1. Chwilówki online
  2. >
  3. Porady
  4. >
  5. Pożyczasz komuś pieniądze? Zabezpiecz się przed brakiem spłaty

Pożyczasz komuś pieniądze? Zabezpiecz się przed brakiem spłaty

Pożyczasz komuś pieniądze? Zabezpiecz się przed brakiem spłaty

Prawie każdy pożyczył kiedyś komuś pieniądze. Zwykle dotyczyło to kwot małych i dotyczyło najbliższych kręgów rodzinnych. Wiele osób użycza również większych kwot innym osobom, narażając się tym samym na ryzyko utraty sporych kwot. Warto jednak wiedzieć, że pożyczki prywatne przez polskie prawo traktowane są jako produkt finansowy, taki sam jak pożyczka online i podlega pod odpowiednie regulacje i przepisy Kodeksu Cywilnego. Można więc legalnie zabezpieczyć się przed tym, że znajomy dłużnik nie odda pieniędzy.

Umowa podstawą każdej pożyczki

Pierwszym i najczęściej stosowanym zabezpieczeniem pożyczki jest umowa pożyczkowa i zgodnie z prawem, jest obowiązkowa, jeśli kwota pożyczki przekroczy tysiąc złotych. Takie rozwiązanie jest korzystne dla obu stron, gdyż zabezpiecza zarówno interesy pożyczkobiorcy, jak i pożyczkodawcy. Z jednej strony, pożyczkodawca ma potwierdzenie samego faktu udzielenia pożyczki, warunków jej udzielenia, terminu i sposobu spłaty oraz danych osobowych pożyczającego. Z drugiej – pożyczkobiorca ma pewność, że umowa uchroni go przed żądaniami natychmiastowej spłaty całości zobowiązania. Nawet jeśli w umowie nie została określona konkretna data zwrotu pieniędzy, pożyczkobiorca będzie miał 6 tygodni na spłatę, jeśli wierzyciel wypowie umowę. Ponadto, jest to forma pozbawiona opłat i można ją sporządzić w dowolnej formie, jeśli tylko zawarte zostaną podstawowe zapisy dotyczące pożyczki.

Co ważne, moc obowiązującą mają także umowy ustne, zwane także dżentelmeńskimi. Ich zastosowanie ogranicza się jednak do pożyczek mniejszych niż 1000 złotych. W takim przypadku lepiej jednak zadbać o to, by umowa ustna została zawarta w obecności świadków, którzy potwierdzą fakt jej zawarcia, a także przekazania pieniędzy. Nie warto ze świadków rezygnować. Gdy dojdzie do dochodzenia swojej należności w procesie sądowym, może dojść do sytuacji „słowo przeciwko słowu”. Konsekwencją będzie prawdopodobnie odrzucenie pozwu przez sąd z braku materiału dowodowego.

Pamiętajmy przy tym, że pożyczki prywatne ulegają konieczności zgłoszenia tego faktu do Urzędu Skarbowego i zapłaty należnego podatku. Należność podatkowa w większości przypadków wynosi 2% kwoty pożyczki, choć od tej zasady istnieje sporo wyjątków, z którymi warto zapoznać się wcześniej (patrz: „Podatek od pożyczki – w jakich przypadkach trzeba go zapłacić?”).

Inne formy zabezpieczenia pożyczki prywatnej

Umowa pożyczki jest co prawda formą najpowszechniej stosowaną, ale dochodzenie swoich praw na jej podstawie będzie żmudne, długotrwałe i zahaczające o wiele instytucji. W przypadku naprawdę dużych kwot, warto zabezpieczyć się w dodatkowy sposób. W umowy pożyczkowej można dołączyć:

  • Weksel z wpisaną datą zwrotu pieniędzy oraz kwotą, którą pożyczkobiorca musi zwrócić pożyczkodawcy, jeśli nie będzie spłacał pożyczki;
  • Akt notarialny, w którym pożyczkobiorca deklaruje dobrowolne poddanie się egzekucji – taki dokument skróci drogę windykacji długu o postępowanie sądowe;
  • Oświadczenie gwaranta;
  • Dokument przewłaszczenia na dowolnym przedmiocie, najczęściej na samochodzie;
  • Umowę ustanowienia hipoteki na nieruchomości należącej do pożyczkobiorcy.

Niestety, zarówno akt notarialny, jak i umowa hipoteczna są formami płatnymi. Nie ma jednoznacznego przepisu, który wskazywałby, kto musi taką opłatę wnieść. Praktyka wskazuje jednak, że zwykle ten obowiązek spada na pożyczkobiorcę, który w zależności od kwoty pożyczki musi liczyć się z kosztami od 100 do nawet kilku tysięcy złotych.

Udokumentowanie przekazania i odbioru pieniędzy

Najlepszym sposobem udokumentowania wypłacenia i spłaty pożyczki jest przelew, który pozostawi ślad na koncie bankowym obu stron. Jest to realne i trwałe potwierdzenie tego, że doszło do wykonania zapisów umowy. Nieuczciwy pożyczkobiorca nie będzie więc mógł fałszywie twierdzić, że pożyczki nie otrzymał lub że ją spłacił. Alternatywą przelewu bankowego może być pisemne potwierdzenie wypłaty oraz przyjęcia zwrotu pożyczki, podpisane przez obie strony umowy. Jeżeli zobowiązanie spłacane jest w ratach, stosowny dokument powinien być sporządzany każdorazowo wraz z płatnością każdej raty.

Sprawdź, komu pożyczasz pieniądze

Żadne zabezpieczenie nie jest w stanie zagwarantować, że odzyska się pożyczone pieniądze. Obszar, w którym poruszać się mogą wierzyciele, jest dość ograniczony, zwłaszcza jeśli uznać, że osoba prywatna ma znacznie mniejszą siłę oddziaływania niż duże firmy pożyczkowe lub windykacyjne.

Dobrze jest więc kierować się podobną zasadą, na której działają instytucje pożyczkowe i sprawdzić wcześniej wiarygodność i zdolność kredytową pożyczkobiorcy (oczywiście w stopniu bardziej ograniczonym). Jeśli mamy wiedzę, iż osoba chcąca pożyczyć od nas pieniądze jest zadłużona lub niewypłacalna, nie posiada żadnego majątku lub nie ma żadnych dochodów – lepiej nie pożyczać.

Autor: Emilia Rudzka

Biografia: Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Copywriter z kilkuletnim doświadczeniem. Kreatywna dusza, która mocno stąpa po ziemi, ceniąc sobie rzetelność informacji. Robię to, co lubię i sprawia mi przyjemność — piszę dla swoich Czytelników. Stale się rozwijam, zdobywając nowe umiejętności oraz poszerzając swoje horyzonty. W wolnym czasie najchętniej siadam na rower i podążam przed siebie lub uciekam na łono natury, oddając się górskim wędrówkom.