożyczki, różny może być termin jej spłaty. Największym zainteresowaniem cieszą się chwilówki na 30 dni i to z tego typu pożyczkami można spotkać się najczęściej. W ofertach poszczególnych firm nie brakuje jednak chwilówek z dłuższym terminem spłaty. Niektórzy z pożyczkodawców proponują swoim klientom możliwość wydłużenia terminu spłaty, co w przypadku trudności z uregulowaniem zobowiązania w wyznaczonym terminie może okazać się bardzo praktycznym rozwiązaniem dla pożyczkobiorcy. Niekiedy termin spłaty pożyczki może podlegać pewnym zmianom, w zależności od wysokości pożyczonej sumy. Wszystkie warunki dotyczące wyznaczonej daty spłaty zadłużenia powinny zostać zawarte w umowie i przedstawione klientowi przed jej podpisaniem.

Chwilówki można spłacać na dwa sposoby: jednorazowo lub w systemie ratalnym. Spłata pożyczki za pośrednictwem rat to swego rodzaju nowość, jaką niektóre z firm zdecydowały się wprowadzić do swojej oferty, aby wyjść naprzeciw potrzebom klientów znajdujących się w różnej sytuacji materialnej. W zależności od przygotowanej propozycji, raty mogą mieć charakter stały lub malejący. Różna może być również ich częstotliwość. Rozważając skorzystanie z ratalnej spłaty pożyczki, warto upewnić się, jakie warunki proponuje nam pożyczkobiorca. Wysokość poszczególnych rat, termin spłaty każdej z nich, ewentualne dodatkowe opłaty wynikające z nieterminowego regulowania każdej z nich – to wszystko jest istotne.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim doświadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno stąpa po ziemi, ceniąc sobie rzetelność informacji. Robię to, co lubię i sprawia mi przyjemność — piszę dla swoich Czytelników. Stale się rozwijam, zdobywając nowe umiejętności oraz poszerzając swoje horyzonty. W wolnym czasie najchętniej siadam na rower i podążam przed siebie lub uciekam na łono natury, oddając się górskim wędrówkom.